FI | SV | EN
Sök Stänga

Körkortstillstånd

Körkortstillstånd

Innan du kan anmäla dig till förarexamen måste du ha ett körkortstillstånd. Traficom kan bevilja dig körkortstillstånd om

 • du uppfyller ålderskraven och de medicinska kraven för den aktuella körkortskategorin,
 • du har vanlig vistelseort i Finland eller studerar i Finland och studierna har pågått i minst sex månader,
 • du inte har meddelats körförbud eller temporärt körförbud i Finland eller i någon annan EU- eller EES-stat.

Körkortstillstånd kan beviljas tidigast ett år innan sökanden uppfyller ålderskraven för körkortskategorin. Körkortstillstånd för kategori B kan dock beviljas tidigast två år innan ålderskravet uppfylls.

Från och med den 1 juli 2018 är körkortstillståndet giltigt i tre år. Körkortstillståndet för den kategori som ska avläggas ska vara i kraft när du kommer till teori-, manöver- och körprovet.

Du ska även ansöka om körkortstillstånd om

 • du vill lägga till en körkortskategori, dvs. uppgradera ditt körkort,
 • du förnyar ditt körkort när dess giltighetstid löper ut eller
 • du vill byta ett utländskt körkort till ett finländskt körkort.

 

Ansökan om körkortstillstånd

Det finns tre olika sätt att ansöka om körkortstillstånd:

 • Boka tid för att fylla i och lämna in ansökningsblanketten hos Traficom serviceproducent Ajovarmas serviceställe. Blanketten får du från Ajovarma.
 • Du kan även sköta saken via din bilskola. Bilskolor har i allmänhet ansökningsblanketter för körkortstillstånd och kan om de vill lämna in sina elevers ansökningar å deras vägnar till Ajovarmas serviceställe.
 • Du kan ansöka om körkortstillstånd genom Traficoms e-tjänst om användarvillkoren av tjänsten uppfylls.

 

Bilagor för körkortstillstånd

 • Ditt nuvarande körkort. Om du inte har ett körkort sen tidigare, ta med dig pass eller ett bildförsett identitetskort för att styrka din identitet.
 • 2 passfoton. Om du har ett giltigt pass eller identitetskort behövs inga nya passfoton för körkortet. Foton behövs inte heller om du har lämnat in foton för körkort, förarkort, yrkeskompetensbevis, ADR-körtillstånd eller körtillstånd för taxiförare den 1 januari 2013 eller senare. Läs om kraven för fotografier i polisens anvisningar för passfoto.
 • Ett läkarutlåtande, dock med beaktande av följande undantag:
 • När du ansöker om körkortstillstånd för ditt första körkort i grupp 1 (AM/120, AM/121, T, A1, A2, A, B och BE) kan du ge en egen hälsodeklaration om du vill. Då behöver du inte bifoga ett läkarutlåtande till din ansökan.
 • Om du har ett giltigt körkort och du vill höja din körrätt inom grupp 1 (AM/120, AM/121, T, A1, A2, A, B och/eller BE) eller grupp 2 (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D och/eller DE), behöver du inte något läkarutlåtande.
 • Du behöver inget läkarutlåtande om du är yngre än 44,5 år och förnyar ditt körkort i grupp 2.
 • Du behöver inget läkarutlåtande om du har ett körkort i grupp 1 och förnyar det senast på din 70-årsdag.
 • Utifrån en förarexamen som du avlagt inom försvarsmakten kan du med körkortstillstånd ansöka om att höja din körrätt utan examen. Som bilaga till ansökan om körkortstillstånd ska du lämna in försvarsmaktens examensintyg, som har utfärdats högst tre år tidigare. Då behöver du inte heller bifoga ett läkarutlåtande till din ansökan.
 • Vid höjning av en motorcykelkategori genom undervisning ska du uppvisa ett utbildningsintyg när du ansöker om körkortstillstånd.

OBS! Läkarutlåtandet ska lämnas på blanketten Läkarutlåtande om körförmågan (F122). Ett läkarutlåtande på någon annan blankett för läkarutlåtanden kan inte godkännas för ansökan om körkortstillstånd. Läkare har blanketten Läkarutlåtande om körförmågan (F122) till sitt förfogande. Se till att du får rätt blankett av läkaren. Rätt blankett hittar du här.

Om du har ett körkort i grupp 1 och ansöker om körkortstillstånd för ett körkort i grupp 2 (buss eller lastbil), behöver du alltid lämna in blanketten Läkarutlåtande om körförmågan (F122).

Blanketten Läkarutlåtande som hör till ett medicinskt specialområde (F127) godkänns inte som bilaga till ansökan om körkortstillstånd.

Fixa handlingarna hos Ajovarma

Ajovarma är Traficoms serviceproducent och vid Ajovarmas serviceställen kan du sköta alla ansöknings- och tillståndsärenden för att skaffa körkort. Ta reda på var ditt närmaste Ajovarma-serviceställe finns och boka tid för att skaffa körkort.

Du kan också ringa eller skicka e-post: Ajovarmas riksomfattande kundtjänst ger dig råd och betjänar dig på numret 075 323 9999 i ärenden som för tidsbokning mån-fre kl. 8-18 eller rådgivining vardagar må–fr kl. 8–15.45 (samtalspris: lna/msa) eller per e-post på adressen forfragningar(at)ajovarma.fi.

 

Första körkortet

Du kan ansökä ditt första körkortet i Traficoms e-tjänst. Du kan ansöka om det första körkortet i e-tjänsten om du inte har ett tidigare finskt eller utländskt körkort och uppfyller villkoren för att använda tjänsten. Läs mer i e-tjänsten.

 

Uppgradering av körkort

Du kan ansöka om körkortstillstånd för att uppgradera ditt körkort med hjälp av Traficoms e-tjänst Uppgradera körkortet.

För att använda tjänsten krävs att du inte måste lämna in bilagor (fotografier, läkarutlåtande, utbildningsintyg) för uppgraderingen. Läs mer om användarvillkoren på tjänstens webbplats.

Om du i samband med uppgradering av körkortet måste lämna in bilagor eller om du vill uppgradera din körkortskategori i grupp 1 till en kategori i grupp 2, måste du besöka Ajovarma för att uppgradera körkortet.

 

Blanketter

Förhandsuppgifter för bedömning av körförmågan (för kunden att fylla i före läkarundersökningen)

 
 

 

Sidan uppdaterad 07.06.2019

Ge feedback

Sänd respons här.

Respons*
Sidan URL