FI | SV | EN
Sök Stänga

Dragande av släpvagn

Dragande av släpvagn

Dragande av släpvagn kräver noggrannhet och omsorg. En felaktigt lastad och kopplad släpvagn är en risk i trafiken.

Dragande av släpvagn styrs av två saker:

  • Krav på körkort, definierat av dragbilens och släpvagnens högsta tillåtna (teoretiska) totalmassa
  • Största tillåtna massa på släpvagn = den information som huvudsakligen finns på dragbilens registerutdrag.

Med körkort i kategori B (dragbil: personbil vars totalmassa är högst 3 500kg) kan man dra släpvagn med vissa viktbegränsningar:

  • Till ett fordon i kategori B kan en släpvagn med en totalmassa på högst 750 kg kopplas.
  • Till ett fordon i kategori B går det även att koppla en släpvagn vars totalmassa är över 750 kg. Då kan kombinationens totalmassa dock vara högst 3 500 kg.

Med körkort för kombinationen B/96 får man köra en fordonskombination med en dragbil i kategori B (totalmassa högst 3 500 kg) och en släpvagn vars totalmassa överskrider 750 kg och fordonskombinationens totalmassa överskrider 3 500 kg men inte 4 250 kg. För att få kombinationen B/96 behöver du körkortstillstånd.

Med körkort i kategori BE får man köra fordonskombinationer med en dragbil i kategori B (totalmassa högst 3 500 kg) och ett släpfordon vars totalmassa är högst 3 500 kg. Då får kombinationens totalmassa vara högst 3 500 + 3 500 = 7 000 kg.

Läs mer om fordon som du får köra här.

Exempel

Största tillåtna släpvagnsmassa för personbil A är 1 500 kg (uppgiften finns i regel på registerutdraget). Enligt registerutdraget har släpvagn P en totalmassa på 1 800 kg. Det är tillåtet att dra släpvagn P med bil A om släpvagnens verkliga massa är högst 1 500 kg när den dras. Om släpvagn P när den dras är lastad till 1 500 kg, men dess totalmassa enligt registerutdraget är 1 800 kg, får dragbil A väga högst 1 700 kg för att personen ska få dra kombinationen i fråga med ett B-kort (kombinationens totalmassa får vara högst 3 500 kg).

Om dragbil A alltså väger mer än 1 700 kg behövs B96- eller BE-kort. Med B96-kort får dragbil A väga högst 2 450 kg i det här fallet. Den som kör med BE-kort ska bara notera att dragbil A är ett fordon i kategori B, när släpvagn P har en totalmassa på 1 800 kg.

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterad 29.06.2018

Ge feedback

Sänd respons här.

Respons*
Sidan URL