Förstasidan: Ajokortti-info
Förstasidan: Ajokortti-info
Meny

Den sökandes försäkran i samband med det första körkortet

När du ansöker om körkortstillstånd behöver du inte lämna in ett läkarutlåtande, utan du kan försäkra att du uppfyller hälsokraven då du ansöker om ditt första körkort i grupp 1.

Möjligheten att ge en egen försäkran om hälsotillståndet gäller körkort i grupp 1, det vill säga körkort för personbil, motorcykel, moped, mopedbil och traktor. Om du redan har ett körkort i grupp 1 behöver du inte ge någon ny försäkran om hälsotillståndet då du avlägger ett nytt körkort i samma grupp.

Försäkran ges på ansökningsblanketten. På baksidan av blanketten uppges de uppgifter som den sökande försäkrar att hen uppfyller. Den sökande ska också försäkra att synskärpan är tillräcklig och meddela om hen vid behov använder glasögon eller kontaktlinser.

Om du inte kan eller vill ge någon försäkran ska du lämna in ett läkarintyg över att du uppfyller kraven på körhälsa.

Försäkran om uppfyllande av kraven på körhälsan i samband med ansökan om det första körkortet

En person som söker om sitt första körkort kan ge en försäkran för grupp 1 (AM/120, AM/121, A1, A2, A, T, B, BE) om att kraven för körhälsa och synskärpa uppfylls.

För körkortet ska synskärpan för båda ögonen tillsammans vara minst 0,5. Synskärpan ska vara undersökt på ett behörigt sätt (t.ex. av en optiker, läkare eller hälsovårdare).

Då man ansöker om sitt första körkort behövs ett separat läkarintyg över körförmågan om du har eller har haft något av följande sjukdomar, skador eller symptom som påverkar körhälsan:

 1. Progressiv ögonsjukdom eller synsvårigheter trots eventuella glasögon/kontaktlinser
 2. Diabetes
 3. Hjärt- eller kärlsjukdom (t.ex. arytmi, hjärtinfarkt, hjärtsvikt eller svår hypertoni)
 4. Bröstsmärta eller andnöd
 5. Cirkulationsstörningar i hjärnan (t.ex. hjärninfarkt, hjärnblödning eller TIA-attack)
 6. Långvarig sömnlöshet, stark trötthet eller sömnapné
 7. Psykisk störning (t.ex. svår depression, självdestruktivitet, schizofreni, psykos eller bipolär sjukdom)
 8. Personlighetsstörning
 9. Aktivitets- och uppmärksamhetsstörning (ADHD eller ADD)
 10. Intellektuell funktionsnedsättning
 11. Neurologisk sjukdom eller skada (t.ex. epilepsi, narkolepsi, multipel skleros, Parkinsons sjukdom, hjärntumör, medvetandestörning, hjärnskada eller ryggmärgsskada)
 12. Minnesstörning
 13. Upprepad svindel, som stör normal funktion
 14. Skadligt bruk av alkohol eller alkoholberoende
 15. Användning av narkotika
 16. Regelbunden eller upprepad användning av läkemedel som påverkar det centrala nervsystemet (s.k. mediciner med varningstriangel)
 17. Sjukdom eller skada i stöd- och rörelseorganen som kan förhindra användning av fordonets manöverorgan
 18. Annan svår sjukdom (t.ex. svår lungsjukdom, svår insufficiens av levern eller njurarna, cancer eller organtransplantation)
Uppdaterad