FI | SV | EN
Hae Sulje

Opetuslupa

Opetuslupa

Parhaillaan käsitellään opetuslupahakemuksia, jotka ovat tulleet vireille 29.10.2019. Jonossa on hakemuksia noin 750 kpl. (Päivitetty 11.11.2019)

HUOM! Postin lakon (11.11.-24.11.2019) aikana Traficomin myöntämiä opetuslupia ei voida postittaa asiakkaille. Hakemuksia kuitenkin käsitellään normaalisti ja lakon aikana myönnettyjen opetuslupien lupakortit postitetaan asiakkaille lakon päätyttyä. Voit tarkistaa täältä, onko opetuslupa jo myönnetty. Jos lupa on myönnetty, voit tarvittaessa hakea opetuslupakortin Ajovarman toimipisteestä lakon aikana.

Autokoulussa annettavan kuljettajaopetuksen sijaan opetusta voidaan antaa myös opetusluvalla. Jos suoritettava ajokortti on ensimmäinen, tulee opetettavan suorittaa ensimmäisen ajokortin suorittajan koulutus (EAS) ennen ajo-opetuksen aloittamista. Todistusta suoritetusta koulutuksesta tulee pitää ajaessa mukana. 

Opetusluvalla opetettaessa henkilöauton, kuorma-auton tai linja-auton vastuullinen kuljettaja on aina opetusluvan haltija. Mopon, moottoripyörän ja mopoauton opetuksessa opetusluvan haltija on vastuullinen kuljettaja silloin, jos hän on mukana opetusajoneuvossa. Muutoin vastuullinen kuljettaja on opetettava.

 

Opetusluvan hakeminen

Opetuslupahakemusten käsittelyaika on noin kolme viikkoa

Opetusluvan myöntää Traficom, mutta hakemuksen vastaanottaa Traficomin palveluntuottaja Ajovarma. Opetuslupahakemus täytetään Ajovarman palvelupisteessä. Voit varata ajan Ajovarmaan opetuslupahakemuksen käsittelyä varten. Mukaan tarvitset henkilöllisyystodistuksen sekä ajokortin siinä tapauksessa, että ajokorttisi on myönnetty muussa EU- tai ETA-maassa. Ajokortin tulee olla voimassa. Suomalainen ajo-oikeus nähdään järjestelmästä.

Opetuslupia voidaan myöntää korkeintaan kolme (3) kolmen vuoden aikana. Yhdellä opetusluvalla voi opettaa vain yhtä ajokorttiluokkaa. Opetuslupien määrää ei kuitenkaan ole rajattu, jos opettaja on opetettavan isä tai äiti, isoisä tai isoäiti, huoltaja, lapsi, lapsenlapsi tai sisarus. Sukulaisuussuhteet tarkistetaan väestötietojärjestelmästä.

Opetuslupahakemusta ei tarvitse jättää palvelupisteelle henkilökohtaisesti, eikä molempien opettajaksi haluavien tarvitse olla paikalla. Hakemuksen voi jättää esimerkiksi opetettava tai muu asiamies, jonka henkilöllisyys tarkistetaan. Hakijan / molempien hakijoiden allekirjoitus tulee kuitenkin löytyä hakemuslomakkeelta tai vaihtoehtoisesti hakijalta / hakijoilta tulee olla valtakirja lupa-asian hoitamiseksi, jos he eivät ole itse paikan päällä hakemusta jättämässä.

Muistathan, että opetettavan tulee hakea ajokorttilupaa ennen kuljettajantutkinnon suorittamista. Luvan tulee olla voimassa varattaessa aikaa kokeisiin. Ajo-opetuksen voi kuitenkin aloittaa jo ennen ajokorttiluvan hakemista.  Lue lisää ajokorttiluvan hakemisesta ja luvan saamisen edellytyksistä täältä.

 

Opetuspoljin on pakollinen varuste -
ajoneuvoa ei tarvitse muutoskatsastaa

Opetuspoljin on pakollinen varuste kuljettajaopetusta annettaessa kaikissa B-, C1- ja C-luokan ajoneuvoissa sekä kevyessä nelipyörässä ja traktorissa, joissa istuinpaikat ovat vierekkäin.

Lisäksi opetuspoljin on oltava moottoripyörässä sekä sellaisessa kevyessä nelipyörässä ja traktorissa, jossa istuinpaikat ovat peräkkäin, jos opettaja tai ajoharjoittelua ohjaava on mukana ajoneuvossa. Linja-autossa opetuspoljin on oltava, jos oppilaalla ei ole C-luokan ajo-oikeutta. Ajoneuvoa ei tarvitse muutoskatsastaa. Lue opetuspolkimen asennuksesta ja opetusajoneuvon varusteista lisää täältä.


