FI | SV | EN
Sök Stänga

Körkort med villkor och begränsningar

Körkort med villkor och begränsningar

Ett körtillstånd kan vara förenat med villkor och begränsningar, som antecknas på kortet som specialvillkor. Villkoren kan gälla till exempel förarens hälsa eller fordonets utrustning.

Dessutom kan föraren ansöka om en anteckning om yrkeskompetens med ett specialvillkor i körkortet i stället för ett separat yrkeskompetenskort.

Vissa specialvillkor inkluderas i körkortet på basis av ett läkarutlåtande. Det vanligaste specialvillkoret är 01 som anger att innehavaren av körrätten ska använda glasögon eller kontaktlinser vid framförandet av ett fordon.

Körkortet kan också förutsätta ändringar i fordonets styrsystem eller manöveranordningar. Utredningen av behovet för specialutrustning och dess anpassning sker i samarbete mellan en läkare, trafikskolan och mottagaren av förarexamen.

Specialvillkoren för körkortet antecknas på baksidan av körkortet. Villkoren antecknas antingen på rad 12, om specialvillkoret gäller hela körkortet, eller i spalt 12, om specialvillkoret gäller endast den aktuella körrättskategorin.

De vanligaste specialvillkoren för körkort

Nationella specialvillkor

103 Duplett av körkort (ordningsnumret inom parentes anger vilken duplett i ordningsföljden det är fråga om)
104 Godkända köranordningar (ersätts nuförtiden ofta med koderna 35 och 78)
105 Dispens (p.g.a. ålder eller hälsotillstånd)
111 Alkolås (körrätt som övervakas med hjälp av ett alkolås)
113 Alkolås på grund av hälsan

Harmoniserade specialvillkor inom EU

01 Synkorrektion
02 Hörapparat/kommunikationshjälpmedel
03 Protes/ortopediskt hjälpmedel
10 Ombyggd växellåda
15 Ombyggd koppling
20 Ombyggt bromssystem
25 Ombyggd gaspedal
30 Ombyggda kombinerade broms- och gasreglage
35 Ombyggda manöveranordningar
40 Ombyggda styranordningar
42 Ombyggd(a) backspegel/backspeglar
43 Ombyggt förarsäte
44 Ombyggd motorcykel
45 Motorcykel endast med sidvagn
50 Begränsat till ett särskilt fordon (chassinummer)
51 Begränsat till ett särskilt fordon (registreringsnummer)
55 Fordonet har byggts om på ett flertal sätt
70 Utbyte av körkort (körkortets nummer och utfärdare)
71 Duplett av körkort (körkortets nummer och utfärdare)
78 Begränsad till fordon med automatväxel
95 Förare som har ett yrkeskompetensbevis som är i kraft till och med (dd.mm.åååå)

 

 

 

Sidan uppdaterad 05.06.2018

Ge feedback

Sänd respons här.

Respons*
Sidan URL