FI | SV | EN
Sök Stänga

Fordon som jag får köra

 Fordon som jag får köra

 

AM 120

Två- och trehjuliga fordon (mopeder) med en konstruktiv hastighet av mer än 25 km/h och en högsta hastighet av 45 km/h.

 

AM 121

Lätta fyrhjulingar dvs. så kallade mopedbilar.

Terränghjulingar och traktorer enligt följande:

 • Lätt fyrhjuling avsedd att framföras på väg i kategori L6e-A vars högsta konstruktiva hastighet är 45 km/h.
 • Fordon i kategori T3a vars högsta konstruktiva hastighet är högst 40 km/h.
 • Fordon i kategori T3b vars högsta konstruktiva hastighet är över 40 km/h dock högst 60km/h.
 

A1

 • Motorcyklar vars motor har en cylindervolym på högst 125 kubikcentimeter, en effekt av högst 11 kW.
 • Motordrivna trehjulingar med tre symmetriskt placerade hjul och med en effekt av högst 15 kW.
 • Omfattar körrätt för kategorier AM/120, AM/121 och T.
 

A2

 • Motorcyklar med en effekt på högst 35 kW och ett effekt/viktförhållande som inte överstiger 0,2 kW/kg och som inte är ombyggda av ett fordon med mer än dubbla den effekten.
 • Omfattar körrätt för kategorier A1, AM/120, AM/121 och T.
 

A

 • Motorcyklar inklusive släpfordon kopplade till dem.
 • Motordrivna trehjulingar med tre symmetriskt placerade hjul och med en högre effekt än 15 kW.
 • Omfattar körrätt för kategorier A1, A2, AM/120, AM/121 och T.
 

B, B/96, BE

B

 • Fordon med en totalvikt som inte överstiger 3 500 kg och som är konstruerade och tillverkade för att ta högst åtta passagerare utöver föraren.
 • Fordonskombinationer som består av en dragbil i kategori B och ett släpfordon med en totalvikt som inte överstiger 750 kg.
 • Fordonskombinationer som består av en dragbil i kategori B och ett släpfordon med en totalvikt som överstiger 750 kg, men där fordonskombinationens totalvikt inte överstiger 3 500 kg.
 • Omfattar körrätt för kategorier AM/120, AM/121 och T.

B/96

Med körkort för B/96 kombination får man köra sådan fordonskombination som består av en dragbil i kategori B (totalvikt högst 3 500kg) och ett släpfordon med en totalvikt som överstiger 750kg och fordonskombinationens totalvikt överstiger 3 500 kg men inte 4 250kg.

BE

Fordonskombinationer med en dragbil i kategori B och ett släpfordon med en totalmassa som inte överstiger 3 500 kg.

 

 

C1-, C-, C1E ja CE

C1

 • Fordon som inte ingår i kategorierna D1 eller D med en totalvikt som överstiger 3 500 kg men inte 7 500 kg och som är konstruerade och tillverkade för att ta högst åtta passagerare utöver föraren.
 • Fordonskombinationer med en dragbil i kategori C1 och ett släpfordon med en totalvikt som inte överstiger 750 kg.

C

 • Fordon som inte ingår i kategorierna D1 eller D med en totalvikt som överstiger 3 500 kg och som är konstruerade och tillverkade för att ta högst åtta passagerare utöver föraren.
 • Fordonskombinationer som består av en dragbil i denna kategori och ett släpfordon med en totalvikt av högst 750 kg.
 • Omfattar körrätt för kategorie C1.

C1E

 • Fordonskombinationer som består av en dragbil i kategori C1 och ett släpfordon med en totalvikt som överstiger 750 kg, under förutsättning att fordonskombinations totalvikt inte överstiger 12 000 kg.
 • Fordonskombinationer som består av en dragbil i kategori B och ett släpfordon med en totalvikt som överstiger 3 500 kg, under förutsättning att fordonskombinations totalvikt inte överstiger 12 000 kg.
 • Omfattar körrätt för kategorie BE

CE

 • Fordonskombinationer som består av en dragbil i kategori C och ett släpfordon med en totalvikt som överstiger 750 kg.
 • Fordonskombinationer som består av en dragbil i kategori C1 och ett släpfordon med en totalvikt som överstiger 750 kg när totalvikten för fordonskombinationen överstiger 12 000 kg.
 • Omfattar körrätt för kategorie C1E och BE

 

 

D1-, D-, D1E- ja DE

D1

 • Fordon som är konstruerade och tillverkade för att ta högst 16 passagerare utöver föraren, och med en största längd av 8 meter.
 • Fordonskombinationer som består av en dragbil i kategori D1 och ett släpfordon med en totalvikt av högst 750 kg.

D

 • Fordon som är konstruerade och tillverkade för att ta fler än åtta passagerare utöver föraren.
 • Fordonskombinationer som består av en dragbil i kategori D och ett släpfordon med en totalvikt av högst 750 kg.
 • Omfattar körrätt för kategorie D1.

D1E

 • Fordonskombinationer som består av en dragbil i kategori D1 och ett släpfordon med en totalmassa som överstiger 750 kg.
 • Omfattar körrätt för kategorie BE.

DE

 • Fordonskombinationer som består av en dragbil i kategori D och ett släpfordon med en totalmassa som överstiger 750 kg.
 • Kategorier som ingår i de högre körrättskategorierna
 • Omfattar körrätt för kategorie D1E och BE.
 

T

Traktorer med undantag för kategori T3b traktorfyrhjulingar i kategori AM/121 med en konstruktiv hastighet av högst 60 km/h samt motorredskap och snöskotrar inklusive släpfordon kopplade till dem

 • Fordon i kategori T1a och T1b, T2a och T2b samt T3a.

Traktorer vars högsta konstruktiva hastighet överstiger 60 km/h kräver körkort för personbil eller lastbil beroende på fordonets massa.

 • Om totalmassan är högst 3500 kg: B-körkort för personbil.
 • Om totalmassan är högst 7500 kg: C1-körkort för lastbil.
 • Om totalmassan är över 7500 kg: C-körkort för lastbil.
 

 

 

 

Sidan uppdaterad 29.11.2018

Ge feedback

Sänd respons här.

Respons*
Sidan URL