Opetuspoljin tulee olla tukevasti kiinnitettynä ajoneuvoon. Ajokokeen vastaanottaja testaa opetuspolkimen toimivuuden ennen ajokokeeseen lähtemistä. Asianmukaisesti asennettu ja toimiva opetuspoljin on ajokokeeseen pääsyn edellytys.

 

Opettajien ja opetettavien määrä

Opetusluvalla voi olla kaksi opettajaa ja/tai kaksi opetettavaa. Se edellyttää, että opettaja(t) ja opetettava(t) ovat keskenään lähisukulaisia (vanhempi, huoltaja, isovanhempi, lapsi, lapsenlapsi, sisarus). Jos opetuslupa myönnetään kahdelle henkilölle, toinen heistä on nimettävä vastuulliseksi opettajaksi, joka antaa opetustodistuksen. 

 

Opetusluvan myöntämisen edellytykset ajokorttiluokittain

B (henkilöauto)

Opetuslupa voidaan myöntää, kun 

 • Opetettava on täyttänyt 16 vuotta.
 • Opettaja on täyttänyt 25 vuotta.
 • Opettajalla on ollut Suomessa tai muussa EU- tai ETA-valtiossa annettu B-luokan ajokortti vähintään viiden vuoden
 • Opettaja ei ole ajokiellossa tai väliaikaisessa ajokiellossa.
 • Opettaja on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva opetustehtävään. Soveltuvuuden arviointi tehdään Traficomissa viranomaisrekistereistä saatavien tietojen perusteella.
 

AM/120 (mopo)

Opetuslupa voidaan myöntää aikaisintaan kuusi (6) kuukautta ennen kuin opetettava täyttää 15 vuotta. Ajo-opetuksen ja ajoharjoittelun liikenteessä voi kuitenkin aloittaa vasta, kun opetettava on täyttänyt 15 vuotta.

Opetuslupa voidaan myöntää, kun

 • Opettaja on täyttänyt 25 vuotta.
 • Opettajalla on ollut vähintään viiden vuoden ajan A- tai B-luokan ajokortti tai 19.1.2013 jälkeen myönnetty AM/120-ajokortti tai aikavälillä 1.6.2011─18.1.2013 myönnetty M-luokan ajokortti, johon liittyvä kuljettajantutkinto on suoritettu mopolla.
  • Pelkkä aikaisemmin kuin 1.6.2011 myönnetty M-luokan ajokortti ei oikeuta antamaan kuljettajaopetusta.
 • Opettaja ei ole ajokiellossa tai väliaikaisessa ajokiellossa.
 • Opettaja on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva opetustehtävään. Soveltuvuuden arviointi tehdään Traficomissa viranomaisrekistereistä saatavien tietojen perusteella.
 

AM/121 (kevyt nelipyörä)

Opetuslupa voidaan myöntää aikaisintaan kuusi (6) kuukautta ennen kuin opetettava täyttää 15 vuotta. 

Ajo-opetuksen ja ajoharjoittelun liikenteessä voi aloittaa vasta, kun opetettava on täyttänyt 15 vuotta.

Opetuslupa voidaan myöntää, kun 

 • Opettaja on täyttänyt 25 vuotta.
 • Opettajalla on ollut vähintään viiden vuoden ajan AM/121- tai B-luokan ajokortti tai M-luokan ajokortti (myönnetty 1.6.2011─18.1.2013), johon liittyvä kuljettajantutkinto on suoritettu kevyellä nelipyörällä.
 • Opettaja ei ole ajokiellossa tai väliaikaisessa ajokiellossa.
 • Opettaja on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva opetustehtävään. Soveltuvuuden arviointi tehdään Traficomissa viranomaisrekistereistä saatavien tietojen perusteella.
 

A1-, A2, A (moottoripyörä)

Opetuslupa voidaan myöntää aikaisintaan kuusi (6) kuukautta ennen kuin opetettava täyttää kyseisen ajo-oikeusluokan saamiselle säädetyn vähimmäisiän (A1-luokassa 16 vuotta; A2-luokassa 18 vuotta; A-luokassa 24 vuotta tai, jos henkilöllä on A2-luokan ajokortti, joka on ollut hänellä vähintään kahden vuoden ajan, 20 vuotta).

