Förstasidan: Ajokortti-info
Förstasidan: Ajokortti-info
Meny

Med körprovet säkerställer man att du kan agera som en ansvarsfull förare samt självständigt och tryggt tillämpa grundläggande körfärdigheter i olika situationer.

Målen för körprovet

Med körprovet säkerställer man att du kan agera som en ansvarsfull förare samt självständigt och tryggt tillämpa grundläggande körfärdigheter i olika situationer. Det är viktigt att du har förmåga att identifiera och bedöma risker samt ditt eget handlande och hur det påverkar trafiksäkerheten.

De färdigheter som krävs i körprovet består av obligatorisk undervisning samt det kunnande som du införskaffar självständigt samt via din undervisningstillståndslärare eller bilskolan. Du kan läsa mer om de färdigheter som krävs för körprovet i Körskicklighetens ABC. Bekanta dig också med Den nya förarens riskkompetens. Ju mera du övar, desto bättre är dina färdigheter redan då du kommer till körprovet.

Vad ska man ha med sig till provet?

Till körprovet behöver du ha med dig ett bildförsett identitetsbevis samt original pappersintyg över undervisningen som du fått (blanketten E100). Kontrollera ytterligare handlingar från webbplatsen av den körrätsskategori som du söker.

Uppdaterad