FI | SV | EN
Sök Stänga

Att förutse och behärska trafiksituationer

Att förutse och behärska trafiksituationer

Trafiken är ett system med många deltagare och omständigheter som påverkar vilka riskerna är. Genom att hålla en passlig körhastighet hinner du lägga märke till och identifiera eventuella riskfaktorer. Detta är en av sakerna som testas i förarexamen.

 

Trafikregler och vägmärken

Du behärskar vägmärken och trafikregler och följer dem. Du förstår hur viktiga de är för att trafiken ska vara förutsebar.

 

Körlinjer

Du behärskar rätt körlinjer i korsningar och körfält. Du förstår varför körlinjen är viktig för säkerheten och förutseende körning. Du känner till riskerna förknippade med körlinjer och uppkomsten av eventuella farliga situationer.

 

Val av körfält

Du behärskar valet av körfält inför korsningar. Du förstår varför valet av körfält är viktigt för säkerheten och förutsebarheten i trafiken.

 

Hastighet

Du kan hålla lämplig hastighet när du kör. Du vet hur hastigheten påverkar stoppsträckan vid olika väglag och på olika vägytor. Du förstår även hur viktig hastigheten är för att du ska hinna förutse vad som händer.

 

Observation och uppmärksamhet

Du klarar av att ge akt på trafiken så långt fram som möjligt och förstår hur viktig en kontinuerlig och aktiv uppmärksamhet är för att du ska kunna köra på ett förutseende sätt, känna igen risker och undvika fara. Du känner igen märken, signaler och annat som är viktigt för förutseende körning.

 

Avstånd

Du vet vilket avstånd du bör hålla till andra fordon. Du förstår hur viktigt avståndet är för en förutseende körning och förstår hur före och andra särskilda omständigheter inverkar på avståndet. Du är beredd på att andra kan göra fel och på eventuella fel i automatiken.

 

Trafikmiljö, särskilda omständigheter

Du känner igen riskerna i olika trafikmiljöer (stad, tätort, landsväg, motorväg) och förhållanden (mörker, halka, regn, snö, dimma). Du kan förutse potentiella risker och vara beredd på eventuella fel som andra gör.

 
 

 

Sidan uppdaterad 25.10.2018

Ge feedback

Sänd respons här.

Respons*
Sidan URL