FI | SV | EN
Sök Stänga

Att skaffa motorcykelkörkort

Att skaffa motorcykelkörkort

För att köra en motorcykel behöver du en körrätt för kategori A1, A2 eller A beroende på motorcykelns storlek.

Kategori A1 ger rätt att köra en lätt motorcykel, kategori A2 en medelstor motorcykel och kategori A också de allra största motorcyklarna.

Åldersgränsen i kategori A1 är 16 år och i kategori A2 18 år. Åldersgränsen för ett körkort i kategori A är 24 år, om kortet avläggs med en förarexamen som första motorcykelkategori.

 

Om du vill skaffa motorcykelkörkort via förarexamen sker det genom att gå igenom följande tre steg:


1. Körkortstillstånd

För att få körkort krävs körkortstillstånd. Ett tillstånd kan beviljas tidigast ett år innan du uppnår den ålder som krävs. Tillståndet är i kraft i tre år. Ett körkortstillstånd är en förutsättning för att få delta i förarexamen. Det lönar sig att skaffa tillståndet i god tid före du bokar tid till teoriprovet.

 

2. Förarundervisning

Du kan skaffa förarundervisning antingen via bilskolan eller med undervisningstillstånd eller genom att kombinera dessa. Du kan få undervisning redan innan du ansöker om körkortstillstånd, om du är elev i en bilskola eller din lärare har beviljats undervisningstillstånd.

Förarundervisningen för motorcykel innefattar minst 5 timmar undervisning. Dessutom ska du gå minst 4 timmar Utbildning för det första körkortet om du inte har körkort för något annat motorfordon, t.ex. traktor eller moped.

3. Förarexamen

Syftet med förarexamen är att säkerställa att du behärskar innehållet i förarundervisningen och kan tillämpa kunskaperna i varierande trafiksituationer och -miljöer samt kan handla som en ansvarsfull förare i trafiken. Förarexamen består av ett teoriprov och ett körprov. I början av körprovet görs ett manöverprov. För att få delta i manöverprovet måste du först ha klarat av teoriprovet.

Du kan delta i proven enligt följande:

  • Kategori A1: du kan delta i teoriprovet en månad innan du fyller 16, du kan genomföra körprovet och få körkort tidigast som 16-åring.
  • Kategori A2: du kan delta i teoriprovet en månad innan du fyller 18, du kan genomföra körprovet och få körkort tidigast som 18-åring.
  • Kategori A: du kan delta i teoriprovet en månad innan du fyller 24, du kan genomföra körprovet och få körkort tidigast som 24-åring.

I teoriprovet du ska ha med dig ett intyg över genomförd utbildning för det första körkortet (4 timmar), om det är fråga om ditt första körkort. Om du är minderårig måste du även ha vårdnadshavarens undertecknade samtycke för kategori A1.

Vid kör- och manöverprovet för kategorierna A1, A2 och A ska föraren ha följande obligatoriska utrustning:

  • en korrekt fäst skyddshjälm som är godkänd för användning i vägtrafik samt skyddsglasögon när hjälmen saknar visir;
  • motorcykelbyxor försedda med knäskydd och avsedda för användning i vägtrafik;
  • motorcykeljacka försedd med armbågs- och axelskydd och avsedd för användning i vägtrafik;
  • motorcykelhandskar försedda med skydd och avsedda för användning i vägtrafik; samt
  • motorcykelskor.

En köroverall godkänns vid körprovet om den uppfyller samma krav som ställs på motorcykeljacka och -byxor. Eventuella brister i utrustningen (t.ex. skrubbade partier och revor) får inte påverka utrustningens säkerhet. De skydd som krävs måste hållas på plats i utrustningen under körprovet. En förutsättning för deltagande i provet är att korrekt utrustning används.

 

Körkortstillstånd, teoriprov, manöverprov och körprov vid Ajovarmas serviceställe

Ajovarma är Traficoms serviceproducent och vid Ajovarmas serviceställen kan du sköta alla ansöknings- och tillståndsärenden för att skaffa körkort. Där avläggs även teoriprovet och körprovet. Du sparar tid genom att boka tid till körkorts- och tillståndstjänsterna på förhand. Ajovarmas riksomfattande kundtjänst ger dig råd och betjänar dig på numret 075 323 9999 i ärenden som för tidsbokning mån-fre kl. 8-18 eller rådgivining vardagar må–fr kl. 8–15.45 (samtalspris: lna/msa) eller per e-post på adressen forfragningar(at)ajovarma.fi.

Boka tid till Ajovarmas närmaste serviceställe

 

Första körkortet

Du kan ansöka om körkortstillstånd för ditt första körkort elektroniskt via Traficoms tjänst Första körkortet. Du kan använda tjänsten om du inte har ett tidigare körkort i Finland eller utomlands. Läs mer om övriga villkor för att använda tjänsten Första körkortet. Om du inte kan använda tjänsten, kan du ansöka om körkortstillstånd för det första körkortet hos Ajovarma.

 

Uppgradera ditt körkort

Under vissa förutsättningar kan du höja kategorin av ett giltigt körkort via Traficoms e-tjänst Uppgradera ditt körkort.

För att använda tjänsten krävs bland annat att du har åtminstone en körkortskategori och att du uttryckligen ansöker om att höja körkortskategorin via förarexamen.

Läs mer om övriga villkor för att använda tjänsten Uppgradera ditt körkort. Om du inte kan använda tjänsten, kan du höja din körkortskategori hos Ajovarma.

 

Körkortet hem på posten

Efter godkänt körprov får du ett intyg över förarexamen som du kan använda för att köra i Fastlandsfinland under sex månader. Intyget fungerar som ditt körkort när du också har med dig ett bildförsett identitetsbevis. Ha det med dig när du kör till dess du har fått ditt ordinarie körkort.
Ditt ordinarie körkort skickas hem till dig per post inom en vecka efter godkänt körprov.

Motorcykelkörkort som beviljats före 19.1.2013

Innan den nya körkortslagen trädde i kraft (19.1.2013) fanns det två körkortskategorier för motorcykel: A1 och A.

Körrätten för kategori A1 kunde genom ansökan hos polisen uppgraderas till så kallad begränsad körrätt för kategori A. Åldersgränsen för de största motorcyklarna, kategori A, var 21 år före lagändringen, men för personer som fyllt 18 år kunde man bevilja en begränsad körrätt för kategori A, som gav rätt att köra motorcyklar med en begränsad effekt på max 25 kW.

Begränsade A-kategorier som har beviljats före 19.1.2013 är i kraft i enlighet med den gamla körkortslagen. För dessa körrätter avlägsnades begränsningen för kategori A före 19.1.2015. Begränsade A-kategorier som har beviljats före 19.1.2013 är nu alltså obegränsade givet att körrätten fortfarande gäller.

Effektbegränsningen för kategori A med begränsning togs bort efter att den utsatta tiden på 2 år gått ut. För dessa körrätter har inte nya körkort som visar körrätten för den större kategori A skickats automatiskt. Den giltiga körrätten framgår dock av begynnelsedatumet för begränsad körrätt för kategori A. Datumet har antecknats på körkortet.

Om du vill kan du beställa ett körkort med kategori A från Traficom. Det kan behövas om du till exempel kör motorcykel utomlands. Ansökan om körkortstillstånd tas emot av Ajovarma. Du kan också beställa kortet i Traficoms e-tjänst.

 

 

 

 

Sidan uppdaterad 16.10.2020

Ge feedback

Sänd respons här.

Respons*
Sidan URL