FI | SV | EN
Sök Stänga

Självkontroll

Självkontroll

Självkontroll betyder att du är medveten om riskerna kopplade till din egen kompetens, ditt agerande och din sociala omgivning, och har dem under kontroll.

 

Körskicklighet och erfarenhet bakom ratten

Du förhåller dig kritiskt till din egen körskicklighet och vet vilka dina svagheter och styrkor är bakom ratten, i olika förhållanden. Du inser att ju mindre körerfarenhet man har, desto fler är riskerna.

 

Körning och mål

Du förstår att du genom att planera resan kan inverka på riskerna. Du klarar av att bedöma faktorer som nödvändighet, lämpligaste rutt, behövlig restid och lämpligaste körplan samt att beakta tidpunkten på dygnet, väderförhållandena och eventuella passagerare.

 

Trötthet och berusande medel

Du vet på vilket sätt trötthet ökar riskerna. Du vet och förstår att berusande medel såsom alkohol och droger höjer olycksrisken rejält. De förlänger reaktionstiden, försvagar din bedömningsförmåga och syn och försämrar din uppfattning om ditt eget körande och din skicklighet i trafiken. Du förstår att läkemedel och sambruk av olika läkemedel påverkar din alerthet och din körförmåga.

Du är medveten om att du själv eller andra personer sätter en viss press på dig i dessa situationer och klarar av att hantera den.

 

Känslolägen

Du känner igen hur starka känslor påverkar dig själv. Du kan hålla dem under kontroll så att de inte höjer riskerna när du kör. Se tips på hur du undviker att ilskan bubblar upp i trafiken.

 

Varför man kör, social omgivning

Du känner igen riskerna i samspelet mellan dig själv och din sociala omgivning. Dessa är grupptryck, tävlingsdrift, eggande uppmuntran och behov av starka upplevelser. Du förstår dessa risker och vilka konsekvenserna de har, och klarar av att hantera och motverka dem.

 

Automation och assistanssystem

Du vet hur assistanssystem och övrig teknik kan påverka förarens attityd och att de kan stjäla uppmärksamhet från själva körandet. Du förstår hur de påverkar trafiksäkerheten. Du vet att assistanssystem och automatik är hjälpmedel som är till för att stödja föraren, men att föraren har ansvaret.

 

Körskicklighet och erfarenhet bakom ratten ger större säkerhet.

 
 

 

Sidan uppdaterad 25.10.2018

Ge feedback

Sänd respons här.

Respons*
Sidan URL