FI | SV | EN
Hae Sulje

Teoriakokeen sisältö

Teoriakokeen sisältö

Kaikkia luokkia koskevat teoriakokeen kuvakysymykset ja niiden sisältö

Suoraan ajaminen

 • Saan ajaa suoraan (tätä kaistaa). Muun muassa liikenteenohjauksesta, kaistamerkinnöistä ja liikennemerkeistä tulee osata päätellä, saako kyseessä olevaa kaistaa jatkaa suoraan kuvassa olevassa tilanteessa. Tässä väitteessä ei kysytä väistämisvelvollisuuteen tai pakolliseen pysähtymiseen liittyviä asioita.

 

Ajaminen oikealle

 • Saan kääntyä oikealle (tältä kaistalta). Muun muassa liikenteenohjauksesta, kaistamerkinnöistä ja liikennemerkeistä tulee osata päätellä, saako kyseessä olevaa kaistaa jatkaa suoraan kuvassa olevassa tilanteessa. Tässä väitteessä ei kysytä väistämisvelvollisuuteen tai pakolliseen pysähtymiseen liittyviä asioita.

Ajaminen vasemmalle

 • Saan kääntyä vasemmalle (tältä kaistalta). Muun muassa liikenteenohjauksesta, kaistamerkinnöistä ja liikennemerkeistä tulee osata päätellä, saako kyseessä olevaa kaistaa jatkaa suoraan kuvassa olevassa tilanteessa. Tässä väitteessä ei kysytä väistämisvelvollisuuteen tai pakolliseen pysähtymiseen liittyviä asioita.

Väistäminen ajettaessa suoraan

 • Ajan suoraan. Minun on annettava kuvassa näkyvän (yhden tai useamman) tienkäyttäjän mennä ensin.
 • Liikenteenohjauksesta, kaistamerkinnöistä, liikenneympäristöstä ja liikennemerkeistä tulee osata päätellä, löytyykö kuvasta liikennesääntöjen mukaan väistettäviä ajoneuvoja tai henkilöitä.

Väistäminen ajettaessa oikealle

 • Ajan oikealle. Minun on annettava kuvassa näkyvän (yhden tai useamman) tienkäyttäjän mennä ensin
 • Liikenteenohjauksesta, kaistamerkinnöistä, liikenneympäristöstä ja liikennemerkeistä tulee osata päätellä, löytyykö kuvasta liikennesääntöjen mukaan väistettäviä ajoneuvoja tai henkilöitä.

Väistäminen ajettaessa vasemmalle

 • Ajan vasemmalle. Minun on annettava kuvassa näkyvän (yhden tai useamman) tienkäyttäjän mennä ensin.
 • Liikenteenohjauksesta, kaistamerkinnöistä, liikenneympäristöstä ja liikennemerkeistä tulee osata päätellä, löytyykö kuvasta liikennesääntöjen mukaan väistettäviä ajoneuvoja tai henkilöitä.

Ohittaminen

 • Saan lähteä ohittamaan edellä ajavan ajoneuvon.
 • Onko säädöksien mukaan ohittaminen mahdollista.

Kaistan vaihtaminen

 • Saan vaihtaa kaistaa.
 • Onko kaistanvaihtaminen mahdollista säädöksien ja merkintöjen mukaisesti.

Pysähtyminen

 • Minun on pysähdyttävä.
 • Onko tilanteessa pakollista säädöksien mukaan pysähtyä.

Pysäköiminen

 • Kuvassa näkyvä valkoinen ajoneuvo on pysäköity oikein.
 • Onko ajoneuvo pysäköity merkintöjen, merkkien ja säädöksien mukaan oikein.

Riskientunnistaminen

 • Oikea toimintatapa mahdollisissa vaaratilanteissa tai niiden ehkäisemisessä.

Ajokorttiluokat AM/120,
AM/121, T, A1, A2, A, B ja BE

Teoriakokeen sisältö koostuu seuraavista aihepiireistä:

Tieliikenteen säännöt

 • Pääsääntöisesti tieliikennelain ja –asetuksen säännöt, erityisesti liikennemerkit, opasteet, etuajo-oikeus- ja nopeusrajoitusmerkinnät

Kuljettaja

 • Kuljettajan havaintokyky, arviointikyky ja päätöksenteko sekä erityisesti reaktioaika ja alkoholista, huumeista ja lääkkeistä, mielentilasta ja väsymyksestä johtuvat muutokset ajotavassa
 • Muiden tienkäyttäjien huomioon ottamisen tärkeys

Tie

 • Tärkeimmät ajoneuvojen välistä turvaväliä, jarrutusmatkoja ja tiellä pysymistä koskevat periaatteet erilaisissa sää- ja tieolosuhteissa
 • Vaaratekijät, jotka liittyvät erilaisiin tieolosuhteisiin ja erityisesti niiden muutoksiin sään ja vuorokaudenajan johdosta
 • Erityyppisten teiden ominaisuudet ja niitä koskevat lainsäädännön vaatimukset

