Etusivu: Ajokortti-info
Etusivu: Ajokortti-info
Siirry hakuun

Opetuslupa

Tältä sivulta löydät tietoa opetusluvasta

Parhaillaan käsitellään opetuslupahakemuksia, jotka ovat tulleet vireille 14.9.2022. Jonossa on hakemuksia noin 320 kpl. Käsittelytilanne päivitetään maanantaisin.

Voit tarkistaa täältä, onko hakemasi opetuslupa jo myönnetty. (Ulkoinen linkki)

Kuljettajaopetusta voi autokoulun lisäksi tai sen sijaan hankkia myös opetusluvalla. Opetusluvalla voi antaa pakollisen opetuksen ajotunnit, mutta ensimmäisen ajokortin suorittajan koulutus (EAS) ennen ajo-opetuksen aloittamista ja riskientunnistamiskoulutus ennen ajokoetta tulee hankkia autokoulusta tai muulta viranomaisen hyväksymältä kouluttajalta.

Jos on kyse ensimmäisestä suoritettavasta ajokortista, tulee EAS todistus pitää opetusajossa mukana. Riskientunnistamiskoulutuksen saaminen on osoitettava ajokokeeseen tultaessa.

Opetusluvan voi saada vähintään 25-vuotias henkilö henkilöauton, mopon, mopoauton tai moottoripyörän ajo-opetuksen antamiseen, kunhan hänellä on ollut opetusta vastaava ajokortti vähintään 5 vuotta.

Kuorma- ja linja-auton ajo-opetusta varten opetuslupa voidaan myöntää vain kuljetusalan tutkintoon johtavan oppisopimuskoulutuksen yhteydessä ja silloin opettajalla on oltava liikenneopettajalupa. Yhdellä opetusluvalla voi opettaa vain yhtä ajokorttiluokkaa.

Opetuslupa on henkilökohtainen ja koskee vain luvalle merkittyjä henkilöitä. Yhdelle opetusluvalle voidaan merkitä kaksi opettajaa, jos he molemmat ovat lähisukulaisia (vanhempi, huoltaja, isovanhempi, sisarus, lapsi, lapsenlapsi) opetettavalle tai molemmille opetettaville.

Yhdellä opetusluvalla voi olla kaksi opetettavaa, jos he molemmat ovat lähisukulaisia opettajalle tai molemmille opettajille. Muita kuin opetuslupaan oppilaaksi merkittyjä henkilöitä ei voi opettaa hakematta uutta, erillistä opetuslupaa. Saman oppilaan opettamiseksi voi hakea useita opetuslupia. Niiden määrää ei ole oppilaskohtaisesti rajoitettu.

Opetuslupia muun kuin lähisukulaisen opettamiseksi voidaan myöntää korkeintaan kolme (3) kolmen vuoden aikana. Opetuslupien määrää ei kuitenkaan ole rajoitettu, jos opettaja on opetettavan vanhempi, huoltaja, isovanhempi, sisarus, lapsi tai lapsenlapsi. Sukulaisuussuhteet tarkistetaan väestötietojärjestelmästä.

Opetusluvan hakeminen

Hae opetuslupaa Traficomin palveluntuottajan Ajovarman palvelupisteessä. Traficom myöntää opetusluvat. Ota mukaasi Ajovarmaan

  • henkilöllisyystodistus ja
  • ajokorttisi, jos se on myönnetty muussa EU- tai ETA-maassa.

Opetuslupahakemuksen saat paikan päältä, jossa se täytetään ja allekirjoitetaan. Opetuslupahakemusta ei tarvitse jättää palvelupisteelle henkilökohtaisesti, eikä molempien opettajaksi hakevien tarvitse olla paikalla, kunhan toiselta hakijalta on valtakirja. Hakemuksen voi myös saattaa vireille esimerkiksi opetettava tai muu asiamies valtakirjalla tai tuomalla Ajovarmaan allekirjoitetun hakemuslomakkeen. Valtuutetun henkilöllisyys tarkistetaan.

