Förstasidan: Ajokortti-info
Förstasidan: Ajokortti-info
Meny

Alla körkort som utfärdats i stater som Finland erkänt godkänns för körning i Fastlandsfinland. Ett utländskt körkort godkänns däremot inte om kortinnehavaren vid tidpunkt för utfärdandet varit bosatt i Finland.

Körkort som utfärdats i en EU- eller EES-stat

Ett körkort som utfärdats i en EU- eller EES-stat är giltigt i Finland så länge som körkortet är giltigt oavsett om man vistas i Finland som turist eller är stadigvarande bosatt här. Du får köra fordon som ingår i de körkortskategorier som anges på körkortet. Ett temporärt körkort som utfärdats i ett nordiskt land godkänns också i Finland.

Körkort som utfärdats i en konventionsstat

Ett körkort som utfärdats i de stater som tillrätt till de konventioner om vägtrafik som ingåtts i Geneve och Wien eller som utfärdats i Hongkong, Macao eller Taiwan (nedan avtalsstater) godkänns för körning i Finland som turist, ifall kortet är i kraft. När körkortsinnehavaren har bosatt sig varaktigt i Finland, är körkortet giltigt i två år, men högst till och med slutet av kortets giltighetstid.

Uppgifterna på körkortet som utfärdats i en avtalsstat ska vara skrivna med latinska bokstäver eller tillsammans med körkortet ska man vid behov visa upp ett internationellt körkort eller en auktoriserad översättning av körkortet till finska, svenska eller engelska.

Körkort som utfärdats i någon annan stat som Finland erkänt

Körkort som utfärdats i någon annan stat som Finland erkänt och som motsvar kategori A1, A2, A och/eller B godkänns för körning i Finland som turist, ifall kortet är i kraft. Efter att körkortsinnehavaren förs in i Finlands befolkningsregister, är körkortet giltigt i ett år. Körkortet ska vara i kraft.

Uppgifterna på det utländska körkortet ska vara skrivna med latinska bokstäver eller så ska en auktoriserad översättning av det till finska, svenska eller engelska visas upp utöver körkortet. Därtill ska föraren uppfylla gällande ålders- och hälsokrav för körkort i Finland.

Uppdaterad