FI | SV | EN
Sök Stänga

Dragande av släpvagn

Dragande av släpvagn

Dragande av släpvagn kräver noggrannhet och omsorg. En felaktigt lastad och kopplad släpvagn är en risk i trafiken.

Dragande av släpvagn styrs av två saker:

 • Krav på körkort, definierat av dragbilens och släpvagnens högsta tillåtna (teoretiska) totalmassa
 • Största tillåtna massa på släpvagn = den information som huvudsakligen finns på dragbilens registerutdrag.

Med körkort i kategori B (dragbil: personbil vars totalmassa är högst 3 500kg) kan man dra släpvagn med vissa viktbegränsningar:

 • Till ett fordon i kategori B kan en släpvagn med en totalmassa på högst 750 kg kopplas.
 • Till ett fordon i kategori B går det även att koppla en släpvagn vars totalmassa är över 750 kg. Då kan kombinationens totalmassa dock vara högst 3 500 kg.

Med körkort för kombinationen B/96 får man köra en fordonskombination med en dragbil i kategori B (totalmassa högst 3 500 kg) och en släpvagn vars totalmassa överskrider 750 kg och fordonskombinationens totalmassa överskrider 3 500 kg men inte 4 250 kg. För att få kombinationen B/96 behöver du körkortstillstånd.

Med körkort i kategori BE får man köra fordonskombinationer med en dragbil i kategori B (totalmassa högst 3 500 kg) och ett släpfordon vars totalmassa är högst 3 500 kg. Då får kombinationens totalmassa vara högst 3 500 + 3 500 = 7 000 kg.

Läs mer om fordon som du får köra.

Checklista för dig som ska köra med släp

 1. Kontrollera vilken typ av släpvagn du har rätt att köra enligt körrätten i ditt körkort.
 2. Kontrollera vilken typ av släpvagn du får dra med din bil. Detta står i bilens registerutdrag.
 3. Kontrollera skicket och lufttrycket på släpvagnens däck.
 4. Koppla in elkabeln för att kontrollera att släpvagnens lampor och blinkers fungerar.
 5. Dra upp släpvagnens stödhjul före avfärd och fäst också släpvagnens säkerhetsvajer, om det finns en sådan.
 6. Kontrollera att låsningen mellan släpvagnen och dragkroken håller.
 7. Justera sidospeglarna så att du har både släpvagnen och dess omgivning under uppsyn.
 8. Surra lasten med spännband även om du använder en släpvagn med kåpa. Om släpvagnen saknar kåpa, använd också olika nät och en presenning för att skydda lasten så att den inte dammar eller flyger ut över vägen.
 9. Fördela lasten jämnt så att lastens tyngdpunkt hålls så lågt och så centrerat som möjligt. Placera den tyngsta lasten i mitten av släpvagnen.
 10. Om lasten som du transporterar är mer än en meter längre än själva släpvagnen, ska du fästa en synlig flagga eller liknande i änden av lasten. När du transporterar lång last i mörker ska änden av lasten också förses med lykta.
 11. Kör lugnt och undvik plötsliga rörelser. Kom ihåg att kontrollera släpvagnens rörelser.
 12. Kom ihåg hastighetsbegränsningen: 80 km/h gäller även när man drar en tom släpvagn.

 

 

 

 

Sidan uppdaterad 04.12.2019

Ge feedback

Sänd respons här.

Respons*
Sidan URL