Etusivu: Ajokortti-info
Etusivu: Ajokortti-info
Valikko

Kuljettajan kyky toimia turvallisesti liikenteessä on monen tekijän summa. Yksi tekijä on ajoterveys.

Ihmisen toimintakyky vaihtelee luonnostaan johtuen tavallisista asioista, kuten vuorokaudenajasta, vireystilasta tai vaikkapa keskittymisestä ajamiseen.

Erilaisilla oireilla, sairauksilla tai vammoilla voi olla myös vaikutusta kuljettajan ajokykyyn. Jos sinulla on jokin oire, lääkitys, sairaus tai vamma, jonka vaikutuksesta ajokykyyn haluaisit saada lisätietoa, ota asia rohkeasti puheeksi lääkärin kanssa. Kaikille sattuu ja tapahtuu: moni on kokenut sairastumisen, tapaturman tai sairastaa pitkäaikaissairautta. Tärkeintä on pohtia, oletko ajokykyinen lähtiessäsi ajamaan.

Useimmat sairaudet eivät ole este ajamiselle, kunhan ne ovat hyvässä hoidossa ja seurannassa. Ajokortin menettämisen pelko ei saa hallita, vaan paras mahdollinen hoito ja sen myötä myös ajamisen jatkuminen on mahdollistettava.

Mikäli sinulla on tai on ollut jokin seuraavista ajoterveyteen vaikuttavista sairauksista, vammoista tai oireista, keskustele tilanteestasi lääkärin kanssa:

 • Etenevä silmäsairaus tai näkövaikeuksia mahdollisista silmälaseista/piilolinsseistä huolimatta
 • Diabetes
 • Sydän- tai verisuonisairaus (esim. rytmihäiriö, sydäninfarkti, sydämen vajaatoiminta, vaikea verenpainetauti, sydämen rakennevika, joka vaikuttaa suorituskykyyn)
 • Selvittämätön rintakipu tai selvittämätön hengenahdistus rasituksessa
 • Aivoverenkiertohäiriö (esim. aivoinfarkti, aivoverenvuoto tai TIA-kohtaus)
 • Uniapnea, vaikeuksia pysyä hereillä, pitkäaikainen unettomuus tai selittämätön väsymys
 • Mielenterveyden häiriö tai sairaus (esim. vakava masennus, paniikkihäiriö tai muu toistuva ahdistuneisuus, itsetuhoisuus tai aiempi itsemurhayritys, persoonallisuushäiriö, kaksisuuntainen mielialahäiriö, skitsofrenia, mikä tahansa psykoositasoinen sairaus tai tila)
 • Aktiivisuuden ja/tai tarkkaavuuden häiriö (ADHD tai ADD), impulsiivista käyttäytymistä tai tunteiden säätelyn häiriö
 • Lieväkin älyllinen kehitysvammaisuus
 • Merkittävä oppimisvaikeus tai lukihäiriö
 • Aspergerin syndrooma, autismi tai muu autismikirjon häiriö
 • Neurologinen sairaus tai vamma (esim. vaikea migreeni, epilepsia, narkolepsia, MS-tauti, Parkinsonin tauti, aivokasvain, tajuttomuus-/tajunnanhäiriökohtaus, aivovamma tai selkäydinvamma, lieväkin CP-vamma)
 • Muistihäiriö, epäily muistisairaudesta tai todettu muistisairaus
 • Toistuva huimaus, joka häiritsee normaalia toimintaa
 • Runsas alkoholin käyttö tai alkoholiriippuvuus
 • Huumausaineiden käyttö
 • Säännöllinen tai toistuva keskushermostoon vaikuttavien tai liikenteessä haitallisten eli ns. kolmiolääkkeiden käyttö (esim. unilääkkeet, rauhoittavat lääkkeet, voimakkaat kipulääkkeet, psyykkisten sairauksien lääkehoito)
 • Tuki- ja liikuntaelinten sairaus tai vamma, joka voi haitata ajoneuvon hallintalaitteiden käyttöä (esim. raajan tai raajojen alentunut lihasvoima tai alentunut nivelten liikkuvuus, puutoksia sormissa tai muissa raajoissa, lyhytkasvuisuus)
 • Muu vaikea sairaus (esim. vaikea keuhkosairaus, vaikea maksan tai munuaisten vajaatoiminta, syöpä tai aiemmin tehty elinsiirto, mikä tahansa kohtauksia aiheuttava sairaus).
Päivitetty