FI | SV | EN
Sök Stänga

Att skaffa busskörkort

Att skaffa busskörkort

För att köra buss behöver du körkort i kategori D och för att köra en fordonskombination med buss körkort i kategori DE.

Åldersgränsen för dessa kort är i regel 24 år.

Åldersgränsen för körkort i kategorierna D1 och D1E som ger rätt att köra mindre bussar och fordonskombinationer med buss är 21 år.

Körkort i D-kategorierna beviljas för fem år åt gången.

Bussförare i yrkestrafik ska ha yrkeskompetens för bussförare.

Kontrollera vilka fordon du får köra i de olika D-kategorierna här.

 

Avvikelser från ålderskraven

 

Du kan få körrätt för kategori D eller DE

  • som 23-åring, om du har genomgått grundläggande yrkesutbildning för bussförare i snabbare tempo (140 h),
  • som 21-åring, om du har genomgått grundläggande yrkesutbildning för bussförare i normal takt (280 h),
  • som 21-åring, om du endast kör buss i lokaltrafik på regelbundna, högst 50 kilometer långa rutter efter att du har genomgått grundläggande yrkesutbildning för bussförare i snabbare tempo (140 h),
  • som 18-åring kan du få körrätt i kategori D om du har avlagt yrkesinriktad grundexamen för bussförare och har genomgått grundläggande yrkeskompetens för bussförare.
 

För att få busskörkort ska du klara av följande tre steg:

 

1. Körkortstillstånd

En förutsättning för att få delta i förarexamen är ett giltigt körkortstillstånd. Du kan ansöka om körkortstillstånd vid Traficoms serviceproducent Ajovarmas serviceställe. Ett körkortstillstånd är en förutsättning för att få delta i förarexamen. Det lönar sig att skaffa tillståndet i god tid före du bokar tid till teoriprovet. Du kan även boka tid till examen vid Ajovarma.

 

2. Förarutbildning

Du kan avlägga förarutbildningen vid en bilskola, i samband med en yrkesutbildning eller med undervisningstillstånd.

För att få delta i bussförarutbildningen ska du ha ett körkort minst i kategori B.

Du kan få körundervisning för en fordonskombination, dvs. för kategori D1E eller DE, först när du har körrätt för dragbilen.

 

3. Förarexamen

Efter att du genomfört utbildningen ska du delta i förarexamen. En förutsättning för att få delta i examen är ett giltigt körkortstillstånd.

I kategorierna D1 och D omfattar förarexamen ett teoriprov och ett körprov i trafiken. I kategorierna D1E och DE omfattar examen dessutom ett manöverprov som du utför före körprovet.

Tjänsten Uppgradera ditt körkort

Under vissa förutsättningar kan du höja kategorin av ett giltigt körkort via Traficoms e-tjänst Uppgradera ditt körkort.

För att använda tjänsten krävs bland annat att du har åtminstone en körkortskategori och att du uttryckligen ansöker om att höja körkortskategorin via förarexamen.

Läs mer om övriga villkor för att använda tjänsten Uppgradera ditt körkort. Om du inte kan använda tjänsten, kan du höja din körkortskategori hos Ajovarma.

 

 

Körkortet skickas direkt hem

Efter godkänt körprov får du ett intyg över förarexamen. Intyget fungerar som ditt körkort om du också har med dig ett bildförsett identitetsbevis. Intyget gäller i sex månader och endast på det finländska fastlandet. Ha det med dig när du kör till dess du har fått ditt ordinarie körkort.

Ditt ordinarie körkort skickas hem till dig per post inom en vecka efter godkänt körprov.

Läroplan

Trafi: kategorier D1, D1E, D och DE (på finska)

 

Yrkeskompetens

Alla bussförare i yrkestrafik ska ha yrkeskompetens för bussförare.

 

 

 

 

Sidan uppdaterad 27.06.2019

Ge feedback

Sänd respons här.

Respons*
Sidan URL