Förstasidan: Ajokortti-info
Förstasidan: Ajokortti-info
Meny

Beställ ett nytt körkort

Du kan beställa ett nytt körkort via Traficoms e-tjänster eller på Ajovarmas serviceställe.

1) Beställ ett nyt körkort på nätet

Beställ ett nytt körkort för att ersätta ett försvunnet, förstört, skadat eller tillgripet körkort via Traficoms e-tjänster (Extern länk). Du kan också beställa ett nytt körkort om polisen har ändrat uppgifterna om din körrätt eller om du vill byta ett körkort av gammal modell till ett EU-körkort som har samma format som ett kreditkort.

Användningen av tjänsten förutsätter att myndighetsregistret innehåller ett aktuellt foto och ett namnteckningsprov i digitalt format. Vidare ska sökanden ha sin fasta hemvist i Fastlandsfinland (det går inte att beställa till Åland) och en giltig adress i befolkningsdatasystemet.

Om du till exempel bytt namn är det bäst att först ansöka om ett nytt pass eller identitetskort hos polisen. När passet har beviljats kan du ansöka om nytt körkort via Traficoms e-tjänst.

Ett nytt körkort skickas direkt till dig inom en vecka efter beställning.

2) Ansök om duplett hos Ajovarma 

Du kan också beställa en duplett av ditt körkort på Ajovarmas serviceställe (Extern länk). När du ansöker om ett nytt körkort hos Ajovarma ska du ha med dig

  • 2 passfoton (Extern länk) (nya foton behövs inte om du har lämnat in foton 2013 eller senare för körkort, förarkort, kort över yrkeskompetens, ADR-körtillstånd eller körtillstånd för taxiförare eller om du har beviljats finska identitetskort eller pass under de senaste fem åren)
  • ditt tidigare körkort, om du har det kvar.
    • Obs! Fotoaffärer kan inte skicka passfoton elektroniskt till Traficom. Detta betyder att du inte kan använda bildkoden som du fått av fotoaffären när du ansöker om körkort. Traficom kan använda passfoton som skickats till polisen elektroniskt först efter att de använts vid beviljande av pass eller personkort.

Ett nytt körkort skickas direkt hem till dig inom cirka en vecka av beställningen.

Om din stadigvarande adress är i någon annan EU- eller EES-stat, måste du ansöka om en duplett av körkortet där. Om din stadigvarande adress är någon annanstans utomlands än i en EU- eller EES-stat, kan du ansöka om duplett av körkortet bara i Finland hos Traficoms tjänsteproducent Ajovarma. I dessa fall kan man inte använda Traficoms e-tjänst.

Passfoton

Om du har ett giltigt finskt pass eller identitetskort, behöver du inte nya fotografier (Extern länk)för körkort.

Obs!

Om du vill sänka din körkortskategori eller du ansöker om ändring i specialvillkoren för ditt körkort ska ansökan om nytt körkort lämnas in på Ajovarmas serviceställe.

De vanligaste specialvillkoren gäller användningen av glasögon under körning, användning av automatväxlar samt tillägg eller borttagning av anteckning om yrkeskompetens på kortet.

Giltighetstid för körkortet

Alla körkort som beviljats före 19.1.2013 är giltiga till 18.1.2033, även om en senare giltighetstid har antecknats på körkortet.

Om du ansöker om en duplett av ett körkort som har beviljats före 19.1.2013, kommer det nya kortet att gälla i 2, 5 eller 15 år från datumet för kortets beviljande. Läs mer om körkortets giltighet och giltigheten av körkortets duplikat .

Uppdaterad