Etusivu: Ajokortti-info
Etusivu: Ajokortti-info
Valikko

Käsittely- ja ajokokeeseen tarvitset mukaasi ajoneuvon, jolla tutkinto suoritetaan.

Kuljettajantutkinnossa käytettävän ajoneuvon tulee olla tieliikennekelpoinen, eikä siinä saa esiintyä merkittäviä puutteita. Mikäli tutkintoajoneuvossa havaitaan merkittäviä puutteita, ajokokeeseen ei lähdetä. Kuljettajantutkinnossa ja -opetuksessa käytettävän ajoneuvon on täytettävä ajokorttidirektiivissä, ajokorttilaissa ja valtionneuvoston asetuksessa ajokorteista annetut vaatimukset. Vaatimukset koskevat niin ajoneuvoa, kuin ajoneuvon varusteita. Ajovarmalla ei ole ajoneuvoja, joita voisi käyttää tutkinnossa. Ajoneuvon vuokrausta voi kysyä esim. autokouluilta.

Kaksipyöräisen ajoneuvon sijaan voidaan käyttää kolmipyöräistä ajoneuvoa, jos lääkärinlausunnon mukaan oppilaan vika, sairaus tai vamma sitä edellyttää. Ajo-oikeuteen liitetään ehto kolmipyöräisen ajoneuvon kuljetusoikeudesta.

C1-luokan tutkintoajoneuvoa koskevaa vaatimusta kokonaismassasta ja vaatimusta ajopiirturista ei sovelleta, jos tutkinnon suorittaja hänellä olevan sairauden tai vamman vuoksi kykenee kuljettamaan vain erityisin ajohallintalaittein varustettua ajoneuvoa, joka ajoneuvon varustelusta johtuvan kokonaismassan takia on kuorma-auto.

Hakijan on osoitettava asia lääkärinlausunnolla ja tarvittaessa suoritetulla ajokokeella. Ajo-oikeus on rajoitettava kysymyksessä olevan ajoneuvon tai tällaisen E-luokan yhdistelmän kuljettamiseen muissa kuin sellaisissa kaupallisissa kuljetuksissa.

Päivitetty