Opetuslupa voidaan myöntää, kun

 • Opettaja on täyttänyt 25 vuotta.
 • Opettajalla on ollut vähintään viiden vuoden ajan suoritettavan ajokortin luokkaa vastaava ajokortti.
 • Opettaja ei ole ajokiellossa tai väliaikaisessa ajokiellossa.
 • Opettaja on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva opetustehtävään. Soveltuvuuden arviointi tehdään Traficomissa viranomaisrekistereistä saatavien tietojen perusteella.
 

C ja D (kuorma- ja linja-auto)

C- ja D-luokan opetus voidaan antaa opetusluvalla vain kuljetusalan tutkintoon johtavan oppisopimuskoulutuksen yhteydessä.

Opetusluvan myöntämisen edellytykset opetettavalta

 • B-luokan ajokortti, jos opetettava suorittaa C1-, C-, D1-, tai D-luokan ajokorttia
 • vetoauton kuljettamiseen oikeuttava ajokortti (B, C1, D1 tai D), jos opetettava suorittaa ajoneuvoyhdistelmän (C1E-, CE-, D1E- tai DE) ajokorttia.

Opetusluvan myöntämisen edellytykset opettajalle

 • Opettaja on täyttänyt 25 vuotta.
 • Opettajalla on opetusajoneuvon ajo-oikeus.
 • Opettaja ei ole ajokiellossa tai väliaikaisessa ajokiellossa.
 • Opettajalla on liikenneopettajalupa ja kelpoisuus C- ja D-luokan opettamista varten.

Opettajan on oltava oppisopimuksella mainittu työpaikkakouluttaja, ei kolmas osapuoli. Oppisopimus tulee liittää opetuslupahakemuksen liitteeksi.

 

Henkilökohtaiset ominaisuudet

Opetuslupaa myönnettäessä tarkistetaan jokaisen hakijan henkilökohtaiset ominaisuudet ja saaduista tiedoista voi muodostua este luvan myöntämiselle. Ajokorttilain mukaisesti opetusluvan hakijaa ei pidetä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan opetustehtävään sopivana, jos hän:

 1. luvan myöntämistä edeltäneen viiden vuoden aikana on ollut ajokiellossa rattijuopumuksen, törkeän rattijuopumuksen, törkeän liikenteen vaarantamisen tai sellaisen liikenneturvallisuuden vaarantamisen takia, joka osoittaa vakavaa piittaamattomuutta liikenneturvallisuutta kohtaan
 2. viimeisen vuoden aikana ollut ajokiellossa muihin liikennerikoksiin syyllistymisen takia (esim. toistuvat liikennerikkomukset, kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta)
 3. rikosrekisteriin tai poliisin pitämään rekisteriin sisältyvien tietojen perusteella muutoin toiminnallaan osoittanut olevansa ilmeisen sopimaton opetustehtävään.

 

Opetuslupakortti postitetaan kotiin

Päätös opetuslupahakemuksen myöntämisestä tehdään Traficomissa. Jos luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät, opetuslupakortti postitetaan hakijalle kotiin noin neljän viikon kuluessa luvan hakemisesta. Jos lupaa ei voida myöntää tai hakijalta tarvitaan lisätietoa, Traficom on yhteydessä luvan hakijaan.

Opetuslupakorttia on pidettävä opetusajossa mukana. Jos opetuslupa on myönnetty kahdelle opettajalle, molemmat opettajat saavat oman lupakortin. Jos opetuslupakorttisi katoaa, ole yhteydessä Ajovarmaan korvaavan lupakortin saamiseksi. Korvaava kortti on asiakkaalle maksuton.

Opetusluvan voimassaolo päättyy, kun lupaan oppilaaksi merkitty on suorittanut hyväksytysti kyseiseen luokkaan vaaditun kuljettajantutkinnon.   

 

Opetusluvan peruuttaminen

Opetuslupa voidaan peruuttaa, jos luvan haltija ei enää täytä luvan myöntämisen edellytyksiä tai rikkoo opetuslupaa koskevia säännöksiä tai opetusluvan ehtoja. Luvan haltija voi myös itse pyytää peruuttamaan opetusluvan. Lupa voidaan peruuttaa väliaikaisesti, jos edellytykset väliaikaiseen ajokieltoon määräämiseen ovat olemassa. Opetusluvan peruuttaa aina poliisi.

Lomakkeet

Opetuskortti opetuslupalaiselle

Opetus- ja tutkintotodistus (E100): 

 
 
 

 

Sivu päivitetty 11.11.2019

Anna palautetta

Alla olevalla lomakkeella voit antaa palautetta ja kehitysehdotuksia liityen ajokortti-info sivustoon sen beta-vaiheen aikana.

Palaute*
Mitä sivua palaute koskee?

Kiitos palautteesta!

Palautteesi on vastaanotettu. 

Takaisin etusivulle