FI | SV | EN
Hae Sulje

Opetuslupa

Opetuslupa

Parhaillaan käsitellään opetuslupahakemuksia, jotka ovat tulleet vireille 19.2.2021. Jonossa on hakemuksia 1418 kpl (päivitetty 7.3.2021). 

Voit tarkistaa täältä, onko hakemasi opetuslupa jo myönnetty.

Kuljettajaopetusta voi autokoulun lisäksi tai sen sijaan hankkia myös opetusluvalla. Opetusluvalla voi antaa pakollisen opetuksen ajotunnit (10h), mutta ensimmäisen ajokortin suorittajan koulutus (EAS) ennen ajo-opetuksen aloittamista ja riskientunnistamiskoulutus ennen ajokoetta tulee hankkia autokoulusta tai muulta viranomaisen hyväksymältä kouluttajalta.

Jos on kyse ensimmäisestä suoritettavasta ajokortista, tulee EAS todistus pitää opetusajossa mukana. Riskientunnistamiskoulutuksen saaminen on osoitettava ajokokeeseen tultaessa.

Opetusluvan voi saada vähintään 25-vuotias henkilö henkilöauton, mopon, mopoauton tai moottoripyörän ajo-opetuksen antamiseen, kunhan hänellä on ollut opetusta vastaava ajokortti vähintään 5 vuotta.

Kuorma- ja linja-auton ajo-opetusta varten opetuslupa voidaan myöntää vain kuljetusalan tutkintoon johtavan oppisopimuskoulutuksen yhteydessä ja silloin opettajalla on oltava liikenneopettajalupa. Yhdellä opetusluvalla voi opettaa vain yhtä ajokorttiluokkaa.

Opetuslupa on henkilökohtainen ja koskee vain luvalle merkittyjä henkilöitä. Yhdelle opetusluvalle voidaan merkitä kaksi opettajaa, jos he molemmat ovat lähisukulaisia (vanhempi, huoltaja, isovanhempi, sisarus, lapsi, lapsenlapsi) opetettavalle tai molemmille opetettaville.

Yhdellä opetusluvalla voi olla kaksi opetettavaa, jos he molemmat ovat lähisukulaisia opettajalle tai molemmille opettajille. Muita kuin opetuslupaan oppilaaksi merkittyjä henkilöitä ei voi opettaa hakematta uutta, erillistä opetuslupaa. Saman oppilaan opettamiseksi voi hakea useita opetuslupia. Niiden määrää ei ole oppilaskohtaisesti rajoitettu.

Opetuslupia muun kuin lähisukulaisen opettamiseksi voidaan myöntää korkeintaan kolme (3) kolmen vuoden aikana. Opetuslupien määrää ei kuitenkaan ole rajoitettu, jos opettaja on opetettavan vanhempi, huoltaja, isovanhempi, sisarus, lapsi tai lapsenlapsi. Sukulaisuussuhteet tarkistetaan väestötietojärjestelmästä.

Opetusluvan voimassaolo

Opetuslupa on voimassa luvalle merkityn määräajan, mutta korkeintaan siihen saakka, kun opetettava tai kahdesta opetettavasta jälkimmäinen on suorittanut kuljettajantutkinnon hyväksytysti. Henkilöauton opetuslupa myönnetään 3 vuodeksi ja aikaisintaan 2 vuotta ennen kuin opetettava täyttää 18 vuotta.

Muiden ajoneuvoluokkien opetusluvat myönnetään 9 kuukaudeksi ja aikaisintaan 6 kuukautta ennen kuin opetettava täyttää kyseisen ajokortin saamisen vähimmäisiän.

 

Opetusluvan hakeminen

Hae opetuslupaa Traficomin palveluntuottajan Ajovarman palvelupisteessä. Traficom myöntää opetusluvat. Ota mukaasi Ajovarmaan

 • henkilöllisyystodistus ja
 • ajokorttisi, jos se on myönnetty muussa EU- tai ETA-maassa.

Opetuslupahakemuksen saat paikan päältä, jossa se täytetään ja allekirjoitetaan. Opetuslupahakemusta ei tarvitse jättää palvelupisteelle henkilökohtaisesti, eikä molempien opettajaksi hakevien tarvitse olla paikalla, kunhan toiselta hakijalta on valtakirja. Hakemuksen voi myös saattaa vireille esimerkiksi opetettava tai muu asiamies valtakirjalla tai tuomalla Ajovarmaan allekirjoitetun hakemuslomakkeen. Valtuutetun henkilöllisyys tarkistetaan.

Opetuslupahakemuksesta peritään maksu sitä jätettäessä.

Muistathan, että opetettavan tulee hakea ajokorttilupaa ennen kuljettajantutkinnon suorittamista. Luvan tulee olla voimassa varattaessa aikaa kokeisiin. Ajo-opetuksen voi kuitenkin aloittaa jo ennen ajokorttiluvan hakemista. Lue lisää ajokorttiluvan hakemisesta ja luvan saamisen edellytyksistä täältä.

