FI | SV | EN
Sök Stänga

Körkortets giltighetstid

Körkortets giltighetstid

Alla nya körkort som utfärdats efter 19.1.2013 är beviljade på viss tid.

Ditt körkort är giltigt enligt följande:

 • Körkort för personbil, motorcykel, moped och traktor gäller 15 år i sänder. När du har fyllt 65 år gäller körkortet 5 år i sänder.
 • Körkort för lastbil och buss är i kraft 5 år i sänder. När du har fyllt 68 år gäller körkortet högst 2 år i sänder.

Vi skickar dig ett brev när giltighetstiden för ditt körkort håller på att gå ut eller om det krävs några andra åtgärder av dig för att hålla körkortet i kraft.

Breven skickas till den adress i Finland som du har enligt befolkningsdatasystemet. Traficom skickar inte brev till finländare som bor utomlands.

Giltighetstiderna för gamla körkort ändrades i början av 2013

Ikraftträdandet av körkortslagen 19.1.2013 medförde ändringar även i giltighetstiden för de körkort som beviljats före lagändringen.

Körkortet gäller endast till 18.1.2033, även om ett senare sista giltighetsdatum har antecknats på kortet.

Så här påverkar beställningen av en duplett av körkortet giltighetstiden för din körrätt.

Körkortets giltighetstid vid uppgradering av körkortskategorin

I och med den nya körkortslagen gäller alla körkort som utfärdats efter 19.1.2013 i 2, 5 eller 15 år beroende på om de omfattar körrätter i grupp 1 (AM120, AM121, T, A1, A2, A, B, BE) eller i grupp 2 (C1, C, C1, C1E, CE, D1E, D, DE). Detta gäller även om det tidigare körkortet skulle ha gällt längre.

I praktiken innebär detta att om du har:

 • ett körkort utfärdat före 19.1.2013 som omfattar körrättskategorier i grupp 1 och du vill uppgradera det till ett körkort för grupp 2, förkortas körkortets giltighetstid till 5 år.
  • Exempel: Du har ett körkort i kategori B med 25.4.2047 som sista giltighetsdag och du ansöker om en uppgradering till kategori BC. Då är det nya körkortet (utfärdat 2018) giltigt fram till 2023.
 • Om du har körrätt för grupp 1 och du uppgraderar körrättskategorin inom samma grupp, är ditt nya kort i kraft i 15 år.
  • Exempel: Du har körrättskategori B och körkortets sista giltighetsdatum är 14.7.2051 och du uppgraderar det till kategori BE (år 2018). Det nya körkortet gäller fram till 2033.
 • Om du har körrätt för grupp 2 och du ansöker om körrätt för motorcykel, gäller ditt nya körkort i 5 år, eftersom alla körkort i grupp 2 som utfärdats efter 19.1.2013 gäller endast 5 år.
  • Exempel: Du har ett A1BC-körkort, vars sista giltighetsdatum är 17.2.2056 och du vill ha körrätt för kategori ABC (år 2018). Ditt nya körkort gäller fram till 2023.
 • Om du har ett körkort för grupp 2 och du uppgraderar körrättskategorin inom samma grupp, gäller ditt nya körkort i 5 år.
  • Exempel: Du har ett körkort i kategori BC vars sista giltighetsdatum är år 2025 och du uppgraderar det (år 2018) till kategori BCD. Ditt nya körkort gäller fram till 2023.
 

Ytterligare information

Giltighetstid för duplett av körkort fr.o.m. 1.11.2016

Förnyande av körkort

Körrättskategorierna:

 • Grupp 1: AM/120, AM121, T, A1, A2, A, B och BE
 • Grupp 2: C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE
 
 

 

Sidan uppdaterad 02.01.2019

Ge feedback

Sänd respons här.

Respons*
Sidan URL