Uppgradering av körkortskategori

Om du vill kan du skaffa nya körkortskategorier, dvs. uppgradera ditt nuvarande körkort. För att uppgradera körkortet krävs att du ansöker om körkortstillstånd, vilket du kan göra hos Ajovarma eller under vissa förutsättningar via Traficoms e-tjänst.

Uppgradering av körkort i grupp 1

Du kan uppgradera ditt körkort genom förarexamen inom grupp 1 (AM/120, AM/121, T, A1, A2, A, B, BE) genom att ansöka om körkortstillstånd via Traficoms e-tjänst. För att kunna använda tjänsten krävs att du åtminstone har en körkortskategori i grupp 1 och att du inte behöver lämna in bilagor för uppgraderingen (läkarutlåtande, utbildningsintyg, nya fotografier). Läs mer om villkoren för att uppgradera körkortet i e-tjänsten. (Extern länk)

Om du vill kan du även sköta ditt ärende vid Ajovarmas serviceställe (Extern länk).

Läs mer om alternativen för uppgraderingen av motorcykelkörkort, dvs. kategori A.

Uppgradering av körkort i grupp 2

Du kan uppgradera ditt körkort genom förarexamen i grupp 2 (C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE) med körkortskategorier ur grupp 1 eller grupp 2 genom att ansöka om körkortstillstånd via Traficoms e-tjänst. För att kunna använda tjänsten krävs att du åtminstone har en körkortskategori i grupp 2 och att du inte behöver lämna in bilagor för uppgraderingen (läkarutlåtande, utbildningsintyg, examensintyg, nya fotografier). Läs mer om villkoren för att uppgradera körkortet i e-tjänsten. (Extern länk)

Du kan även sköta ditt ärende vid Ajovarmas serviceställe (Extern länk) om du vill eller i de fall där ett lämpligt alternativ för dig inte är ännu tillgängligt i e-tjänsten.

Uppgradering av ett körkort i grupp 1 till grupp 2

Om du vill uppgradera ditt körkort i grupp 1 till en körkortskategori i grupp 2, ska du vända dit till Ajovarmas serviceställe (Extern länk) för din ansökan om körkortstillstånd. I samband med ansökan ska du lämna in ett läkarutlåtande över körförmågan såvida inte uppgraderingen ansöks med stöd av ett giltigt examensintyg från försvarsmakten (läs mer nedan)

Utbyte av körtillstånd som erhållits av försvarsmakten till ett körkort

Körtillstånd för lastbil, buss eller motorcykel som avlagts under beväringstjänst ska bytas till ett vanligt, civilt körkort efter beväringstiden. Körrätt i kategori A som beviljats av försvarsmakten kan endast utbytas till ett civilt körkort i kategori A1 eller A2.

Utbyte ska göras som en uppgradering av körkortskategorin hos Ajovarma. Du ska ansöka om körkortstillstånd och som bilaga till ansökan lämna in det examensintyg du fick i armén.

Ett examensintyg som erhållits av försvarsmakten är i kraft i tre år. Om intygets giltighetstid har löpt ut, ska du för uppgradering från grupp 1 till grupp 2 lämna in ett läkarutlåtande och avlägga förarexamen för att få den körrätt du avlagt i försvarsmakten i kraft.