Etusivu: Ajokortti-info
Etusivu: Ajokortti-info
Valikko

Manner-Suomessa ajamiseen hyväksytään kaikki ajokortit, jotka on myönnetty Suomen tunnustamissa valtioissa tai sellaisessa valtiossa, jonka kanssa Suomi on solminut diplomaattisuhteet. Ulkomaista ajokorttia ei kuitenkaan hyväksytä, jos kortin haltija on asunut ajokortin myöntämishetkellä Suomessa.

EU- tai ETA-valtiossa myönnetyt ajokortit

EU- tai ETA-valtiossa myönnetty ajokortti oikeuttaa Suomessa kuljettamaan tähän ajokorttiin merkittyjen ajoneuvoluokkien mukaisia ajoneuvoja niin kauan kuin ajokortti on voimassa riippumatta siitä, onko henkilö Suomessa turistina vai asuuko hän maassa vakinaisesti. Myös Pohjoismaissa myönnetty väliaikainen ajokortti hyväksytään Suomessa.

Sopimusvaltiossa myönnetyt ajokortit

Geneven tai Wienin tieliikennesopimusvaltioissa, Hongkongissa, Macaossa tai Taiwanissa (jatkossa sopimusvaltiot) myönnetyllä ajokortilla saa ajaa Suomessa turistina ollessaan, mikäli ajokortti on voimassa. Ajokortin haltijan asetuttua Suomeen vakinaisesti asumaan, ajokortti hyväksytään siitä alkaen kaksi vuotta, mutta enintään kortin voimassaolon päättymiseen asti. Ajokortti tulee tarvittaessa esittää yhdessä kansainvälisen ajokortin tai ajokortista luotettavan tahon tekemän suomen-, ruotsin- tai englanninkielisen käännöksen kanssa.

Muissa Suomen tunnustamissa valtioissa myönnetyt ajokortit

Muussa Suomen tunnustamassa valtiossa myönnetyllä A1-, A2-, A- ja B-luokkaa vastaavalla ajokortilla saa ajaa Suomessa turistina ollessaan, mikäli ajokortti on voimassa. Sen jälkeen, kun kortinhaltija merkitään Suomen väestörekisteriin, ulkomainen ajokortti hyväksytään vielä vuoden ajan. Ulkomaisen ajokortin tiedot on oltava latinalaisin kirjaimin tai sen mukana on oltava luotettavan tahon käännös suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Lisäksi ulkomaisilla ajokorteilla ajavien on täytettävä Suomessa voimassa olevat ajokortin ikä- ja terveysvaatimukset.

Päivitetty