FI | SV | EN
Sök Stänga

Att skaffa lastbilskörkort

Att skaffa lastbilskörkort

För att köra lastbil behöver du körkort i kategori C och för att köra en fordonskombination körkort i kategori CE.

 

Åldersgränsen för dessa kort är i regel 21 år. Du kan emellertid få körrätt i kategori C eller CE redan som 18-åring om du behöver lastbil i ditt arbete. Då ska du avlägga yrkeskompetensutbildning för lastbilsförare.

Åldersgränsen för körkort i kategorierna C1 och CE1, som ger rätt att köra mindre lastbilar och fordonskombinationer, är 18 år.

Körkort i C-kategorierna beviljas i regel för fem år åt gången.

Kontrollera vilka fordon du får köra i de olika C-kategorierna här.

 

För att få körkort ska du klara av följande tre steg:

1. Körkortstillstånd

För att få körkort krävs körkortstillstånd. Du kan beviljas tillståndet tidigast när du fyller 17 år. Tillståndet är i kraft i tre år. Ett körkortstillstånd är en förutsättning för att få delta i förarexamen. Det lönar sig att skaffa tillståndet i god tid före du bokar tid till teoriprovet.

 

2. Förarutbildning

Du kan avlägga förarutbildningen vid en bilskola, i samband med en yrkesutbildning eller med undervisningstillstånd. Du får inleda körundervisningen sex månader innan du uppfyller det föreskrivna ålderskravet.

Om du deltar i lastbilskörundervisning i samband med en yrkesutbildning, ska du vara minst 16 år innan du inleder förarutbildningen. Du kan få körundervisning i trafiken först när du har fyllt 17 år.

Du kan få körundervisning för en fordonskombination, dvs. för kategori C1E eller CE, först när du har körrätt för dragbilen.

3. Förarexamen

Du får delta i förarexamen när du har klarat av utbildningen. En förutsättning för att få delta i examen är ett giltigt körkortstillstånd. I kategorierna C1 och C omfattar förarexamen ett teoriprov och ett körprov i trafiken. I kategorierna C1E och CE omfattar examen dessutom ett manöverprov som du utför före körprovet.

Tjänsten Uppgadera ditt körkort

Under vissa förutsättningar kan du höja kategorin av ett giltigt körkort via Traficoms e-tjänst Uppgradera ditt körkort.

För att använda tjänsten krävs bland annat att du har åtminstone en körkortskategori och att du uttryckligen ansöker om att höja körkortskategorin via förarexamen.

Läs mer om övriga villkor för att använda tjänsten Uppgradera ditt körkort. Om du inte kan använda tjänsten, kan du höja din körkortskategori hos Ajovarma.

 

Körkortet skickas direkt hem

Efter godkänt körprov får du ett intyg över förarexamen. Intyget fungerar som ditt körkort om du också har med dig ett bildförsett identitetsbevis. Intyget gäller i sex månader och endast på det finländska fastlandet. Ha det med dig när du kör till dess du har fått ditt ordinarie körkort.

Ditt ordinarie körkort skickas hem till dig per post inom en vecka efter godkänt körprov.

Läroplan

 

Yrkeskompetens

Alla lastbilsförare i yrkestrafik ska ha yrkeskompetens för lastbilsförare.

Om du studerar för en yrkesexamen som ger dig yrkeskompetens behöver du inte avlägga grundläggande yrkeskompetens separat.

 

 

 

 

Sidan uppdaterad 17.12.2019

Ge feedback

Sänd respons här.

Respons*
Sidan URL