Förstasidan: Ajokortti-info
Förstasidan: Ajokortti-info
Meny

Sänkning av och avstående från körrätten

Sänkning av körrätten innebär att körrättskategorier tas bort från körkortet.

Körrätten kan sänkas på kundens egen begäran vid Ajovarmas serviceställe (Extern länk). Körrätten kan även sänkas i samband med polisens övervakning av körhälsan.

Din körrätt kan sänkas vid Ajovarmas serviceställen till exempel när du inte längre behöver körkortskategorierna i grupp 2 och därför inte vill lämna in de åldersbaserade läkarutlåtanden som krävs. Vid sänkningen avlägsnas alla körkortskategorier i grupp 2 och kvar blir endast de körkortskategorier i grupp 1 som du tidigare haft körrätt för.

Begäran om sänkning i skriftlig form till Ajovarma

Begäran om sänkning av körrätten ska anmälas skriftligt till Ajovarma. Du kan skriva ut blanketten för sänkning av körrätten här.

Lämna in anmälan om sänkning av körrätten till Ajovarma och lämna samtidigt in en körkortsansökan för att beställa ett nytt körkort.

Anmälan och ansökan om körkort kan också lämnas in av en befullmäktigad person. Blanketten för körkortsansökan kan fyllas i vid Ajovarmas serviceställe.

Om giltighetstiden på ditt körkort håller på att gå ut och du i samband med förnyandet av körrätten vill sänka din körrätt ska du fylla i en ansökan om körkortstillstånd. Anmälan om sänkning ska då fogas till tillståndsansökan. Läs mer om förnyandet av körkort här.

Körrätt som sänks av polisen

Polisen kan sänka din körrätt om du inte längre uppfyller hälsokraven för ditt körkort eller om du inte uppfyller övriga förutsättningar för körkortstillstånd.

Detta kan framgå till exempel när du i en viss ålder är skyldig att lämna in ett läkarutlåtande till polisen.

Om du inte behöver körkort för lastbil eller buss, kan du själv be on frivillig sänkning av körrätten hos polisen. Sä kan du undvika leverans av åldersrelaterat läkarutlåtande.

När polisen har sänkt körrätten kan du beställa ett nytt körkort antingen via Traficoms e-tjänst (Extern länk) eller genom att lämna in en körkortsansökan vid Ajovarmas serviceställe (Extern länk). När körkortet är färdigt skickas det per post till din hemadress.

När körrätten har sänkts, kan du få de körkortskategorier som du haft i grupp 2 tillbaka genom att lämna in en ansökan om körkortstillstånd och ett läkarutlåtande.

Om det har gått mer än ett år sedan sänkningen måste du dessutom avlägga förarexamen på nytt för den mest omfattande körrättskategorin i grupp 2.

Om det har gått över 5 år sedan sänkningen ska förarexamen avläggas på nytt för alla de körrättskategorier som ansökan gäller.

Ansökan om körkort hos Ajovarma

Efter ändringarna i körrätten kan du beställa ett nytt körkort med de uppdaterade informationen på Ajovarmas serviceställe.

Avstående från körrätten

Du kan frivilligt avstå från din körrätt. Du ska då anmäla detta skriftligen till Ajovarma (Extern länk). På samma gång bör du lämna in ditt körkort. Om du väljer att avstå från din körrätt kan du inte återkalla beslutet senare.

Det enda sättet att återfå körrätten är att lämna in en ansökan om körkortstillstånd och ett läkarutlåtande. Om det har gått över två år sedan du har avstått från körrätten för grupp 1 eller över ett år sedan du avstått från körrätten för grupp 2 måste du dessutom avlägga förarexamen på nytt för alla de kategorier som du ansöker om.

Körkortskategorier

Körrättskategorierna i grupp 1:

AM/120, AM/121, T, LT, A1, A2, A, B

Körrättskategorierna i grupp 2:

C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

Kundserviceassistent

Hittade du inte den information som du behöver? Vår kundserviceassistent hjälper dig.

Uppdaterad