FI | SV | EN
Sök Stänga

Så här förbereder du dig för körprovet

Så här förbereder du dig för körprovet

Målen för körprovet


Med körprovet säkerställer man att du kan agera som en ansvarsfull förare samt självständigt och tryggt tillämpa grundläggande körfärdigheter i olika situationer. Det är viktigt att du har förmåga att identifiera och bedöma risker samt ditt eget handlande och hur det påverkar trafiksäkerheten.


De färdigheter som krävs i körprovet består av obligatorisk undervisning samt det kunnande som du införskaffar självständigt samt via din undervisningstillståndslärare eller bilskolan. Du kan läsa mer om de färdigheter som krävs för körprovet i Körskicklighetens ABC. Bekanta dig också med Den nya förarens riskkompetens. Ju mera du övar, desto bättre är dina färdigheter redan då du kommer till körprovet. Bekanta dig också med artikeln Tips för att lära dig att köra.


Vad ska man ha med sig till provet?

Till körprovet behöver du ha med dig ett bildförsett identitetsbevis samt intyg över undervisningen som du fått. (blanketten E100). Kontrollera ytterligare handlingar från webbplatsen av den körrätsskategori som du söker.

Tidsbokning till körprovet

Körprovet avläggs vid Ajovarmas serviceställe. Du kan själv boka tid via det elektroniska bokningssystemet, och om du är elev vid en bilskola kan bilskolan boka tiden för dig.

 

Körprovets skeden och innehåll

Körprovet delas in i en inledande diskussion, körning i trafiken och en slutdiskussion.

I den inledande diskussionen går du tillsammans med körprovets förrättare igenom hur provet går till och körprovsförfarandet. I det här skedet lönar det sig att ställa alla frågor som du har inför provet. Tanken är att du ska kunna gå till provet på gott humör och veta hur provet går till och vad som förväntas av dig.

Då du kör i trafiken ger examensförrättaren dig självständiga köruppgifter, och du agerar som en ansvarig förare. I provet utnyttjas trafikmiljön så mångsidigt som möjligt, och du ska klara av att köra i områden med varierande hastighet och trafiktäthet. Som en ansvarig förare ska du i körprovet hela tiden bedöma de konsekvenser som ditt agerande har för din egen och andras trygghet i trafiken.

Du förväntas inte ha lokal kännedom, så det är inte ett fel att avvika från rutten. Under körprovet kan du alltid fråga och be om närmare körinstruktioner.

I slutdiskussionen berättar examensförrättaren om beslutet och grunderna för beslutet. Beslutet grundar sig på din totalprestation i körprovet. I diskussionen går ni igenom de helheter av färdigheter som du redan behärskar, och vilka du fortfarande borde utveckla.

Den tid som används på de olika skedena kan variera enligt situationen, men den sammanlagda tiden för körprovet är 60 minuter.


Körrätt och körkort


Efter körprovet får du personlig respons till din e-post.

Efter ett godkänt körprov får du genast ett intyg över godkänd förarexamen. Tillsammans med ditt identitetsbevis ger det dig sex månaders körrätt i Fastlandsfinland.

Körkortet skickas hem till dig per post.

Om du inte kommer igenom körprovet, gå igenom responsen tillsammans med din lärare så att du känner till vilka saker det skulle löna sig att fortsätta öva för att förbättra dina färdigheter. I e-postmeddelandet med respons finns det också anvisningar om hur man begär omprövning. När du upplever att du behärskar de helheter som krävs kan du boka tid för ett nytt körprov.

Utvecklingen som förare tar inte slut vid körprovet, utan kräver kontinuerlig övning.

 

 

Sidan uppdaterad 02.07.2018

Ge feedback

Sänd respons här.

Respons*
Sidan URL