Förstasidan: Ajokortti-info
Förstasidan: Ajokortti-info
Meny

Antalet timmar och innehållet i körkortsundervisningen

För körkortet måste du få minst en viss mängd undervisning. Omfattningen på undervisningen varierar beroende på körkortets kategori.

Nedan finns timantalen som krävs för att avlägga körkort inom grupp 1, det vill säga moped (AM/120), mopedbil (AM/121), traktor (T), motorcykel (A1, A2 och A) samt personbil (B och BE).

De obligatoriska timantalen är endast riktgivande. Inlärningen av körförmågan är individuell och det behövs en varierande mängd övning för att lära sig att bli en god förare. Även när det kommer till att köra ger övning färdighet – ju mer du övar, desto säkrare och mer pålitlig blir du som förare.

För körkort för traktor (T), moped (AM/120) och mopedbil (AM/121) krävs det inte någon obligatorisk körundervisning, men det rekommenderas för att man ska komma igenom examen. Körundervisning kan du få till exempel vid en bilskola.

Körundervisningen beror på kategorin för körkortet som du avlägger

 • För motorcykelkörkort behövs minst 5 timmar körundervisning.
 • För personbilskörkort behövs minst 10 timmar körundervisning.
 • I praktiken beror omfattningen på körundervisningen som behövs på de personliga behoven hos personen som avlägger körkortet, samt dennes förhandskunskaper och förmåga. Omfattningen på och innehållet i undervisningen och övningskörningen kan på ett flexibelt sätt anpassas till undervisningsbehoven så att minimimängden är ovan nämnda timantal. Ju mer du övar under handledningen före förarexamen, desto bättre färdigheter får du att agera som självständig förare efter att ha avlagt kortet.
 • Du kan få körundervisning i en bilskola eller av en undervisningstillståndslärare.

Utbildning för det första körkortet

4 teoritimmar, är obligatoriskt för alla som ansöker om körkort för första gången.

 • Undervisningen innehåller 4 timmar teoriundervisning i trafikens grunder.
 • Målet med utbildningen är att ge den som avlägger körkort grundläggande undervisning i trafiksystemet, växelverkan och risker i trafiken, trygghetsfaktorer hos olika grupper av personer som rör sig på vägar, ansvar och plikter för den som framför ett motorfordon samt övriga krav på ett tryggt körsätt som även beaktar miljön.
 • Du kan få undervisning i en bilskola eller en annan utbildare som är godkänd av myndigheterna. Undervisning ges till exempel av vissa högstadier i grundskolan, gymnasier och yrkesinriktade läroanstalter.
 • Be om ett intyg över utförd utbildning av läraren. Du behöver det då du utför teori- och körprovet.

Riskutbildning

Endast obligatoriskt för den som avlägger körkort för personbil (kategori B).

 • Undervisningen innehåller 4 teoritimmar och 4 körtimmar om identifiering och hantering av risker i vägtrafik. Körundervisningen kan delvis ges med simulator.
 • Med hjälp av utbildningen ökar färdigheten att köra under svåra förhållanden och man får stöd för inlärningen av ett tryggt och ansvarsfullt körsätt som följer regler. I utbildningen stärks i synnerhet färdigheterna att identifiera och undvika farliga situationer i trafiken och faktorer som kan sänka förarens körförmåga och därmed öka risken för olyckor.
 • Undervisningen ges vid en bilskola eller av en utbildare som är godkänd av myndigheterna.

Du kommer väl ihåg att du som förare är ansvarig för både din egen trygghet och för andra personer som rör sig i trafiken. Se alltså till att öva tillräckligt.

Uppdaterad