FI | SV | EN
Sök Stänga

Beaktande av övriga trafikanter

Beaktande av övriga trafikanter, i synnerhet fotgängare och cyklister

Att beakta andra väganvändare, köra förutseende och handla rätt i varje situation är viktiga kunskaper som gör oss till trygga förare. Detta är även saker som testas i förarexamen.

Fotgängare och cyklister

Du beaktar fotgängares och cyklisters avsikter på skyddsvägen och i närheten av korsningar. Du är beredd på överraskningar särskilt när det rör sig om vissa grupper av människor, såsom barn och äldre personer.

 

Annan fordonstrafik: mopeder, motorcyklar, mopedbilar, tunga fordon och spårvagnar

Du känner igen olika kategorier av väganvändare och vet vilka deras särdrag är. Du vet hur dessa särdrag inverkar på trafikrytmen och på hur trafiken löper. Du kan fungera i samspel med olika kategorier av väganvändare.

 

Observation och användning av speglar

Du förstår hur viktigt det är att vara aktivt uppmärksam och göra iakttagelser i tid så att samspelet i trafiken löper tryggt, i alla situationer. Du riktar din uppmärksamhet både framåt, åt sidorna och bakåt. Du är medveten om och mycket uppmärksam på döda vinklar samt kan identifiera direkt och potentiellt farliga platser.

 

Signaler

Du vet på vilka olika sätt du ska kommunicera med andra väganvändare. Du förstår hur viktigt det är med signaler som ges i rätt tid och på ett tryggt sätt. Detta gäller i synnerhet kommunikationen med fotgängare och cyklister.

 

Avstånd

Du beaktar andra trafikanter och ger dem tillräckligt med utrymme vid möten och omkörningar. Du håller ett tryggt avstånd i alla situationer, också när du saktar ner och när du kör in på eller kör av en motorväg. Du vet också hur körljusen används rätt i olika situationer. I undantags- och nödsituationer kan du ta över kontrollen över bilen från assistanssystemen (till exempel filassistans, hastighetsbegränsning och farthållare).

 

Väjningsregler

Du iakttar väjningsreglerna och förstår hur de påverkar trafiksäkerheten. Du kan indikera att du ska väja genom att sakta ner farten och vid behov stanna. Du kan vara flexibel i fråga om din förkörsrätt vid behov.

 

Nödsituation

Du vet vad du ska göra i en nödsituation.

När en trafikolycka inträffat
Röda Korsets första hjälpen-anvisningar

 

Trafikdirigering, trafikregler och vägmärken

Du känner till trafikregler och vägmärken samt förstår varför det med tanke på trafiksäkerheten är viktigt att följa dem.

 

Hur trafikmiljön inverkar

Du förstår att olika trafikmiljöer såsom tätorter, vägar i närheten av skolor och vägarbetsplatser eller motorvägar medför olika slags risker och därför ställer olika krav på uppmärksamheten och samspelet med andra trafikanter.

 
 

 

Sidan uppdaterad 25.10.2018

Ge feedback

Sänd respons här.

Respons*
Sidan URL