Valtakirjaan on oltava täytettynä seuraavat tiedot:

  • valtuutetun nimi ja henkilötunnus täydellisenä
  • valtakirjan antaja (nimi ja henkilötunnus täydellisenä)
  • opetettavan nimi (nimi ja henkilötunnus täydellisenä)
  • päiväys ja valtakirjan antajan allekirjoitus.

Opetuslupahakemuksesta peritään maksu sitä jätettäessä.

Muistathan, että opetettavan tulee hakea ajokorttilupaa ennen kuljettajantutkinnon suorittamista. Luvan tulee olla voimassa varattaessa aikaa kokeisiin. Ajo-opetuksen voi kuitenkin aloittaa jo ennen ajokorttiluvan hakemista. Lue lisää ajokorttiluvan hakemisesta ja luvan saamisen edellytyksistä täältä. (Ulkoinen linkki)

Vastuullinen kuljettaja ajo-opetuksessa

Henkilöauton tai kuorma-auton ajo-opetusta annettaessa opetuslupaopettaja on vastuullinen kuljettaja liikenteessä. Linja-auton ajo-opetuksessa opetuslupaopettaja on vastuullinen kuljettaja paitsi silloin, jos opetettavalla on jo voimassa oleva C-luokan ajokortti.

Mopon, mopoauton tai moottoripyörän opetusta annettaessa opetuslupaopettaja on vastuullinen kuljettaja, jos hän on mukana opetusajoneuvossa. Muutoin opetettava on vastuullinen kuljettaja.

Opetuspoljin on pakollinen varuste -
ajoneuvoa ei tarvitse muutoskatsastaa

Opetuspoljin on pakollinen varuste kuljettajaopetusta annettaessa kaikissa B-, C1- ja C-luokan ajoneuvoissa sekä kevyessä nelipyörässä ja traktorissa, joissa istuinpaikat ovat vierekkäin.

Lisäksi opetuspoljin on oltava moottoripyörässä sekä sellaisessa kevyessä nelipyörässä ja traktorissa, jossa istuinpaikat ovat peräkkäin, jos opettaja tai ajoharjoittelua ohjaava on mukana ajoneuvossa. Linja-autossa on oltava opetuspoljin, jos oppilaalla ei ole C-luokan ajo-oikeutta.

Ajoneuvoa ei tarvitse muutoskatsastaa. Opetuspoljin tulee olla tukevasti kiinnitettynä ajoneuvoon. Ajokokeen vastaanottaja testaa opetuspolkimen toimivuuden ennen ajokokeeseen lähtemistä. Asianmukaisesti asennettu ja toimiva opetuspoljin on ajokokeeseen pääsyn edellytys.

Opetusluvan myöntämisen edellytykset ajokorttiluokittain

Henkilökohtaiset ominaisuudet

Opetuslupaa myönnettäessä tarkistetaan jokaisen hakijan henkilökohtaiset ominaisuudet ja ne voivat muodostua esteeksi luvan myöntämiselle. Ajokorttilain mukaisesti opetusluvan hakijaa ei pidetä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan opetustehtävään sopivana, jos hän:

  1. luvan myöntämistä edeltäneen viiden vuoden aikana on ollut ajokiellossa rattijuopumuksen, törkeän rattijuopumuksen, törkeän liikenteen vaarantamisen tai sellaisen liikenneturvallisuuden vaarantamisen takia, joka osoittaa vakavaa piittaamattomuutta liikenneturvallisuutta kohtaan
  2. viimeisen vuoden aikana ollut ajokiellossa muihin liikennerikoksiin syyllistymisen takia (esim. toistuvat liikennerikkomukset, kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta)
  3. rikosrekisteriin tai poliisin pitämään rekisteriin sisältyvien tietojen perusteella muutoin toiminnallaan osoittanut olevansa ilmeisen sopimaton opetustehtävään.