Etusivu: Ajokortti-info
Etusivu: Ajokortti-info
Valikko

Ajokorttiluvan hakijana sinun ei tarvitse toimittaa lääkärintodistusta, vaan voit vakuuttaa täyttäväsi ajoterveysedellytykset hakiessasi ensimmäistä ryhmän 1 ajokorttia.

Mahdollisuus antaa oma vakuutus terveydentilasta koskee ryhmän 1 ajokortteja eli henkilöauton, moottoripyörän, mopon, mopoauton ja traktorin ajokortteja. Jos sinulla on jo joku ryhmän 1 ajokortti, ei sinun tarvitse antaa vakuutusta terveydentilasta uudelleen, kun suoritat jotain toista saman ryhmän ajokorttia.

Vakuutus annetaan hakemuslomakkeessa, jonka kääntöpuolella esitetään tiedot, jotka hakija vakuuttaa täyttävänsä. Hakijan tulee vakuuttaa myös näöntarkkuuden riittävyys ja ilmoittaa tarvittaessa käyttävänsä silmälaseja tai piilolinssejä.

Mikäli et voi tai halua antaa vakuutusta, sinun on toimitettava lääkärinlausunto ajoterveysvaatimusten täyttymisestä.

Ensimmäistä ajokorttia hakevan vakuutus ajoterveysvaatimusten täyttymisestä

Ensimmäistä ajokorttia hakeva voi antaa vakuutuksen ryhmän 1 (AM/120, AM/121, A1, A2, A, T, B, BE) osalta ajoterveysvaatimusten ja vaaditun näöntarkkuuden täyttymisestä.

Ajokorttia varten silmien yhteisnäön pitää olla vähintään 0,5. Näöntarkkuuden pitää olla asianmukaisesti tutkittu (esim. optikon, lääkärin tai terveydenhoitajan tutkimus).

Ensimmäistä ajokorttia haettaessa et tarvitse erillistä lääkärinlausuntoa ajokyvystä, mikäli sinulla ei ole tai ei ole ollut mitään seuraavista ajoterveyteen vaikuttavista sairauksista, vammoista tai oireista:

 • Etenevä silmäsairaus tai näkövaikeuksia mahdollisista silmälaseista/piilolinsseistä huolimatta
 • Diabetes
 • Sydän- tai verisuonisairaus (esim. rytmihäiriö, sydäninfarkti, sydämen vajaatoiminta, vaikea verenpainetauti, sydämen rakennevika, joka vaikuttaa suorituskykyyn)
 • Selvittämätön rintakipu tai selvittämätön hengenahdistus rasituksessa
 • Aivoverenkiertohäiriö (esim. aivoinfarkti, aivoverenvuoto tai TIA-kohtaus)
 • Uniapnea, vaikeuksia pysyä hereillä, pitkäaikainen unettomuus tai selittämätön väsymys
 • Mielenterveyden häiriö tai sairaus (esim. vakava masennus, paniikkihäiriö tai muu toistuva ahdistuneisuus, itsetuhoisuus tai aiempi itsemurhayritys, persoonallisuushäiriö, kaksisuuntainen mielialahäiriö, skitsofrenia, mikä tahansa psykoositasoinen sairaus tai tila)
 • Aktiivisuuden ja/tai tarkkaavuuden häiriö (ADHD tai ADD), impulsiivista käyttäytymistä tai tunteiden säätelyn häiriö
 • Lieväkin älyllinen kehitysvammaisuus
 • Merkittävä oppimisvaikeus tai lukihäiriö
 • Aspergerin syndrooma, autismi tai muu autismikirjon häiriö
 • Neurologinen sairaus tai vamma (esim. vaikea migreeni, epilepsia, narkolepsia, MS-tauti, Parkinsonin tauti, aivokasvain, tajuttomuus-/tajunnanhäiriökohtaus, aivovamma tai selkäydinvamma, lieväkin CP-vamma)
 • Muistihäiriö, epäily muistisairaudesta tai todettu muistisairaus
 • Toistuva huimaus, joka häiritsee normaalia toimintaa
 • Runsas alkoholin käyttö tai alkoholiriippuvuus
 • Huumausaineiden käyttö
 • Säännöllinen tai toistuva keskushermostoon vaikuttavien tai liikenteessä haitallisten eli ns. kolmiolääkkeiden käyttö (esim. unilääkkeet, rauhoittavat lääkkeet, voimakkaat kipulääkkeet, psyykkisten sairauksien lääkehoito)
 • Tuki- ja liikuntaelinten sairaus tai vamma, joka voi haitata ajoneuvon hallintalaitteiden käyttöä (esim. raajan tai raajojen alentunut lihasvoima tai alentunut nivelten liikkuvuus, puutoksia sormissa tai muissa raajoissa, lyhytkasvuisuus)
 • Muu vaikea sairaus (esim. vaikea keuhkosairaus, vaikea maksan tai munuaisten vajaatoiminta, syöpä tai aiemmin tehty elinsiirto, mikä tahansa kohtauksia aiheuttava sairaus)

Jos sinulla on tai on ollut jokin edellä luetelluista sairauksista, vammoista tai oireista tai et voi vakuuttaa, että sinulla on riittävä näöntarkkuus, sinun on toimitettava erillinen lääkärinlausunto ajokyvystä hakemuksen liitteenä ajoterveysvaatimusten täyttymisestä.

Väärien tietojen ilmoittaminen rekisteriviranomaiselle on lain mukaan kiellettyä ja johtaa ajokorttiluvan peruuttamiseen (hallintolaki 50 §).

Päivitetty