Muiden tienkäyttäjien, erityisesti jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden, huomiointi

Muiden tienkäyttäjien huomiointi, ennakointi ja oikeat toimintamallit ovat tärkeitä turvallisen kuljettajan taitoja. Niitä testataan myös kuljettajantutkinnossa.