Etusivu: Ajokortti-info
Etusivu: Ajokortti-info
Valikko

Moottoripyörän harjoituslupa

Kun suoritat moottoripyörän ajokorttia, voit hakea itsellesi moottoripyörän harjoituslupaa. Harjoituslupa antaa sinulle oikeuden itsenäiseen ajoharjoitteluun moottoripyörällä ennen ajokokeen suorittamista.

Moottoripyörän harjoitusluvan myöntämisen edellytykset

  1. Sinulla on voimassa oleva ajokorttilupa .
  2. Olet suorittanut vaadittavan opetuksen*.
  3. Olet suorittanut hyväksytysti suoritettavan moottoripyöräluokan teoriakokeen.
  4. Olet suorittanut hyväksytysti suoritettavan moottoripyöräluokan käsittelykokeen.
  5. Et ole ajokiellossa etkä ole lupapäätöstä edeltäneen viiden vuoden aikana ollut ajokiellossa.

* Vaadittava opetus sisältää Ensimmäisen ajokortin suorittajan koulutuksen (EAS) (Ulkoinen linkki), jos hankit ajokorttia ensimmäistä kertaa sekä 4 tunnin pakollisen ajo-opetuksen opetusluvalla tai autokoulussa.

Huom! Jos sinulla on ollut moottoripyörän ajokortti vähintään kaksi vuotta ja olet korottamassa moottoripyöräluokkaa, voidaan harjoituslupa myöntää heti, kun olet suorittanut käsittelykokeen. Tällöin opetusta ei vaadita, eikä teoriakoetta tarvitse suorittaa uudelleen.

Ajoharjoittelussa on käytettävä suoritettavan ajokortin luokkaan kuuluvaa moottoripyörää. Ajokorttia suorittava henkilö on ajoharjoittelun aikana vastuullinen kuljettaja.

  • Hakemuksen liitteenä on oltava huoltajan suostumus harjoituslupaa varten , jos suoritat A1-luokan ajokorttia ja olet alle 18-vuotias. Tällöin huoltajan tulee suostumuslomakkeella nimetä ajoharjoittelulle myös ohjaaja. Nimetty ohjaaja seuraa harjoittelun ja ajotaidon edistymistä.

Harjoitusluvan saaminen ja voimassaolo

Saat harjoitusluvan heti mukaasi, jos hakemuksessasi on tarvittavat tiedot, liitteet ovat kunnossa ja luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät. Harjoituslupaan merkitään harjoittelija ja suoritettava moottoripyöräluokka. Moottoripyörän on täytettävä suoritettavaa luokkaa koskevat vaatimukset.

Harjoituslupa myönnetään kolmeksi kuukaudeksi. Lupa voidaan myöntää uudelleen vain painavasta syystä.

Päivitetty