FI | SV | EN
Sök Stänga

Hantering och kontroll av fordonet

Hantering och kontroll av fordonet

Som förare har du ansvar för både din egen och dina passagerares säkerhet, och dessutom för andra personers säkerhet i trafiken.
 

Manöverorgan

Du vet hur ratt, koppling, gas, broms, handbroms, växlar, blinkers, varningsblinkers, tuta och körljus fungerar och används på rätt sätt. Du förstår manöverorganens betydelse för trafiksäkerheten.

 

Oljor, vätskor och bränsle

Du vet hur man fyller på olja och vätskor (t.ex. motorolja, kylarvätska och spolarvätska) samt bränsle. Du förstår deras betydelse för körningen och trafiksäkerheten.

 

Körställning

Du känner till den korrekta körställningen, kan göra de justeringar som behövs för att uppnå den och förstår hur en korrekt körställning påverkar körningen.

 

Speglar, nackstöd, säkerhetsbälte och dörrar

Du kan ställa in speglar, säkerhetsbälten och nackstöd i korrekt läge och förstår hur de påverkar trafiksäkerheten. Du ser till att bildörrarna är stängda före du kör iväg. Du förstår även vilken betydelse dessa saker har för trafiksäkerheten.

 

Assistanssystem, automation och annan teknik (mobiltelefon och navigator)

Du känner till de assistanssystem som finns i fordonet och vet hur de fungerar. Du använder dem rätt när du kör och är medveten om hur användning av teknik påverkar observationsförmågan och trafiksäkerheten under körning.

 

Däck

Du känner till olika däckstyper och deras användningssyfte i olika förhållanden. Du känner till hur däck och lufttryck påverkar greppet och stoppsträckan i olika förhållanden. Du vet hur friktion och väglag påverkar trafiksäkerheten.

 

Utrymme som fordonet upptar

Du kan och känner till fordonets storlek, massa, mått, dimensioner och vilket utrymme fordonet kräver på trånga platser och i snäva kurvor.

 

Hastighet

Du kan och förstår hastighetsbegränsningarnas betydelse för trafiksäkerheten och konsekvenserna av att inte följa dem. Du kan justera hastigheten: normal framfart, krypfart, start. Du vet hur hastigheten påverkar broms- och stoppsträckan vid olika väglag och på olika vägytor. Du förstår både hur viktig situationshastigheten är för trafiksäkerheten och riskerna med en för hög kör- och situationshastighet.

 

Kunskapsmål

  • Du känner till fordonets manöverorgan och säkerhetsanordningar.
  • Du har kontroll över fordonet samt över dess riktning och hastighet, och vet hur mycket utrymme fordonet kräver.
  • Du förstår riskerna i fråga om hantering och kontroll av fordonet och ditt eget ansvar på denna punkt.
  • Du behärskar ett ekonomiskt och miljövänligt fordonsbruk och körsätt.
 

 

 

 

Sidan uppdaterad 25.10.2018

Ge feedback

Sänd respons här.

Respons*
Sidan URL