FI | SV | EN
Sök Stänga

Grundläggande förarkunskaper

Grundläggande förarkunskaper

Om du kör måste du känna till ditt ansvar och dina skyldigheter som förare. De grundläggande förarkunskaperna är viktiga för en smidigt löpande trafik, god förutsebarhet i trafiken och god trafiksäkerhet.

Försäkring av fordonet

Du känner till olika försäkringsskydd. Du vet vad obligatorisk trafikförsäkring och frivillig bilförsäkring dvs. kasko betyder. Det finns även andra försäkringar värda att överväga, till exempel en olycks- och sjukförsäkring för dig själv.

 

Fordonsskatt

Du vet att fordonsskatten är obligatorisk och förstår vad en obetald fordonsskatt leder till.

 

Fordonsbesiktning

Du vet syftet med besiktning och vet hur besiktningen utförs. Du tar ansvar för att besiktningen utförs inom föreskriven tid och förstår vilka följderna är om besiktningen blir ogjord.

 

Fordonsteknik

Du känner till fordonets olika kraftkällor och vilken miljöpåverkan de har. Du känner till fordonets assistanssystem och automation och hur dessa påverkar körningen.

 

Registrering av fordonet

Du vet att det är obligatoriskt att registrera fordonet och känner till skyldigheterna i anknytning till registreringen. Du förstår att användning av ett oregistrerat fordon får konsekvenser.

 

Service av fordonet

Du känner till de åtgärder som räknas till den grundläggande servicen av fordonet och förstår vilken betydelse de har för säkerheten. Du är dessutom på det klara med syftet och fördelarna med periodiskt underhåll.

 

Nödsituation

Du vet vad du ska göra i en nödsituation.

Agerande på platsen för en trafikolycka

Röda Korsets första hjälpen-anvisningar

 

Körhälsa

Du är medveten om din hälsa och om eventuella förändringar i din hälsa. Du förstår också hur din hälsa påverkar trafiksäkerheten, både din egen och andras.

Förare och körhälsa

 

Trafikdirigering, trafikregler och vägmärken

Du känner till trafikregler och vägmärken samt förstår varför det med tanke på trafiksäkerheten är viktigt att följa dem.

 

Trafikmiljön

Du känner igen olika typer av vägar, korsningar och trafikmiljöer. Du är medveten om att du är en del av trafiksystemet och tar ditt ansvar för att det ska fungera tryggt.

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterad 25.10.2018

Ge feedback

Sänd respons här.

Respons*
Sidan URL