FI | SV | EN
Hae Sulje

Tutkintoajoneuvon vaatimukset

Tutkintoajoneuvojen vaatimukset

Käsittely- ja ajokokeeseen tarvitset mukaasi ajoneuvon, jolla tutkinto suoritetaan. Ajovarmalla ei ole ajoneuvoja, joita voisi käyttää tutkinnossa. Ajoneuvon vuokrausta voi kysyä esim. autokouluilta.  Kuljettajantutkinnossa käytettävän ajoneuvon tulee olla tieliikennekelpoinen, eikä siinä saa esiintyä merkittäviä puutteita. Mikäli tutkintoajoneuvossa havaitaan merkittäviä puutteita, ajokokeeseen ei lähdetä. Kuljettajantutkinnossa ja -opetuksessa käytettävän ajoneuvon on täytettävä ajokorttidirektiivissä, ajokorttilaissa ja valtionneuvoston asetuksessa ajokorteista annetut vaatimukset. Vaatimukset koskevat niin ajoneuvoa, kuin ajoneuvon varusteita.

Ajoneuvon on oltava:

 • AM/120 –luokassa kaksipyöräinen mopo;
 • AM/121 –luokassa kevyt nelipyörä (mopoauto tai mopomönkijä) tai T3b-luokkaan rekisteröity traktorimönkijä
 • A1-luokassa kaksipyöräinen sivuvaunuton moottoripyörä
  • jonka teho on enintään 11 kW ja tehopainosuhde enintään 0.1 kW/kg
  • rakenteellinen nopeus vähintään 90 km/h
  • moottorin sylinteritilavuus vähintään 115 cm3, jos siinä on polttomoottori tai tehopainosuhde vähintään 0,08 kW/kg, jos siinä on sähkömoottori;
 • A2-luokassa kaksipyöräinen sivuvaunuton moottoripyörä
  • jonka teho on vähintään 20kW ja enintään 35 kW, teho/painosuhde enintään 0,2 kW/kg ja moottoripyörä ei ole muunnettu ajoneuvosta, jonka teho on yli kaksi kertaa niin suuri
  • moottorin sylinteritilavuus vähintään 245 cm3, jos siinä on polttomoottori tai teho/painosuhde vähintään 0,15 kW/kg, jos siinä on sähkömoottori;
 • A-luokassa kaksipyöräinen sivuvaunuton moottoripyörä
  • jonka kuormittamaton massa (omamassa) on yli 175 kg
  • teho vähintään 50 kW
  • moottorin sylinteritilavuus vähintään 595 cm3, jos siinä on polttomoottori tai teho/painosuhde vähintään 0,25 kW/kg, jos siinä on sähkömoottori;
 • B-luokassa henkilö-, paketti- tai matkailuauto, jonka kokonaismassa on enintään 3500kg.
  • jonka suurin rakenteellinen nopeus on vähintään 100 km/h
 • C1-luokassa kuorma-auto
  • jonka rekisteröity kokonaismassa on vähintään 4 000 kg, mutta enintään 7500kg;
  • jonka pituus on vähintään 5 metriä;
  • jonka suurin rakenteellinen nopeus on vähintään 80 km/h;
  • jossa on lukkiintumattomat jarrut
  • jossa on ajopiirturi;
  • jonka kuormatila tai kuorma muodostaa suljetun laatikkomaisen rakenteen, joka koko kuormatilan pituudelta on vähintään ohjaamon levyinen ja korkuinen;
 • C-luokassa kuorma-auto:
  • jonka rekisteröity kokonaismassa on vähintään 12 000 kg ja todellinen kokonaismassa vähintään 10 000 kg;
  • jonka pituus on vähintään 8 metriä;
  • jonka leveys on vähintään 2,40 metriä;
  • jonka suurin rakenteellinen nopeus on vähintään 80 km/h;
  • jossa on lukkiintumattomat jarrut
  • jossa on vaihteisto, jonka avulla kuljettaja voi valita kulloinkin käytettävän vaihteen
  • jossa on ajopiirturi;
  • jonka kuormatila tai kuorma muodostaa suljetun laatikkomaisen rakenteen, joka koko kuormatilan pituudelta on vähintään ohjaamon levyinen ja korkuinen;
 • D1-luokassa linja-auto:
  • jonka rekisteröity kokonaismassa on vähintään 4 000 kg;
  • jonka pituus on vähintään 5 ja enintään 8 metriä;
  • jonka suurin rakenteellinen nopeus on vähintään 80 km/h;
  • jossa on lukkiintumattomat jarrut
  • jossa on ajopiirturi;
  • jossa matkustajapaikkoja on enintään 16 henkilölle
 • D-luokassa linja-auto:
