FI | SV | EN
Sök Stänga

Utbildning, varifrån?

Utbildning som behövs för att skaffa lastbilskörkort

Varifrån?

Den utbildning som behövs för lastbilförarexamen kan du få

 

 För att avlägga lastbilskörkort behöver du både teori- och körundervisning.

 

Utbildningens omfattning till 1.12.2018

Körrätt som söks C1   C   C1E   CE  
Undervisningsform Teori Kör Teori Kör Teori Kör Teori Kör

Giltig körrätt i kategori B

2 3 12 10 - - - -

Giltig körrätt i kategori C1

- - 10 7 3 3 - -

Giltig körrätt i kategori BD1 eller BD

2 3 12 10 - - - -

Giltig körrätt i kategori C

- - - - 3 3 15 30

Giltig körrätt i kategori C1E

- - 10 7 - - 12 27

Omfattning av kompletterande utbildning (giltig yrkeskompetens)

- - 1 2 3 3 5 10

 

Utbildningens omfattning från 1.12.2018

Körrätt som söks C1   C   C1E   CE  
Undervisningsform Teori Kör Teori Kör Teori Kör Teori Kör

Giltig körrätt i kategori B

9 5 12 10 - - - -

Giltig körrätt i kategori C1

- - 3 5 8 10 - -

Giltig körrätt i kategori BD1 eller BD

9 5 12 10 - - - -

Giltig körrätt i kategori C

- - - - 8 10 15 30

Giltig körrätt i kategori C1E

- - 3 5 - - 7 20

Omfattning av kompletterande utbildning (giltig yrkeskompetens)

- - 1 2 3 3 5 10

 

Med en kompletterande utbildning får du delta i förarexamen på följande villkor:

  • Din körrätt för lastbil har börjat före den 10 september 2009 och du har giltig yrkeskompetens och du har inte avlagt någon annan förarexamen där du utnyttjat din yrkeskompetensgrund under föregående år.

Kompetens som krävs

I förarutbildning för lastbilskörkort ska ingå undervisning om fordonets särskilda egenskaper så att föraren kan

  • använda, manövrera och köra fordonet rätt och enligt trafikreglerna,
  • beakta varierande trafiksituationer och trafikmiljöer och
  • köra på ett säkert, ekonomiskt, ekologiskt och flexibelt sätt.

Utbildningen ska även innefatta

  • den utbildning i första hjälpen som behövs för aktiva insatser på en olycksplats och
  • undervisning i defensivt körsätt för upptäckande och undvikande av farliga trafiksituationer.

Förarutbildningen ska innefatta teori- och körundervisning för den aktuella kategorin.

Utbildningen ska följa den läroplan som Transport- och kommunikationsverket fastställt.

 

Mer information om utbilningen / utbildningsarrangörer:

 
 

 

Sidan uppdaterad 07.02.2019

Ge feedback

Sänd respons här.

Respons*
Sidan URL