Etusivu: Ajokortti-info
Etusivu: Ajokortti-info
Valikko

Uuden kuljettajan riskiosaaminen

Uuden kuljettajan todennäköisyys joutua onnettomuuteen on suurin ensimmäisen kuuden kuukauden aikana ajokortin saamisesta. Tämä johtuu osaltaan ajokokemuksen ja oman toiminnan hallinnan puutteesta.

Mitä enemmän ehdit harjoitella ajamista valvotusti ennen ajo-oikeuden saamista, sitä valmiimpi olet liikenteeseen itsenäisenä kuljettajana ajo-oikeuden saatuasi.

Runsas ajokokemus harjoitteluaikana eri tyyppisistä liikenneympäristöistä ja -tilanteista luo kaikupohjaa tuleviin tilanteisiin liikenteessä ja auttaa sinua ymmärtämään, miten liikenne on vuorovaikutusta, jossa jokaisella on vastuu liikenteen sujuvuudesta ja turvallisuudesta.

Tämän lisäksi monet ajoneuvon hallintaan liittyvät perustoiminnot automatisoituvat ja sinulta vapautuu aivokapasiteettia (älyllinen suorituskyky) muuhun toimintaan kuten havainnointiin. Riittävä havainnointi ja kokemus aiemmista tilanteista mahdollistaa sinulle liikennetilanteiden ennakoinnin ja hallinnan itsenäisenä kuljettajana.

Liikennettä vastavalossa
Esimerkiksi vastavalossa ruuhkassa ajaminen on mahdollinen riskitekijä.

Mitä uuden kuljettajan riskiosaaminen tarkoittaa?

Se on kykyä tunnistaa tie- ja liikenneolosuhteista sekä omasta toiminnasta mahdolliset vaaraa aiheuttavat tekijät.

Tunnistaminen pitää sisällään havaitsemisen ja havaitun olosuhteen tai tekijän vaikutuksen ymmärtämisen.
Kaikki vaaraa aiheuttavat tekijät/olosuhteet eivät kehity onnettomuuksiksi. Sinun tulee aina arvioida se, miten suuri riski tai todennäköisyys on sille, että tämä vaara toteutuu.

Tilanteessa on monia samanaikaisesti vaikuttavia tekijöitä ja siksi kokonaistilanteen hahmottaminen on tärkeää. Sinun pitää osata arvioida, mikä on ensisijainen riskitekijä tilanteessa ja valittava sellainen toimintatapa, joka lisää niin sanottua turvamarginaalia, siis pienentää onnettomuusriskiä. Tämä on riskin hallintaa.

Mitkä ovat riskitekijöitä liikenteessä?

Riskitekijät voidaan karkeasti jakaa sisäisiin riskitekijöihin ja ulkoisiin riskitekijöihin.

Jotkut ajamisen riskitekijöistä johtuvat siitä:

  • kuka olet
  • mitä ajattelet
  • miten suhtaudut ympäröivään maailmaan.

Ajaminen on itseohjautuvaa toimintaa. Voit itse päättää paljolti omasta riskitasosta.

Mikä on ajamisesi motiivi? Onko se päästä liikkumaan paikasta A paikkaan B? Onko ajaminen sinulle keino ”päästää höyryjä”, eli hyppäätkö autoon ja lähdet vaan ajelemaan kun olet esimerkiksi tunnemyllerryksessä? Silloin myös todennäköisesti ajat ylinopeutta tai ajat arvaamattomasti tai aggressiivisesti. Antaako ajaminen sinulle nautintoa tai jännitystä? On tärkeää tiedostaa ja ymmärtää oman ajamisen motiivit, jotta voisit kontrolloida niitä ja vähentää itseesi ja muihin tiellä liikkuviin kohdistuvaa riskiä.

Sisäiset riskitekijät

Sisäisen riskitekijät ovat niitä, jotka koskevat oman toiminnan hallintaa. Oman toiminnan hallinta on keskeinen taito turvalliseksi kuljettajaksi kehittymisessä. Oman toiminnan hallinta tarkoittaa oman mielentilan hallintaa. Pystytkö toimimaan rauhallisesti ja järjestelmällisesti esimerkiksi vaativassa liikennetilanteessa vai menetkö paniikkiin? Lähdetkö ajamaan autoa väsyneenä tai alkoholia nauttineena? Jos kaveriporukka yllyttää sinua näyttämään, kuinka kovaa autosi kulkee moottoritiellä tai kuinka taitava olet ajoneuvosi hallinnassa mutkaisella tiellä kovassa nopeudessa, suostutko?

Ulkoiset riskitekijät

Ulkoisia riskitekijöitä ovat tekijät, joihin sinulla on rajoitettu kontrollimahdollisuus. Näitä ovat liikenneympäristö, tieolosuhteet, sääolosuhteet ja muut osalliset liikenteessä. Ulkoiset riskitekijät eivät sinällään aiheuta onnettomuutta, vaan mahdollinen onnettomuus johtuu usein siitä, että kuljettaja ei sopeuta ajamistaan näissä riskiolosuhteissa. Olet ehkä huomannut, miten jotkut kuljettajat eivät muuta ajonopeuttaan kovassa sateessa, liukkaalla kelillä tai mutkaisella tieosuudella.

Ulkoisia riskitekijöitä:

  • sääolosuhteet; sade, sumu, jää, lumisade, liukkaus
  • tieolosuhteet; jyrkkä mutka, mutkainen ja kapea tie, kulunut päällyste tai muuta vauriot tienpinnassa
  • kellonaika: hämärä, pimeä, yöaika ja hirvieläimet
  • muut osalliset liikenteessä kuten äkillisesti tai yllätyksellisesti toimivat henkilöt: lapset, vanhukset, nopeasti jarruttava auto edelläsi
  • mopot, mopoautot, moottoripyörät, raskas liikenne
  • ajoneuvon nopeus, näkymättömyys, yllätyksellinen käyttäytyminen, ison ajoneuvon vaatima tila.

Opettele mukauttamaan havainnointiasi liikenneympäristön mukaan. Mieti, millaista havainnointia sinulta vaatii esim. kaupunkiympäristössä versus maaseutuympäristössä tai moottoritiellä ajaminen. Ole varovainen uusissa tai erilaisissa tilanteissa, kuten tietöiden tai onnettomuuspaikkojen läheisyydessä.

Muista oikea tilannenopeus, laaja havainnointi ja riittävä etäisyys

Muista, että taidot karttuvat vähitellen ajettujen kilometrien kautta. Keinot, joilla voit alentaa yleisesti onnettomuusriskiä uutena kuljettajana ovat yksinkertaisia, kuten riittävän alhainen tilannenopeus, riittävän pitkälle ja laajalle ulottuvat havainnot ja riittävän etäisyyden pitäminen muuhun liikenteeseen – niin edessä, takana kuin sivuillakin.

Päivitetty