  • jonka rekisteröity kokonaismassa on vähintään 10 000 kg;
  • jonka pituus on vähintään 10 metriä;
  • jonka leveys on vähintään 2,40 metriä;
  • jonka suurin rakenteellinen nopeus on vähintään 80 km/h;
  • jossa on lukkiintumattomat jarrut
  • jossa on ajopiirturi;
  • jossa matkustajapaikkoja on vähintään 17 henkilölle
 • B/96-luokassa henkilö-, paketti-, tai matkailuauton ja perävaunun muodostama ajoneuvoyhdistelmä:
  • jonka vetoauton ja perävaunun yhteenlaskettu kokonaismassa on yli 3 500 kg, mutta enintään 4 250 kg
  • perävaunun kokonaismassa on yli 750 kg
 • BE-luokassa henkilö-, paketti tai matkailuauton ja perävaunun muodostama ajoneuvoyhdistelmä:
  • jonka yhteenlaskettu rekisteröity kokonaismassa on yli 3 500 kg;
  • jonka suurin rakenteellinen nopeus on vähintään 100 km/h;
  • jonka perävaunun kokonaismassa on vähintään 1 000 kg ja todellinen kokonaismassa vähintään 800 kg;
  • jonka perävaunun kuormatila tai kuorma muodostaa suljetun laatikkomaisen rakenteen, joka koko kuormatilan pituudelta on vähintään ohjaamon korkuinen ja levyinen tai kapeampi edellyttäen kuitenkin, että kuljettajan näkemä taakse on mahdollinen vain käyttämällä ulkopuolisia taustapeilejä;
 • C1E-luokassa kuorma-auton, jonka kokonaismassa on enintään 7500kg, ja perävaunun muodostama ajoneuvoyhdistelmä:
  • jonka pituus on vähintään 8 metriä;
  • jonka suurin rakenteellinen nopeus on vähintään 80 km/h;
  • jonka perävaunun rekisteröity kokonaismassa on vähintään 1 250 kg ja todellinen kokonaismassa vähintään 800 kg;
  • jonka perävaunun kuormatila tai kuorma muodostaa suljetun laatikkomaisen rakenteen, joka koko kuormatilan pituudelta on vähintään ohjaamon korkuinen ja levyinen tai kapeampi edellyttäen kuitenkin, että kuljettajan näkemä taakse on mahdollinen vain käyttämällä ulkopuolisia taustapeilejä;
 • CE-luokassa kuorma-auton, jonka kokonaismassa on yli 7500kg, ja perävaunun muodostama ajoneuvoyhdistelmä:
  • jonka rekisteröity kokonaismassa on vähintään 20 000 kg ja todellinen kokonaismassa vähintään 15 000 kg;
  • jonka pituus on vähintään 14 metriä;
  • jonka leveys on vähintään 2,4 metriä;
  • jonka suurin rakenteellinen nopeus on vähintään 80 km/h;
  • jonka perävaunun pituus on vähintään 7,5 metriä;
  • jossa on lukkiintumattomat jarrut
  • jossa on vaihteisto, jonka avulla kuljettaja voi valita kulloinkin käytettävän vaihteen
  • jossa on ajopiirturi;
  • jonka kuormatila tai kuorma on leveydeltään ja pituudeltaan vähintään vetoauton ohjaamon levyinen ja korkuinen
 • D1E-luokassa linja-auton, jonka matkustajapaikkamäärä on enintään 16 henkilöä, ja perävaunun muodostama ajoneuvoyhdistelmä:
  • jossa perävaunun suurin rekisteröity kokonaismassa on vähintään 1 250 kg ja todellinen kokonaismassa vähintään 800 kg;
  • jonka suurin rakenteellinen nopeus on vähintään 80 km/h;
  • jonka kuormatilan korirakenne tai kuorman kuormatila on leveydeltään ja pituudeltaan vähintään kahden metrin levyinen ja korkuinen;
 • DE-luokassa linja-auton, jonka matkustajapaikkamäärä on yli 17 henkilöä ja perävaunun muodostama ajoneuvoyhdistelmä:
  • jossa perävaunun suurin rekisteröity kokonaismassa on vähintään 1 250 kg ja todellinen kokonaismassa vähintään 800 kg;
  • jonka leveys on vähintään 2,40 metriä;
  • jonka suurin rakenteellinen nopeus on vähintään 80 km/h;
  • jonka kuormatilan korirakenne tai kuorma kuormatilan leveydeltä on vähintään kahden metrin levyinen ja korkuinen.

