FI | SV | EN
Sök Stänga

Installation av en undervisningspedal och övningsfordonets utrustning

Undervisningspedal och övrig utrustning vid undervisning med undervisningstillstånd

Undervisningspedal är obligatorisk utrustning när förarutbildning ges i ett fordon i kategori B, C1 och C samt lätt fyrhjuling och traktor om sittplatserna är placerade bredvid varandra. Dessutom ska det finnas en undervisningspedal på motorcyklar och sådana lätta fyrhjulingar och traktorer där sittplatserna är placerade efter varandra, om läraren eller den som leder övningskörningen är med i fordonet.

I bussar ska det finnas en undervisningspedal om eleven inte har körrätt i kategori C. Det är tillåtet att man själv installerar undervisningspedalen. Följ tillverkarens monteringsanvisningar. En lagstadgad förutsättning för att få delta i körprovet är att undervisningspedalen har installerats korrekt och fungerar som den ska. Vi rekommenderar att pedalen installeras av en yrkeskunnig, t.ex. vid en bilverkstad.

När man installerar en undervisningspedal ska man alltid tänka på att pedalen ska fungera och tåla att användas då den behövs. Undervisningspedalen är en del av säkerhetsutrustningen!
När man installerar pedalen ska man beakta följande:

  • Det är viktigt att pedalen monteras på rätt ställe och i rätt position. Pedalen ska placeras i mitten eller i högra kanten. Rörelsebanan och pedalens riktning ska stämma överens med förarens pedaler och vara lika lättillgängliga.
  • Fästning av pedalen. Pedalen ska vara ordentligt fästad vid underlagsskivan. Underlagsskivan får inte bågna när man trycker på pedalen. Om underlaget bågnar, förkortas pedalens slaglängd märkbart och pedalen når botten för tidigt. Underlagsskivan ska vara ordentligt fästad vid bilens konstruktioner.
  • Fästning av vajern.  Spänn vajern så att pedalen fungerar under hela slaglängden, men spänn inte för mycket för då lyser bromsljusen hela tiden. Vajern ska sitta fast ordentligt eftersom den utsätts för stora krafter vid en plötslig inbromsning. Det händer ofta att fastsättningen av vajern glider ur och pedalen inte fungerar när man trampar på den. Fäst vajern så att förarens fot inte vidrör vajerns fästkonstruktion under körning. Annars är det svårt att använda förarens pedal.

Innan man ger sig ut i trafiken ska man alltid säkerställa att bilens båda bromspedaler fungerar normalt och lika effektivt.

Fäst extraspegeln och triangeln korrekt

Extraspegeln ska fästas på utsidan av fordonet så att läraren även kan följa trafiken bakom fordonet. Den vita triangelns sidor ska vara 16–25 cm långa och den ska fästas baktill på fordonet på en synlig plats.

Mottagaren av körprovet testar att undervisningspedalen fungerar innan man ger sig ut i trafiken. En förutsättning för att få delta i körprovet är att undervisningspedalen har installerats korrekt och fungerar som den ska.

Man kan även testa pedalens funktion vid polisens vägkontroller och i samband med den periodiska besiktningen. Extrapedalen får inte störa fordonets egen bromspedal på något sätt.

 

 

Sidan uppdaterad 08.05.2019

Ge feedback

Sänd respons här.

Respons*
Sidan URL