FI | SV | EN
Sök Stänga

Giltighetstiderna för dupletter av körkort från och med 1.11.2016

Giltighetstiderna för dupletter av körkort

Giltighetstiden för dupletter som beställs till körkort som beviljats före 19.1.2013 ändrades 1.11.2016. Tidigare gällde dupletterna till den 18 januari 2033 eller till 70-årsdagen.

Giltighetstiderna för dupletter från och med 1.11.2016

Grupp 1: Körkort som berättigar till framförande av personbil, moped, motorcykel, traktor


En duplett av körkortet beviljas för 15 år, men högst till 70-årsdagen. För personer som har fyllt 65 år beviljas dock körkortet för 5 år i sänder.

 
Grupp 2: Körkort som berättigar till framförande av lastbil och buss

 

En duplett av körkortet beviljas för 5 år, men högst till 70-årsdagen. För personer som har fyllt 68 år beviljas dock körkortet för 2 år i sänder.

 

Om körkortet överensstämmer med de fastställda tiderna i körkortslagen (2, 5 eller 15 år), beviljas dupletten för den återstående fastställda tiden.

Exempel på giltighetstider för dupletter av körkort

Duplett av körkort som berättigar till framförande av personbil och som beviljats före 19.1.2013

 • Du är under 55 år och din körrätt gäller fram till den 18 januari 2033. När du ansöker om ett nytt körkort i stället för ett som förkommit, stulits eller skadats, får du ett körkort som gäller 15 år från datumet för beviljande.
 • Du är 55 - 65 år, får du en duplett av körkortet som gäller fram till 70-årsdagen.
 • Du är 65 - 70 år, får du en duplett av körkortet som gäller i 5 år.
 • Du är över 70 år när du ansöker om en duplett av körkortet, får du ett nytt körkort som gäller lika länge som ditt tidigare körkort skulle ha gällt.
 

Duplett av körkort som berättigar till framförande av lastbil eller buss och som beviljats före 19.1.2013

 • Du är under 65 år när du ansöker om ett nytt körkort i stället för ett som exempelvis förkommit, är det nya körkortet giltigt i 5 år från datumet för beviljande.
 • Du är 65 - 68 år, får du en duplett av körkortet som gäller fram till din 70-årsdag.
 • Du är 68 - 70 år, får du en duplett av körkortet som gäller i 2 år från datumet för beviljande.
 • Du är över 70 år, får du en duplett av körkortet som gäller lika länge som ditt tidigare körkort skulle ha gällt.
 

En duplett av körkortet ska sökas när

 •  körkortsinnehavarens namn har ändrats
 • körkortet har förkommit, stulits eller förstörts
 • specialvillkoren i körkortet har ändrats
 • kunden ansöker om alkolåsövervakad körrätt hos polisen
 • körkortets kategori har sänkts
 

Körkortskategorier 

Grupp 1: AM120, AM121, T, LT, A1, A2, A, B, BE

Grupp 2: C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

 
 

 

Sidan uppdaterad 20.08.2018

Ge feedback

Sänd respons här.

Respons*
Sidan URL