Förstasidan: Ajokortti-info
Förstasidan: Ajokortti-info
Meny

Alkolåskörkort

Alkolåskörkort kan beviljas för en person som misstänks för rattfylleri eller grovt rattfylleri (körrätt som övervakas med alkolås). Ett villkor gällande användning av alkolås kan också inkluderas i körkortet som en förebyggande åtgärd, om en person inte kan beviljas ett vanligt körkort på grund av fortlöpande alkoholmissbruk (ett så kallat alkolås på medicinska grunder).

I en alkolåsövervakad körrätt anger det nationella specialvillkoret 111 om krav på att använda alkolås. För alkolås p.g.a. medicinska grunder är nationella specialvillkoret 113. Vid sidan om dessa används också specialvillkor 69 som är likställigt i EU.

Alkolåsövervakad körrätt

Om du misstänks för rattfylleri eller grovt rattfylleri (på grund av alkohol), kan du begära en alkolåsövervakad körrätt. Du kan inte få övervakad körrätt, om du redan på grund av någon annan orsak meddelats ett körförbud eller om du inte har ditt stadigvarande hemvist i Finland.

Begäran om alkolåsövervakad körrätt ska lämnas till polisen. (Extern länk)

När du ansöker om alkolåsövervakad körrätt ska du till polisen ett intyg från polisen eller någon annan yrkesperson inom hälso- och sjukvården över missbrukarvårdsbesök där användningen av rusmedel, de hälsomässiga konsekvenserna av denna och vårdmöjligheterna har diskuterats.

Under den tid som den alkolåsövervakade körrätten gäller får du köra endast det fordon som du anmält till polisen vid ansökan om övervakad körrätt. Alkolås kan monteras på personbil, buss, paketbil, lastbil och traktor. Ett alkolås kan också monteras i flera fordon.

Du kan också hyra eller köpa ett begagnat alkolås bara modellen är godkänd att användas för övervakad körrätt och alkolåset kalibreras och installeras korrekt. Fordonet ska också ändringsbesiktigas efter att alkolåset har avlägsnats.

Övervakanden måste ta hand om kalibrering av alkolåset mellan bestämd tid.

När du har uträttat ärendet hos polisen och polisen vidtagit åtgärder ska du genom Traficoms e-tjänst (Extern länk) eller på Ajovarmas serviceställe (Extern länk) ansöka om ett nytt körkort.

När den prövotid för övervakad körrätt har gått ut kan du hämta ditt vanliga körkort hos polisen. I vissa fall måste man beställa ett nytt körkort från Ajovarmas serviceställe eller elektroniskt via Traficoms e-tjänst.

Du kan också frivilligt lämna alkolåset i din bil när du har fått tillbaka ditt vanliga körkort. Då kan inställningar för frivillig användning göras i alkolåset.

Alkolås på medicinska grunder

Fortgående missbruk av alkohol är ett hinder för att bevilja körkortstillstånd och en grund för att återkalla körkortet. Om ett villkor om att innehavaren av en körrätt endast får köra ett fordon med alkolås inkluderas i körkortet, kan körkortstillstånd beviljas eller körrätten fortfarande behållas. Läkaren kan föreslå att alkolåsvillkoret tillfogas ditt körkort.

Också i användning av alkolås på medicinska grunder måste alkolåset kalibreras mellan bestämd tid.

Alkolås

Alkolåset är en apparat som hindrar att fordonets startas, om alkoholhalten i förarens utandningsluft överskrider den tillåtna gränsen- Ialkolåden har 0.1 milligar/liter satts upp som gräns. Detta svarar mot en halt på virka 0,2 promille när mätningen görs från blodet.

Alkolås som har godkänts för användning vid övervakad körrätt

ACS Alcolock LR
Autowatch TAB 720
Dignita AL-100
Dräger IL 7000
Lion Laboratories Ltd Lion DS-20
Lion Laboratories Ltd Lion DS-25
Smart Start SSI 20/20
Smart Start SSI2030
Smart Start SSI 2035

Kundserviceassistent

Hittade du inte den information som du behöver? Vår kundserviceassistent hjälper dig.

Uppdaterad