FI | SV | EN
Sök Stänga

Förnyande av körkort

Förnyande av körkort

Körkortet ska förnyas när kortets giltighetstid håller på att gå ut. Körkortet kan förnyas tidigast sex månader innan kortets giltighetstid går ut. Körkortet kan förnyas hos Ajovarma och i vissa fall via Traficoms e-tjänst.

Förnyande av körkort förutsätter att den permanenta adressen är enligt befolkningsdatasystemet i Finland. Vid förnyande av körkort bör man ansöka om körkortstillstånd.

När du förnyar ditt körkort (din körrätt) tidigast sex månader innan körkortets giltighetstid går ut, träder ditt nya körkort i kraft den dag du har förnyat det. Beroende på din ålder och din körkortsklass gäller körkortet i 2, 5 eller 15 år efter att din tidigare körrätt går ut.

Förnyande av körkortet förutsätter i allmänhet ingen bilskoleundervisning eller förarexamen.

Obs! Du ska däremot avlägga förarexamen på nytt om det är mer än två år sedan körkortet i grupp 1 (personbil, moped, mopedbil, motorcykel, traktor) eller mer än ett år sedan körkortet i grupp 2 (lastbil eller buss) gick ut när du kommer för att förnya det.

Traficom påminner dig

Ungefär fyra månader innan ditt körkort går ut får du ett brev från Traficom med en påminnelse om att förnya körkortet. Som bilaga till brevet finns en blankett med förhandsuppgifter. Fyll i blanketten före läkarbesöket. Du kan vid behov skriva ut blanketten här. Ta med ditt körkort och den ifyllda blanketten till läkarundersökningen. Om du har frågor om blanketten med förhandsuppgifter, kontaktar du den läkare eller hälsocentral som utför undersökningen. Traficom skickar inte brev utomlands.

Om du inte har förnyat ditt körkort två månader innan giltighetstiden går ut, skickar Traficom dig ytterligare en påminnelse per textmeddelande. Textmeddelandet skickas till de kunder vars telefonnummer Traficom har i sina register. 

Skaffa ett läkarutlåtande vid behov

I samband med att körkortet förnyas ska ett läkarutlåtande eller ett omfattande läkarutlåtande lämnas in av alla

 • innehavare av körkort i grupp 1 som är 70 år eller äldre när körkortets giltighetstid går ut
 • innehavare av körkort i grupp 2 som är 45 år eller äldre när körkortets giltighetstid går ut
 • personer som förnyar körkortet efter att dess giltighetstid redan gått ut.

Hälsokraven är olika för grupp 1 och grupp 2.

 

Förnyande av körkort i grupp 1

Du behöver inget läkarutlåtande om ditt körkort är i kraft på din 70-årsdag och du förnyar det senast på din födelsedag.

Du behöver ett omfattande läkarutlåtande för att förnya körkortet

 • om giltighetstiden för ditt körkort går ut efter din 70-årsdag eller
 • om ditt körkort var i kraft på din 70-årsdag men giltighetstiden har hunnit gå ut eftersom du förnyar det först efter att du fyllt 70 år.

 

Förnyande av körkort i grupp 2

För att förnya körkortet behöver du

 • ett läkarutlåtande om körförmåga, om du har fyllt eller fyller 45 år när giltighetstiden för ditt körkort går ut

eller

 • ett omfattande läkarutlåtande om körförmåga, om du har fyllt 68 år innan du går till läkaren för förnyande av körkortet.
 • du har fyllt eller fyller 68 år före giltighetstiden för ditt nuvarande körkort går ut (sista giltighetsdagen för körkortet som förnyas är din 68-årsdag eller ett senare datum).

 Obs! Om du har ett körkort i grupp 2 (lastbil och/eller buss) vars giltighetstid går ut före du fyller 45 år, behöver du inte ett läkarutlåtande för att förnya körkortet.

 

I en omfattande läkarundersökning som äldre personer ska genomgå beaktas hur åldern, sjukdomar och eventuell medicinering inverkar på körhälsan. Observationsförmågan kan fastställas med olika test, till exempel ett klocktest.

Om du inte behöver körkort för buss eller lastbil, kan du avstå från din körrätt för grupp 2 genom att sänka din körrätt. Då behöver du inte heller lämna in ett läkarutlåtande.


Förnyande av körkort hos Ajovarma

Ta med följande när du besöker Ajovarmas serviceställe för att förnya körkortet:

 • ditt tidigare körkort,
 • 2 passfoton (du behöver inte nya foton om du har ett giltigt pass eller identitetskort eller om du har lämnat in foton år 2013 eller senare för körkort, förarkort, yrkeskompetensbevis, ADR-körtillstånd eller körtillstånd för taxiförare),
 • vid behov ett högst sex månader gammalt läkarutlåtande eller omfattande läkarutlåtande.

Boka tid på förhand.

Förnya ditt körkort

Du kan förnya ditt körkort i Traficoms e-tjänst Förnya ditt körkort. Du behöver inte ha ett läkarutlåtande för att förnya körkortet om

 • du är högst 70 år gammal och har ett giltigt körkort i grupp 1 eller
 • du är under 44,5 år och har ett giltigt körkort i grupp 2

I övriga fall behöver man hämta uppgifter om körhälsan från Patientdataarkivet för att förnya körkort i e-tjänsten. Du kan hämta uppgifterna om körhälsan om läkaren har sparat utlåtandet om din körförmåga i Patientdata-arkivet.

Ytterligare information om övriga förutsättningar som gäller användningen av tjänsten hittar du i tjänsten Förnya ditt körkort. Om det inte är möjligt för dig att användä tjänsten kan du förnya ditt körkort hos Ajovarma.

 

 

Körkortskategorier

Grupp 1: AM/120, AM/121, T, A1, A2, A, B, BE

Grupp 2: C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE

 

Blanketter

Förhandsuppgifter för bedömning av körförmågan (för kunden att fylla i före läkarundersökningen)

Läkarutlåtande om körförmågan (för läkaren)

Utvidgat läkarutlåtande om en äldre persons körhälsa (för läkaren)

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterad 27.06.2019

Ge feedback

Sänd respons här.

Respons*
Sidan URL