FI | SV | EN
Sök Stänga

Förarexamen

Förarexamen

Examens syfte

Syftet med förarexamenen är att säkerställa att du behärskar innehållet i förarundervisningen och kan tillämpa kunskaperna i varierande trafiksituationer och -miljöer. Efter en avlagd förarexamen kan du agera som en ansvarfull förare i trafiken.

 

Förutsättningar för att delta i förarexamen

 • du uppfyller det föreskrivna ålderskravet
 • du har ett giltigt körkortstillstånd
 • du har inte meddelats körförbud
 • du har fått förarutbildning för examenskategorin

Förarexamen avläggs vid Ajovarmas serviceställe.

Förarexamen består av ett teoriprov och ett körprov. I vissa kategorier ingår dessutom ett manöverprov som kan inkluderas i körprovet eller utföras som ett separat prov.

Teoriprov

Syftet med teoriprovet i förarexamen är att säkerställa att du har tillräckliga kunskaper och tillräcklig kompetens så att du kan agera som en ansvarsfull förare i trafiken. Ett godkänt teoriprov är i kraft ett år.

Du kan delta i teoriprovet en månad innan du uppfyller det föreskrivna ålderskravet, om det för att avlägga förarexamen också krävs ett manöverprov eller körprov.

Körprov

Målet med körprovet i förarexamen är att säkerställa att den som avlägger körkort kan handla som en ansvarsfull förare med beaktande av säkerhet, sociala aspekter och ekologiskt tänkande. Den som avlägger körkort ska kunna identifiera riskfaktorer, bedöma risker samt sitt eget handlande och hur det påverkar trafiksäkerheten.

Manöverprov

Genom manöverprovet i förarexamen säkerställs att dina färdigheter att hantera fordonet är tillräckliga. I vissa kategorier utförs manöveruppgifterna under körning i trafik och i vissa kategorier före man ger sig ut i trafiken som en del av körprovet.

 • I kategori B, dvs. när du avlägger körkort för personbil, utförs manöveruppgifterna som en del av körning i trafiken i riktiga trafiksituationer.
 • I kategori AM/120, dvs. när du avlägger körkort för moped, ska du utföra ett manöverprov.
 • I kategori AM/121, dvs. när du avlägger körkort för mopedbil, utförs manöveruppgifterna som en del av körning i trafiken i riktiga trafiksituationer.
 • När du avlägger körkort för motorcykel ska ett separat manöverprov utföras före körprovet (se en video om manöverprovet).
 • I kategori C, dvs. när du avlägger körkort för lastbil, utförs manöveruppgifterna som en del av körning i trafiken.
 • I kategori D, dvs. när du avlägger körkort för buss, utförs manöveruppgifterna som en del av körning i trafiken.
 • Förarexamen i kategorierna C1E och CE innehåller utöver teoriprov och körprov även ett manöverprov, som ska utföras före körprovet.
 • Förarexamen i kategorierna D1E och DE innehåller utöver teoriprov och körprov även ett manöverprov, som ska utföras före körprovet.

Hur underkända teori- och körprov överklagas

Omprövning av examensmottagarens beslut kan begäras hos Transport- och kommunikationsverket. Handläggningen av en begäran om omprövning är avgiftsbelagd (50 €) och utsökbart enligt lagen om grunderna för avgifter till staten utan separat beslut. En anvisning om hur man begär omprövning bifogas det e-postmeddelande med respons som skickas till kunden.

Frågeregistret för teoriprovet är mycket begränsad. Därmed ägnas särskild uppmärksamhet åt att minska missbrukspotentialen för examens tillförlitlighet och funktionalitet, och därför överlåts inte provfrågorna utanför provsituationen. Överlåtning av frågorna skulle äventyra pålitligheten och lämpligheten av provet och examinatorernas jämlikhet i framtiden.

Teoriprov utförs årligen totalt cirka 150 000 stycken. Därmed finns det tyvärr ingen möjlighet att ge en detaljerad feedback eller genomgång av provfrågårna. Utvärderingen av examenssvaren görs automatiskt och opartiskt av datasystemet, uteslutande baserat enbart på svarsvärdet av examenssvaren. Det är provprestationen som bedöms, inte examinatorn. Alla som utfört teoriprov får feedback på provresultat via e-post eller papper, vilket berättar antalet korrekta och felaktigt besvarade frågor per ämne. Examinatorn och läraren lönar sig utnyttja feedbacken genom att noggrant genomgå den och fokusera studier och träning till särskilt de ämnen som är minst i besittning.

Alla provfrågor har upprättats eller genomförts av Traficmos sakkunniga. Varje fråga måste därför ha passerat en tät översyn för att säkerställa såväl substansens innehåll som entydligheten av frågorna. Frågornas kvalitet och funktionalitet övervakas ständigt av Traficom, både i allmänhet och i individuella provfrågor. Om en fråga i allmänhet visar sig vara för svår kan den redigeras eller tas bort från frågeregistret. På samma sätt kan frågor som visar sig vara för lätta eller blir sådana över tid,  redigeras eller tas bort helt eller för begränsad tid.

Mera information av att avlägga körkort kan du läsa på webbplatsen ajokorti-info.fi och i synnerhet om teoriprovet här.

Övrig respons, till exempel om kvaliteten på kundbetjäningen, kan ges till Ajovarma eller via e-post på adressen kirjaamo(at)traficom.fi.

Tidsbokning för förarexamen

Teori-, manöver- och körproven för förarexamen utförs vid Traficoms serviceproducent Ajovarmas serviceställe. Boka tid för att avlägga examen här.

Mottagningen av förarexamen i Ajovarma är för tillfället belastad. Tider till förarexamen kan vara svårare att få än vanligtvis. Examenstiders tillgänglighet varierar mellan orter.

 

 

 

 

Sidan uppdaterad 22.09.2020

Ge feedback

Sänd respons här.

Respons*
Sidan URL