Etusivu: Ajokortti-info
Etusivu: Ajokortti-info
Valikko

Ajo-oikeuteen voidaan liittää ehtoja ja rajoituksia, jotka merkitään ajokorttiin erityisehtoina. Ehdot voivat liittyä esimerkiksi kuljettajan terveyteen tai ajoneuvon varustukseen.

Osa erityisehdoista liitetään ajokorttiin lääkärinlausunnon perusteella. Tavallisin erityisehto on 01, joka kertoo, että kuljettajan tulee käyttää silmälaseja tai piilolinssejä ajaessaan.

Ajokortin saaminen voi edellyttää myös muutoksia ajoneuvon hallinta- tai ohjauslaitteisiin. Tarvittavien erityisvarusteiden selvittäminen ja sovittaminen tehdään yhteistyössä lääkärin, autokoulun ja kuljettajantutkinnon vastaanottajan kesken.

Ajokortin erityisehdot merkitään ajokortin kääntöpuolelle. Ehdot merkitään joko riville 12, jos erityisehto koskee koko ajokorttia, tai sarakkeeseen 12, jos erityisehto koskee vain kyseistä ajo-oikeusluokkaa.

Ajokortin yleisimmät erityisehdot

Kansalliset erityisehdot

 • 103 Ajokortin kaksoiskappale (suluissa oleva järjestysnumero kertoo, monesko kaksoiskappale on kyseessä)
 • 105 Poikkeuslupa
 • 111 Alkolukko (alkolukolla valvottu ajo-oikeus)
 • 113 Terveysperusteinen alkolukko
 • 114 Alkolukolla valvottu ajo-oikeus, joka on voimassa vain Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Erityisehdon lisääminen kuului poliisin toimivaltaan ja se on ollut Suomessa käytössä 31.12.2015 asti.
 • 120 AM-luokka, mopo
 • 121 AM-luokka, kevyt nelipyörä
 • 131 C-luokan ajokortin vähimmäisikä on poikkeuksellisesti 18 vuotta ja D-luokan ajokortin 21 vuotta. Ajo-oikeus on voimassa vain Suomen alueella seuraavissa ajoissa:
  • poliisin, pelastustoimen, pelastusalan oppilaitoksen, ensihoitopalvelun, Puolustusvoimien, Tullin tai Rajavartiolaitoksen käytössä olevan ajoneuvon kuljettaminen niiden tehtäviin liittyvissä kuljetuksissa.
  • ajoneuvon siirto- tai koeajo liittyen ajoneuvon korjaamiseen tai huoltamiseen tai ajoneuvon siirtäminen varikkoalueella pesun, siivouksen tai tankkaamisen yhteydessä. Ajoneuvon kuljettaminen ei saa olla kuljettajan päätehtävä.
  • ajoneuvon siirtäminen ajoneuvojen myynti- ja markkinointitapahtumiin tai myyntipisteiden välillä. Ajoneuvon kuljettaminen ei saa olla kuljettajan päätehtävä.

Yleisimmät EU-tasolla yhdenmukaistetut erityisehdot Suomessa

 • 01 Näön korjaus (silmälasit tai piilolinssit)
 • 02 Kuulokoje / kommunikoinnin apuväline
 • 69 Rajoitettu sellaisten ajoneuvojen kuljettamiseen, jotka on varustettu standardin EN 50436 mukaisella alkolukolla
 • 70 Ajokortin vaihtaminen (ulkomaisen ajokortin numero ja myöntäjä)
 • 71 Ajokortin kaksoiskappale. Ajokortti on myönnetty ulkomaisen ajokorttiotteen perusteella (ulkomaisen ajokortin numero ja myöntäjä)
 • 78 Rajoitettu ajoneuvoihin, joissa on automaattivaihteisto
 • 95 Kuljettaja, jolla on voimassaoleva kuorma- tai linja-auton ammattipätevyys
 • 96 B-luokan ajoneuvot, joihin on liitetty perävaunu, jonka suurin sallittu massa on yli 750 kg, kun ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa on yli 3 500 kg, mutta enintään 4 250 kg

Kattava lista kaikista EU-alueella käytössä olevista yhdenmukaistetuista ajokortin ehdoista ja rajoituksista on EU:n ajokorttidirektiivissä (direktiivin liite 1).

Ajokortin erityisehdon poistaminen

Jos haluat poistattaa ajokortillasi olevan erityisehdon, kuten 01 (silmälasit tai piilolinssit) tai 78 (automaattivaihteinen ajoneuvo), ole yhteydessä Traficomiin tarkempien ohjeiden saamiseksi. Erityisehdon poistamiseen tarvitaan pääsääntöisesti joko lääkärinlausunto tai ajokoe.

Myös poliisi voi tehdä muutoksia erityisehtoihin esimerkiksi ajoterveydentilan valvonnan yhteydessä. Jos olet saanut muistutuskirjeen lääkärinlausunnon toimittamisesta poliisille ja haluaisit muutoksia ajokorttisi erityisehtoihin, ole yhteydessä poliisiin. Alkolukolla valvottua ajo-oikeutta merkitsevän erityisehdon 111 voi poistaa ainoastaan poliisi. Jos ajo-oikeutesi on valvottu alkolukolla, ole yhteydessä poliisiin erityisehdon poistamiseksi.

Päivitetty