Etusivu: Ajokortti-info
Etusivu: Ajokortti-info
Valikko

Tältä sivulta löydät tietoa opetusluvasta

Parhaillaan käsitellään opetuslupahakemuksia, jotka ovat tulleet vireille 7.7.2024. Jonossa on hakemuksia noin 990 kpl. Käsittelytilanne päivitetään maanantaisin.

Voit tarkistaa täältä, onko hakemasi opetuslupa jo myönnetty. (Ulkoinen linkki)

Kuljettajaopetusta voi autokoulun lisäksi tai sen sijaan hankkia myös opetusluvalla. Opetusluvalla voi antaa pakollisen opetuksen ajotunnit, mutta ensimmäisen ajokortin suorittajan koulutus (EAS) ennen ajo-opetuksen aloittamista ja riskientunnistamiskoulutus ennen ajokoetta tulee hankkia autokoulusta tai muulta viranomaisen hyväksymältä kouluttajalta.

Jos on kyse ensimmäisestä suoritettavasta ajokortista, tulee EAS todistus pitää opetusajossa mukana. Riskientunnistamiskoulutuksen saaminen on osoitettava ajokokeeseen tultaessa.

Opetusluvan voi saada vähintään 25-vuotias henkilö henkilöauton, mopon, mopoauton tai moottoripyörän ajo-opetuksen antamiseen, kunhan hänellä on ollut opetusta vastaava ajokortti vähintään 5 vuotta.

Kuorma- ja linja-auton ajo-opetusta varten opetuslupa voidaan myöntää vain kuljetusalan tutkintoon johtavan oppisopimuskoulutuksen yhteydessä ja silloin opettajalla on oltava liikenneopettajalupa. Yhdellä opetusluvalla voi opettaa vain yhtä ajokorttiluokkaa.

Opetuslupa on henkilökohtainen ja koskee vain luvalle merkittyjä henkilöitä. Yhdelle opetusluvalle voidaan merkitä kaksi opettajaa, jos he molemmat ovat lähisukulaisia (vanhempi, huoltaja, isovanhempi, sisarus, lapsi, lapsenlapsi) opetettavalle tai molemmille opetettaville. Sähköisesti Oma asiointi -palvelussa haetulla luvalla voi kuitenkin olla vain yksi opettaja.

Yhdellä opetusluvalla voi olla kaksi oppilasta, jos he molemmat ovat lähisukulaisia opettajalle tai molemmille opettajille. Sähköisesti Oma asiointi -palvelussa haetulla luvalla voi kuitenkin olla vain yksi oppilas. Muita kuin opetuslupaan oppilaaksi merkittyjä henkilöitä ei voi opettaa hakematta uutta, erillistä opetuslupaa. Saman oppilaan opettamiseksi voi hakea useita opetuslupia. Niiden määrää ei ole oppilaskohtaisesti rajoitettu.

Opetuslupia muun kuin lähisukulaisen opettamiseksi voidaan myöntää korkeintaan kolme (3) kolmen vuoden aikana. Opetuslupien määrää ei kuitenkaan ole rajoitettu, jos opettaja on oppilaan vanhempi, virallinen huoltaja, isovanhempi, sisarus, lapsi tai lapsenlapsi. Sukulaisuussuhteet tarkistetaan väestötietojärjestelmästä.

Muistathan, että oppilaan tulee hakea myös ajokorttilupaa ennen kuljettajantutkinnon suorittamista. Luvan tulee olla voimassa varattaessa aikaa kokeisiin. Ajo-opetuksen voi kuitenkin aloittaa jo ennen ajokorttiluvan hakemista. Lue lisää ajokorttiluvan hakemisesta ja luvan saamisen edellytyksistä täältä. (Ulkoinen linkki)

Opetusluvan hakeminen

Voit hakea opetuslupaa Traficomin sähköisissä palveluissa. Ohjeet ja linkki sähköiseen hakemiseen. (Ulkoinen linkki)

Vastuullinen kuljettaja ajo-opetuksessa

Henkilöauton tai kuorma-auton ajo-opetusta annettaessa opetuslupaopettaja on vastuullinen kuljettaja liikenteessä. Linja-auton ajo-opetuksessa opetuslupaopettaja on vastuullinen kuljettaja paitsi silloin, jos oppilaalla on jo voimassa oleva C-luokan ajokortti.

Mopon, mopoauton tai moottoripyörän opetusta annettaessa opetuslupaopettaja on vastuullinen kuljettaja, jos hän on mukana opetusajoneuvossa. Muutoin oppilas on vastuullinen kuljettaja.

Opetuspoljin on pakollinen varuste -
ajoneuvoa ei tarvitse muutoskatsastaa

Opetuspoljin on pakollinen varuste kuljettajaopetusta annettaessa kaikissa B-, C1- ja C-luokan ajoneuvoissa sekä kevyessä nelipyörässä ja traktorissa, joissa istuinpaikat ovat vierekkäin.

Lisäksi opetuspoljin on oltava moottoripyörässä sekä sellaisessa kevyessä nelipyörässä ja traktorissa, jossa istuinpaikat ovat peräkkäin, jos opettaja tai ajoharjoittelua ohjaava on mukana ajoneuvossa. Linja-autossa on oltava opetuspoljin, jos oppilaalla ei ole C-luokan ajo-oikeutta.

Ajoneuvoa ei tarvitse muutoskatsastaa opetuspolkimen asennuksen jälkeen. Opetuspoljin tulee olla tukevasti kiinnitettynä ajoneuvoon. Ajokokeen vastaanottaja testaa opetuspolkimen toimivuuden ennen ajokokeeseen lähtemistä. Asianmukaisesti asennettu ja toimiva opetuspoljin on ajokokeeseen pääsyn edellytys.

Opetusluvan myöntämisen edellytykset ajokorttiluokittain

Henkilökohtaiset ominaisuudet

Opetuslupaa myönnettäessä tarkistetaan jokaisen hakijan henkilökohtaiset ominaisuudet ja ne voivat muodostua esteeksi luvan myöntämiselle. Ajokorttilain mukaisesti opetusluvan hakijaa ei pidetä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan opetustehtävään sopivana, jos hän:

  1. luvan myöntämistä edeltäneen viiden vuoden aikana on ollut ajokiellossa rattijuopumuksen, törkeän rattijuopumuksen, törkeän liikenteen vaarantamisen tai sellaisen liikenneturvallisuuden vaarantamisen takia, joka osoittaa vakavaa piittaamattomuutta liikenneturvallisuutta kohtaan
  2. viimeisen vuoden aikana ollut ajokiellossa muihin liikennerikoksiin syyllistymisen takia (esim. toistuvat liikennerikkomukset, kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta)
  3. rikos- tai sakkorekisterin tietojen perusteella muutoin toiminnallaan osoittanut olevansa ilmeisen sopimaton opetustehtävään.

 

Asiakaspalveluapuri

Etkö löytänyt tarvitsemaasi tietoa? Asiakaspalveluapurimme auttaa.

Päivitetty