FI | SV | EN
Sök Stänga

Att skaffa mopedbilkörkort

Att skaffa mopedbilkörkort

För att köra mopedbil behöver du ett körkort i kategori AM med specialvillkor 121. Du får även köra mopedbil med B-körkort för personbil.

Körkort för mopedbil dvs. för kategori AM/121 får du efter att du klarat av följande tre steg:

1. Körkortstillstånd

För att skaffa körkort i kategori AM/121 ska du ansöka om körkortstillstånd. Du kan ansöka om tillståndet tidigast när du är 14 år. Det är i kraft i tre år. Ett körkortstillstånd är en förutsättning för att få delta i förarexamen. Det lönar sig att skaffa tillståndet i god tid före du bokar tid till teoriprovet.

2. Förarutbildning

Du kan skaffa förarutbildning antingen via bilskolan eller med undervisningstillstånd eller genom att kombinera dessa. Du kan få undervisning redan innan du ansöker om körkortstillstånd, om du är elev i en bilskola eller din lärare har beviljats undervisningstillstånd och du har fyllt 15 år.

Förarutbildningen för mopedbil innefattar Utbildning för det första körkortet (4 timmar), om du inte har körkort för något annat motorfordon, t.ex. traktor eller moped.

Från och med den 1 juli 2018 krävs ingen körundervisning för förarexamen, men deltagande i körundervisning rekommenderas för att klara av examen. Övningskörningen kan inledas tidigast som 15-åring. Det krävs mångsidiga kunskaper för att köra i vägtrafik. Läs mer på webbplatsen Körskicklighetens ABC om allt du behöver kunna för att vara en säker förare i trafiken. Bekanta dig även med allmänna grundläggande förarkunskaper och det studiematerial som finns på nätet.

Körkortstillstånd, teoriprov och körprov vid Ajovarmas serviceställe

Ajovarma är Traficoms serviceproducent och vid Ajovarmas serviceställen kan du lämna in alla ansökningar och blanketter för att skaffa körkort. Där avläggs även teoriprovet och körprovet.

Boka tid till ditt närmaste serviceställe.

Du sparar tid genom att boka tid till körkorts- och tillståndstjänsterna på förhand. Ajovarmas riksomfattande kundtjänst ger dig råd och betjänar dig på numret 075 323 9999 i ärenden som för tidsbokning mån-fre kl. 8-18 eller rådgivining vardagar må–fr kl. 8–15.45 (samtalspris: lna/msa) eller per e-post på adressen forfragningar(at)ajovarma.fi.

 

3. Förarexamen

Syftet med förarexamenen är att säkerställa att du behärskar innehållet i förarundervisningen och kan tillämpa kunskaperna i varierande trafiksituationer och -miljöer samt kan handla som en ansvarsfull förare i trafiken. Förarexamen består av ett teoriprov och ett körprov.

Du får delta i teoriprovet en månad innan du fyller 15 år. Du ska ha med dig ett undervisnings- och examensintyg (E100) som du fått av bilskolan eller din undervisningstillståndslärare över erhållen undervisning samt ett intyg över genomförd utbildning för det första körkortet (4 timmar), om det är fråga om ditt första körkort. Om du är minderårig måste du även ha vårdnadshavarens undertecknade samtycke.

För att få delta i körprovet måste du först ha klarat av teoriprovet. Du kan delta i körprovet tidigast när du är 15 år.

Observera att vid körning av en moped bör användas en korrekt fäst skyddshjälm som är godkänd för användning i vägtrafik och skyddsglasögon om hjälmen inte har visir och skyddande och säkerhetsförbättrande kläder. Detta inkluderar långärmad jacka och långbyxor av intakt och nötningsbeständigt material. Dessutom stadiga och tättslutande skor. Vi rekommenderar även användning av skyddande handskar.

Denna skyddsutrustning bör alltid användas vid körning, körundervisning och förarexamen med moped. Att använda behörig utrustning är en förutsättning för att kunna delta i provet.

Tjänsten Första körkortet

Du kan ansöka om körkortstillstånd för ditt första körkort elektroniskt via Traficoms tjänst Första körkortet. Du kan använda tjänsten om du inte har ett tidigare körkort i Finland eller utomlands. Läs mer om övriga villkor för att använda tjänsten Första körkortet. Om du inte kan använda tjänsten, kan du ansöka om körkortstillstånd för det första körkortet hos Ajovarma.

 

Tjänsten Uppgradera ditt körkort

Under vissa förutsättningar kan du höja kategorin av ett giltigt körkort via Traficoms e-tjänst Uppgradera ditt körkort.

För att använda tjänsten krävs bland annat att du har åtminstone en körkortskategori och att du uttryckligen ansöker om att höja körkortskategorin via förarexamen.

Läs mer om övriga villkor för att använda tjänsten Uppgradera ditt körkort. Om du inte kan använda tjänsten, kan du höja din körkortskategori hos Ajovarma.

 

Körkortet skickas direkt hem

Efter godkänt körprov får du ett intyg över förarexamen. Intyget fungerar som ditt körkort om du också har med dig ett bildförsett identitetsbevis. Intyget gäller i sex månader och endast på det finländska fastlandet. Ha det med dig när du kör till dess du har fått ditt ordinarie körkort.

Ditt ordinarie körkort skickas hem till dig per post inom en vecka efter godkänt körprov.

Körrätt med AM-kort

För att köra mopedbil krävs alltid AM/121-körkort. Från och med den 19 januari 2013 har mopedkörkort (AM/120) inte längre gett körrätt för mopedbil.

 

E-tjänster

Blanketten Vårdnadshavarens samtycke (behövs när en minderårig ska avlägga teoriprovet)

 

 

 

 

Sidan uppdaterad 27.06.2019

Ge feedback

Sänd respons här.

Respons*
Sidan URL