Vastuullinen kuljettaja ajo-opetuksessa

Henkilöauton tai kuorma-auton ajo-opetusta annettaessa opetuslupaopettaja on vastuullinen kuljettaja liikenteessä. Linja-auton ajo-opetuksessa opetuslupaopettaja on vastuullinen kuljettaja paitsi silloin, jos opetettavalla on jo voimassa oleva C-luokan ajokortti.

Mopon, mopoauton tai moottoripyörän opetusta annettaessa opetuslupaopettaja on vastuullinen kuljettaja, jos hän on mukana opetusajoneuvossa. Muutoin opetettava on vastuullinen kuljettaja.

Opetuspoljin on pakollinen varuste -
ajoneuvoa ei tarvitse muutoskatsastaa

Opetuspoljin on pakollinen varuste kuljettajaopetusta annettaessa kaikissa B-, C1- ja C-luokan ajoneuvoissa sekä kevyessä nelipyörässä ja traktorissa, joissa istuinpaikat ovat vierekkäin.

Lisäksi opetuspoljin on oltava moottoripyörässä sekä sellaisessa kevyessä nelipyörässä ja traktorissa, jossa istuinpaikat ovat peräkkäin, jos opettaja tai ajoharjoittelua ohjaava on mukana ajoneuvossa. Linja-autossa on oltava opetuspoljin, jos oppilaalla ei ole C-luokan ajo-oikeutta.

Ajoneuvoa ei tarvitse muutoskatsastaa. Lue opetuspolkimen asennuksesta ja opetusajoneuvon varusteista lisää täältä.


Opetuspoljin tulee olla tukevasti kiinnitettynä ajoneuvoon. Ajokokeen vastaanottaja testaa opetuspolkimen toimivuuden ennen ajokokeeseen lähtemistä. Asianmukaisesti asennettu ja toimiva opetuspoljin on ajokokeeseen pääsyn edellytys.

 

 Opetusluvan myöntämisen edellytykset ajokorttiluokittain

B (henkilöauto)

Opetuslupa voidaan myöntää, kun 

 • Opetettava on täyttänyt 16 vuotta.
 • Opettaja on täyttänyt 25 vuotta.
 • Opettajalla on ollut Suomessa tai muussa EU- tai ETA-valtiossa annettu B-luokan ajokortti vähintään viiden vuoden
 • Opettaja ei ole ajokiellossa tai väliaikaisessa ajokiellossa.
 • Opettaja on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva opetustehtävään. Soveltuvuuden arviointi tehdään Traficomissa viranomaisrekistereistä saatavien tietojen perusteella.
 

AM/120 (mopo)

Opetuslupa voidaan myöntää aikaisintaan kuusi (6) kuukautta ennen kuin opetettava täyttää 15 vuotta. Ajo-opetuksen ja ajoharjoittelun liikenteessä voi kuitenkin aloittaa vasta, kun opetettava on täyttänyt 15 vuotta.

Opetuslupa voidaan myöntää, kun

 • Opettaja on täyttänyt 25 vuotta.
 • Opettajalla on ollut vähintään viiden vuoden ajan A- tai B-luokan ajokortti tai 19.1.2013 jälkeen myönnetty AM/120-ajokortti tai aikavälillä 1.6.2011─18.1.2013 myönnetty M-luokan ajokortti.
  • Pelkkä aikaisemmin kuin 1.6.2011 myönnetty M-luokan ajokortti ei oikeuta antamaan kuljettajaopetusta.
 • Opettaja ei ole ajokiellossa tai väliaikaisessa ajokiellossa.
 • Opettaja on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva opetustehtävään. Soveltuvuuden arviointi tehdään Traficomissa viranomaisrekistereistä saatavien tietojen perusteella.
 

AM/121 (kevyt nelipyörä)

Opetuslupa voidaan myöntää aikaisintaan kuusi (6) kuukautta ennen kuin opetettava täyttää 15 vuotta. 

Ajo-opetuksen ja ajoharjoittelun liikenteessä voi aloittaa vasta, kun opetettava on täyttänyt 15 vuotta.

Opetuslupa voidaan myöntää, kun 

 • Opettaja on täyttänyt 25 vuotta.
 • Opettajalla on ollut vähintään viiden vuoden ajan AM/121- tai B-luokan ajokortti tai M-luokan ajokortti (myönnetty 1.6.2011─18.1.2013).
 • Opettaja ei ole ajokiellossa tai väliaikaisessa ajokiellossa.
 • Opettaja on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva opetustehtävään. Soveltuvuuden arviointi tehdään Traficomissa viranomaisrekistereistä saatavien tietojen perusteella.
 

A1-, A2, A (moottoripyörä)

Opetuslupa voidaan myöntää aikaisintaan kuusi (6) kuukautta ennen kuin opetettava täyttää kyseisen ajo-oikeusluokan saamiselle säädetyn vähimmäisiän (A1-luokassa 16 vuotta; A2-luokassa 18 vuotta; A-luokassa 24 vuotta tai, jos henkilöllä on A2-luokan ajokortti, joka on ollut hänellä vähintään kahden vuoden ajan, 20 vuotta).

