FI | SV | EN
Sök Stänga

Handlingar som behövs för att skaffa körkort för mopedbil

Handlingar som behövs för att skaffa körkort för mopedbil

För att köra mopedbil behöver du ett körkort i kategori AM/121. För att skaffa ett sådant körkort behöver du följande handlingar:

Körkortstillstånd

Före du kan anmäla dig till förarexamen måste du ha ett körkortstillstånd.

Handlingar som behövs för förarexamen

Handlingar som behövs för teoriprovet

  • Undervisnings- och examensintyg (E100). Blanketten fås från din bilskola eller undervisningstillståndslärare. För teoriprovet är intyget endast delvis ifyllt, resten av uppgifterna fylls i efter provet.
  • Intyg över Utbildning för det första körkortet som omfattar 4 timmar, om du ansöker om körkort för första gången.
  • Samtycke av din officiella vårdnadshavare, om du är under 18 år. Uppgifter om vårdnadshavaren kontrolleras i befolkningsdatasystemet i samband med handläggningen av ansökan.
  • Ett bildförsett, giltigt identitetsbevis, till exempel pass eller identitetskort med bild som beviljats av polisen.
  • Dessutom ska du ha ansökt om körkortstillstånd och tillståndet ska vara i kraft. Uppgifter om körkortstillståndet kontrolleras i systemet.

 

Handlingar som behövs för körprovet

  • Undervisnings- och examensintyg (E100). Blanketten fås från din bilskola eller undervisningstillståndslärare. För körprovet ska alla uppgifter i intyget ha fyllts i.
  • Ett bildförsett, giltigt identitetsbevis, till exempel pass eller identitetskort med bild som beviljats av polisen.
  • Ett giltigt körkortstillstånd.

 

Sköt dina ärenden hos Ajovarma

Ajovarma är Traficoms serviceproducent och vid Ajovarmas serviceställen kan du sköta alla ansöknings- och tillståndsärenden för att skaffa körkort. Ta reda på var ditt närmaste Ajovarma-serviceställe finns och boka tid för att skaffa handlingar.

Du sparar tid genom att boka tid till körkorts- och tillståndstjänsterna på förhand. Ajovarmas riksomfattande kundtjänst ger dig råd och betjänar dig på numret 075 323 9999 vardagar må–fr 8–15.45 (samtalspris: lna/msa) eller per e-post på adressen forfragningar(at)ajovarma.fi

 

Trafi-E100

När du ska avlägga din förarexamen behöver du ha med dig blankett E100. Blanketten får du från bilskolan eller din undervisningstillståndslärare. Här kan du bekanta dig med innehållet i blanketten E100.

 

Vårdnadshavarens samtycke

Om du är under 18 år när du avlägger teoriprovet behöver du ha med dig den ifyllda blanketten Vårdnadshavarens samtycke till provet.

 
 

 

Sidan uppdaterad 12.02.2019

Ge feedback

Sänd respons här.

Respons*
Sidan URL