Etusivu: Ajokortti-info
Etusivu: Ajokortti-info
Valikko

Moottorikelkkailu näyttää hauskalta ja helpolta talviharrastukselta, mutta kelkalla ei saa ajella missä vaan ja miten vain. Muista myös velvollisuus kypärän käyttöön ajossa sekä ajamiseen vaadittu ikä.

Kuka saa ajaa?

 • Moottorikelkkaa saa ajaa 15 vuotta täyttänyt henkilö.
 • Virallisella moottorikelkkareitillä, tietä ylitettäessä tai lain sallimissa erityisissä poikkeustilanteissa tiellä ajettaessa moottorikelkan kuljettajalla tulee olla vähintään T-luokan ajokortti. 

Kelkkailijan varusteet

 • Kypärä on pakollinen ajovaruste moottorikelkan kuljettajalla ja kyydissäolijalla.
 • Kunnollinen moottorikelkkailuun suunniteltu ajopuku heijastimineen lisää turvallisuutta ja antaa suojaa tuulelta ja pakkaselta.
 • Kelkkakengät vähentävät mahdollisia vammoja ja ajolasit suojaavat tuulelta ja pöllyävältä lumelta.
 • Kelkkailuun suunnitellut ajohanskat lämmittävät käsiä ja helpottavat hallintalaitteiden käsittelyä.

Nopeusrajoitukset

 • Moottorikelkan suurin sallittu nopeus maastossa maa-alueella on enintään 60 km/h.
 • Poikkeustapauksessa tiellä ajettaessa suurin sallittu nopeus on 40 km/h.
 • Jääpeitteisellä vesialueella suurin sallittu nopeus on enintään 80 km/h, mutta kelkkauralla 60 km/h.
 • Jos kelkkaan on kytketty reki, jossa kuljetaan henkilöitä, suurin sallittu nopeus on 40 km/h.

Matkustajan kuljettaminen

Moottorikelkan kyydissä olevan tulee pitää kypärää päässään. Umpinaisessa reessä matkustavan ei ole pakollista käyttää kypärää, sen sijaan avonaisessa reessä tulee käyttää kypärää. Kelkalla saa kuljettajaa maksimissaan yhtä matkustajaa, mikäli matkustajalle on olemassa istuin ja jalkatuet, sekä rekisteröintitodistuksessa tämä sallitaan. Mikäli rekisteröintitodistuksessa ei ole mainintaa matkustajamäärästä, on määräävänä tekijänä istuimen ja jalkatukien olemassaolo.

Missä saa ajaa?

Moottorikelkalla saa ajaa

 • virallisilla moottorikelkkailureiteillä
 • kuntien ja Metsähallituksen ylläpitämillä moottorikelkkaurilla.

Moottorikelkkareittejä

Tiellä ajaminen

Tiellä moottorikelkalla ajaminen on tarkasti säädeltyä

 • Moottorikelkalla ei saa ajaa tiellä, tiealueella, jalkakäytävällä, suojatiellä, pyörätiellä, eikä tien pientareella. Tiealueeksi katsotaan tien pientareet ja tiealue rajoittuu vielä kahden metrin etäisyydelle tien vierellä olevan ojan tai luiskan ulkosyrjästä. Tiellä ajamisen kielto siis ulottuu kauemmaksi, kuin tien aurattu osuus. Se käsittää yksinkertaistettuna tieuran lisäksi tien auratun penkan, ojan ja tien luiskan.
 • Moottorikelkalla saa kuitenkin ylittää tien, jos esimerkiksi moottorikelkkaura jatkuu tien toisella puolella. Tietä saa moottorikelkalla käyttää silloin, jos moottorikelkan kuljettaminen tiealueen ulkopuolella on maaston vaikeakulkuisuuden vuoksi mahdotonta. Tyypillinen tilanne on esimerkiksi paikka, jossa käytetään siltaa sulan joen ylittämiseen. Tällöinkin on ensisijaisesti käytettävä tien auraamatonta osaa.
 • Tankkauspisteelle on luvallista ajaa, mikäli tankkauspiste sijaitsee uran välittömässä läheisyydessä.
 • Tiellä ajettaessa reessä ei saa olla matkustajaa.
 • Metsäautotiellä saa lumipeitteen aikana ajaa moottorikelkalla, mikäli metsäautotien pitäjä on erikseen sulkenut ko. tien muilta moottorikäyttöisiltä ajoneuvoilta.

Muista myös nämä

 • Rattijuopumussäännökset koskevat myös kelkkailijaa. Rattijuopumuksen raja on 0.5 promillea ja törkeän rattijuopumuksen raja on 1.2 promillea.
 • Moottorikelkkailureitillä on noudatettava tieliikennelain määräyksiä, reitillä on oikeanpuoleinen liikenne.
 • Asianmukaiset ajovarusteet tuovat turvaa suojattomalle kuljettajalle ja ennakoiva, tilanteeseen sopiva ajonopeus ehkäisee onnettomuuksia.
 • Maastossa liikkuessa tulee välttää vahingon ja haitan aiheuttamista luonnolle ja muulle ympäristölle, kiinteistöille ja luontaiselinkeinolle sekä tarpeettoman häiriön aiheuttamista asutukselle ja muulle ympäristölle.
 • Moottorikelkka on rekisteröitävä ja se on myös liikennevakuutettava. Rekisterikilpi on kiinnitettävä moottorikelkkaan.
Päivitetty