FI | SV | EN
Sök Stänga

Uppgradering av körkortskategori

Uppgradering av körkortskategori

Om du vill kan du skaffa nya körkortskategorier, dvs. uppgradera ditt nuvarande körkort.

För att uppgradera körkortet krävs att du ansöker om körkortstillstånd, vilket du kan göra hos Ajovarma eller under vissa förutsättningar via Traficoms e-tjänst.

Uppgradering av körkort i grupp 1

Du kan uppgradera ditt körkort genom förarexamen inom grupp 1 (AM/120, AM/121, T, A1, A2, A, B, BE) genom att ansöka om körkortstillstånd via Traficoms e-tjänst. För att kunna använda tjänsten krävs att du åtminstone har en körkortskategori i grupp 1 och att du inte behöver lämna in bilagor för uppgraderingen (läkarutlåtande, utbildningsintyg, nya fotografier). Läs mer om villkoren för att uppgradera körkortet i e-tjänsten.

Om du vill kan du även sköta ditt ärende vid Ajovarmas serviceställe.

Läs mer om alternativen för uppgraderingen av motorcykelkörkort, dvs. kategori A här.

Uppgradering av körkort i grupp 2

Du kan uppgradera ditt körkort genom förarexamen i grupp 2 (C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE) med körkortskategorier ur grupp 1 eller grupp 2 genom att ansöka om körkortstillstånd via Traficoms e-tjänst. För att kunna använda tjänsten krävs att du åtminstone har en körkortskategori i grupp 2 och att du inte behöver lämna in bilagor för uppgraderingen (läkarutlåtande, utbildningsintyg, examensintyg, nya fotografier). Läs mer om villkoren för att uppgradera körkortet i e-tjänsten.

Du kan även sköta ditt ärende vid Ajovarmas serviceställe om du vill eller i de fall där ett lämpligt alternativ för dig inte är ännu tillgängligt i e-tjänsten.

Sköt ditt ärende elektroniskt

Du kan lämna in din ansökan om körkortstillstånd elektroniskt om du vill uppgradera din körkortskategori genom förarexamen inom grupp 1 (AM/120, AM/121, T, A1, A2, A, B, BE).

Även de som har körrätt i grupp 2 (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE) kan göra en elektronisk ansökan om körkortstillstånd om de vill uppgradera sitt kort med körkortskategorier ur grupp 1 och/eller grupp 2 genom förarexamen.

 

Uppgradering av ett körkort i grupp 1 till grupp 2

Om du vill uppgradera ditt körkort i grupp 1 till en körkortskategori i grupp 2, ska du vända dit till Ajovarmas serviceställe för din ansökan om körkortstillstånd. I samband med ansökan ska du lämna in ett läkarutlåtande över körförmågan såvida inte

  • uppgraderingen ansöks med stöd av ett giltigt examensintyg från försvarsmakten (läs mer nedan) eller
  • sökanden har lämnat in ett läkarutlåtande för grupp 2 för körtillstånd för taxiförare eller trafiklärartillstånd för mindre än fem år sedan och detta tillstånd fortfarande är i kraft vid ansökan om körkortstillstånd för höjning av körrätt från grupp 1 till grupp 2.

Utbyte av körtillstånd som erhållits av försvarsmakten till ett körkort

Körtillstånd för lastbil, buss eller motorcykel som avlagts under beväringstjänst ska bytas till ett vanligt, civilt körkort efter beväringstiden. Körrätt i kategori A som beviljats av försvarsmakten kan endast utbytas till ett civilt körkort i kategori A1 eller A2.

Utbyte ska göras som en uppgradering av körkortskategorin hos Ajovarma. Du ska ansöka om körkortstillstånd och som bilaga till ansökan lämna in det examensintyg du fick i armén.

Ett examensintyg som erhållits av försvarsmakten är i kraft i tre år. Om intygets giltighetstid har löpt ut, ska du för uppgradering från grupp 1 till grupp 2 lämna in ett läkarutlåtande och avlägga förarexamen för att få den körrätt du avlagt i försvarsmakten i kraft.

 

 

Sidan uppdaterad 10.05.2019

Ge feedback

Sänd respons här.

Respons*
Sidan URL