Kaksipyöräisen ajoneuvon sijaan voidaan käyttää kolmipyöräistä ajoneuvoa, jos lääkärinlausunnon mukaan oppilaan vika, sairaus tai vamma sitä edellyttää. Ajo-oikeuteen liitetään ehto kolmipyöräisen ajoneuvon kuljetusoikeudesta.

C1-luokan tutkintoajoneuvoa koskevaa vaatimusta kokonaismassasta ja vaatimusta ajopiirturista ei sovelleta, jos tutkinnon suorittaja hänellä olevan sairauden tai vamman vuoksi kykenee kuljettamaan vain erityisin ajohallintalaittein varustettua ajoneuvoa, joka ajoneuvon varustelusta johtuvan kokonaismassan takia on kuorma-auto.

Hakijan on osoitettava asia lääkärin lausunnolla ja tarvittaessa suoritetulla ajokokeella. Ajo-oikeus on rajoitettava kysymyksessä olevan ajoneuvon tai tällaisen E-luokan yhdistelmän kuljettamiseen muissa kuin sellaisissa kaupallisissa kuljetuksissa.

Tutkintoajoneuvojen muut varustevaatimukset:

Ajokorttilain 40 §:n 1 momentissa tarkoitettu ajoneuvon käyttöjarruun vaikuttava poljin on oltava:

 1.  Ajoneuvossa, jolla suoritetaan B-, C1- ja C-luokan ajo-oikeutta sekä sellaisessa ajoneuvossa, jossa istuinpaikat ovat vierekkäin ja jolla suoritetaan AM/121-luokan ajo-oikeutta. Ajoneuvossa on oltava lisäksi erillinen ulkopuolinen taustapeili.
 2.  moottoripyörässä sekä sellaisessa kevyessä nelipyörässä ja traktorissa, jossa istuinpaikat ovat peräkkäin, jos opettaja tai ajoharjoittelua ohjaava on mukana ajoneuvossa. Jarrupolkimen on vaikutettava ajoneuvon kaikkiin pyöriin.
 3. linja-autossa, jos oppilaalla ei ole kuorma-auton C-luokan ajo-oikeutta.

E-luokan ajoneuvoyhdistelmän vetoautossa ei vaadita erillistä jarrupoljinta.

Ajoneuvossa voi olla erityisiä ajamista helpottavia ajohallintalaitteita, jos ajokorttia suorittavan vika, sairaus tai vamma sitä edellyttää. Opetusluvalla tapahtuvassa ajo-opetuksessa ja
ajoharjoittelussa voidaan käyttää sellaista opetusluvan haltijan käyttöön erityisin ajohallintalaittein varustettua ajoneuvoa, jonka varustelu ei estä ajokorttia suorittavaa käyttämästä ajoneuvon muita ajohallintalaitteita.

Ajo-opetuksessa ja ajoharjoittelussa käytettävä ajoneuvo on merkittävä valkoisella kolmion muotoisella tunnuksella. Tunnuksen on oltava tasasivuinen ja sivujen pituuden on oltava vähintään 16 cm ja enintään 25 cm.

Tunnus on kiinnitettävä ajoneuvon taakse paikkaan, jossa se on hyvin näkyvissä. Ajo-opetuksessa ja ajoharjoittelussa moottoripyörällä ja mopolla sekä sellaisella kevyellä nelipyörällä ja traktorilla, jossa istuinpaikat ovat peräkkäin, tunnus voi ajoneuvon sijaan olla ajokorttia suorittavan selkäosassa niin, että se on hyvin näkyvissä. Jos opettaja tai ajoharjoittelua ohjaava on mukana ajoneuvossa, tunnuksen on kuitenkin oltava tämän selkäosassa, jos tunnus ei ole ajoneuvossa.

Autokoululuvalla annettavassa ajo-opetuksessa tunnuksen lisäksi vaadittava autokoulun nimi on merkittävä ajoneuvoon selvästi näkyviin.

 

 

Sivu päivitetty 02.11.2020

Anna palautetta

Alla olevalla lomakkeella voit antaa palautetta ja kehitysehdotuksia liityen ajokortti-info sivustoon sen beta-vaiheen aikana.

Palaute*
Mitä sivua palaute koskee?

Kiitos palautteesta!

Palautteesi on vastaanotettu. 

Takaisin etusivulle