Opetuslupa voidaan myöntää, kun

 • Opettaja on täyttänyt 25 vuotta.
 • Opettajalla on ollut vähintään viiden vuoden ajan suoritettavan ajokortin luokkaa vastaava ajokortti.
 • Opettaja ei ole ajokiellossa tai väliaikaisessa ajokiellossa.
 • Opettaja on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva opetustehtävään. Soveltuvuuden arviointi tehdään Traficomissa viranomaisrekistereistä saatavien tietojen perusteella.
 

C ja D (kuorma- ja linja-auto)

C- ja D-luokan opetus voidaan antaa opetusluvalla vain kuljetusalan tutkintoon johtavan oppisopimuskoulutuksen yhteydessä.

Opetusluvan myöntämisen edellytykset opetettavalta

 • B-luokan ajokortti, jos opetettava suorittaa C1-, C-, D1-, tai D-luokan ajokorttia
 • vetoauton kuljettamiseen oikeuttava ajokortti (B, C1, D1 tai D), jos opetettava suorittaa ajoneuvoyhdistelmän (C1E-, CE-, D1E- tai DE) ajokorttia.

Opetusluvan myöntämisen edellytykset opettajalle

 • Opettaja on täyttänyt 25 vuotta.
 • Opettajalla on opetusajoneuvon ajo-oikeus.
 • Opettaja ei ole ajokiellossa tai väliaikaisessa ajokiellossa.
 • Opettajalla on liikenneopettajalupa ja kelpoisuus C- ja D-luokan opettamista varten.

Opettajan on oltava oppisopimuksella mainittu työpaikkakouluttaja, ei kolmas osapuoli. Oppisopimus tulee liittää opetuslupahakemuksen liitteeksi.

 

Henkilökohtaiset ominaisuudet

Opetuslupaa myönnettäessä tarkistetaan jokaisen hakijan henkilökohtaiset ominaisuudet ja ne voivat muodostua esteeksi luvan myöntämiselle. Ajokorttilain mukaisesti opetusluvan hakijaa ei pidetä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan opetustehtävään sopivana, jos hän:

 1. luvan myöntämistä edeltäneen viiden vuoden aikana on ollut ajokiellossa rattijuopumuksen, törkeän rattijuopumuksen, törkeän liikenteen vaarantamisen tai sellaisen liikenneturvallisuuden vaarantamisen takia, joka osoittaa vakavaa piittaamattomuutta liikenneturvallisuutta kohtaan
 2. viimeisen vuoden aikana ollut ajokiellossa muihin liikennerikoksiin syyllistymisen takia (esim. toistuvat liikennerikkomukset, kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta)
 3. rikosrekisteriin tai poliisin pitämään rekisteriin sisältyvien tietojen perusteella muutoin toiminnallaan osoittanut olevansa ilmeisen sopimaton opetustehtävään. 

Opetuslupakortti postitetaan kotiin

Päätös opetuslupahakemuksen myöntämisestä tehdään Traficomissa. Jos luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät, opetuslupakortti postitetaan hakijalle kotiin noin neljän viikon kuluessa luvan hakemisesta. Jos lupaa ei voida myöntää tai hakijalta tarvitaan lisätietoa, Traficom on yhteydessä luvan hakijaan.

Opetuslupakorttia on pidettävä opetusajossa mukana. Jos opetuslupa on myönnetty kahdelle opettajalle, molemmat opettajat saavat oman lupakortin. Jos opetuslupakorttisi katoaa, ole yhteydessä Ajovarmaan korvaavan lupakortin saamiseksi. Korvaava kortti on asiakkaalle maksuton.

Opetusluvan voimassaolo päättyy, kun lupaan oppilaaksi merkitty on suorittanut hyväksytysti kyseiseen luokkaan vaaditun kuljettajantutkinnon.   

Opetusluvan peruuttaminen

Poliisi voi peruuttaa opetusluvan, jos luvan haltija ei enää täytä luvan myöntämisen edellytyksiä tai rikkoo opetuslupaa koskevia säännöksiä tai opetusluvan ehtoja.

Lupa voidaan peruuttaa väliaikaisesti, jos edellytykset väliaikaiseen ajokieltoon määräämiseen ovat olemassa. Luvan haltija voi myös itse pyytää peruuttamaan opetusluvan.

Jos opetuslupa perutaan vastuulliselta opettajalta, voidaan opetusluvan voimassaoloa kuitenkin jatkaa luvalla toiseksi opettajaksi merkityn osalta. Muutos tehdään Traficomissa.

Lomakkeet

Opetuskortti opetuslupalaiselle

Opetus- ja tutkintotodistus (E100): 

 
 
 

 

Sivu päivitetty 07.03.2021

Anna palautetta

Alla olevalla lomakkeella voit antaa palautetta ja kehitysehdotuksia liityen ajokortti-info sivustoon sen beta-vaiheen aikana.

Palaute*
Mitä sivua palaute koskee?

Kiitos palautteesta!

Palautteesi on vastaanotettu. 

Takaisin etusivulle