Muut tien käyttäjät

 • Erityiset vaaratekijät, jotka aiheutuvat muista tien käyttäjistä ja jotka liittyvät erityyppisten ajoneuvojen liikkumiseen, ajamiseen ja niiden kuljettajien näkökenttien eroihin
 • Erityisesti vaaralle altteimpien osapuolten kuten lasten, jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja liikuntarajoitteisten huomioiminen liikenteessä

Yleiset säännöt ja määräykset sekä muut asiat

 • Yleiset säännöt, jotka koskevat kuljettajan toimintaa onnettomuustilanteessa, kuten varoitusmerkkien asettaminen ja hälytyksen suorittaminen, sekä toimenpiteitä, joilla hän voi tarvittaessa auttaa liikenneonnettomuuden uhreja
 • Ajoneuvoa, kuormaa ja matkustajia koskevat turvallisuustekijät, sekä ajoneuvojen käyttöön liittyvät asiakirjat

Tarvittavat varotoimenpiteet ajoneuvosta noustaessa

 • Ajoneuvosta nousemiseen liittyviä erityispiirteitä, kuten ajoneuvon pysäköintiin ja pysähtymiseen liittyviä turvallisuustekijöitä

Liikenneturvallisuuteen vaikuttavat mekaaniset seikat

 • Ajoneuvoon kohdistuvat tavallisimmat viat, jotka voivat vaikuttaa erityisesti ohjaukseen, jousitus- ja jarrujärjestelmiin, renkaisiin, valoihin ja suuntamerkinantolaitteisiin, heijastimiin, taustapeileihin, tuulilasiin ja tuulilasinpyyhkimiin, pakoputkistoon, turvavöihin ja äänimerkinantolaitteeseen

Ajoneuvon turvavarusteet

 • Ajoneuvojen turvavarusteiden toiminta ja oikea käyttö, erityisesti turvavöiden, pääntukien ja lasten turvaistuinten käyttö

Ajoneuvon käyttö ja ympäristö

 • Ympäristöön liittyvät ajoneuvon käyttöä koskevat säännöt, kuten äänimerkinantolaitteiden asianmukainen käyttö, kohtuullinen polttoaineen kulutus ja päästöjen rajoittaminen

Lisäksi A1, A2 ja A-
luokkia koskevat aihepiirit

Suojavarusteiden käyttö

 • Suojakäsineiden, -jalkineiden, -vaatteiden ja -kypärän käyttö

Moottoripyöräilijöiden havaittavuus muiden tienkäyttäjien kannalta

 • Moottoripyöräilijän havaittavuuteen liittyvät asiat, esimerkiksi heijastimet, valaisimet, suojavarusteiden havaittavuus

Tieolosuhteisiin liittyvät vaaratekijät

 • Tienpinnan pitävyyden, kuten viemärinkansien, tiemerkintöjen, sekä raitiovaunukiskojen, sekä muiden olosuhteiden vaikutus turvallisuuteen

Liikenneturvallisuuteen vaikuttavat moottoripyörän mekaaniset seikat

 • Moottoripyörän tekniseen kuntoon, kuten hätäpysäyttimiin, öljymääriin ja ketjuihin liittyvät asiat, sekä kuljettajan vastuu moottoripyörän kunnosta ja oikeasta käytöstä.

C-, CE-, C1-, C1E-, D-, DE-,
D1- ja D1E-luokkaa koskevat aihepiirit

Ajo- ja lepoaikoja koskevat säännöt

 • Ei ammattimaiseen liikenteeseen liittyvät ajo- ja lepoaikasäännökset, sekä ajopiirtureiden käyttö

Tavaroiden tai matkustajien kuljettaminen

 • Tavaroiden ja matkustajien kuljettamiseen liittyvät säännökset, sekä turvalliseen ja ympäristöystävälliseen ajamiseen liittyvät asiat

Ajoneuvoa ja kuljetusta koskevat asiakirjat

 • Kansallisessa ja kansainvälisessä tavara- ja matkustajaliikenteessä vaadittavat ajoneuvoa ja kuljetusta koskevat asiakirjat

Toiminta onnettomuustilanteessa

 • Oikea toiminta onnettomuuden jälkeen tai oikeat toimenpiteet vastaavassa vaaratilanteessa, esimerkiksi hätätoimenpiteet, kuten matkustajien evakuointi ja perustiedot ensiavusta

Varotoimenpiteet renkaiden vaihtamisen yhteydessä

 • Oikeat toimenpiteet rengasrikon jälkeen ja renkaiden turvallinen vaihtaminen

Ajoneuvon painoa, mittoja ja nopeudenrajoittimia koskevat säännöt

 • Kyseessä olevan luokan ajoneuvojen ja kuorman lakisääteisiä mittoja, sekä nopeudenrajoittimiin liittyvä lainsäädäntö

Ajoneuvojen rakenteesta näkökentälle aiheutuvat esteet

 • Kuorma- ja linja-autojen rakenteesta aiheutuvat vaaratekijät ja niiden huomioiminen

Tiekartan käyttö ja reitin suunnittelu

 • Kuorma- ja linja-auton kuljettajan reitinsuunnittelussa huomioitavat asiat, mukaan lukien elektronisten navigointijärjestelmien käyttö

Ajoneuvon kuormaukseen liittyvät turvallisuustekijät

 • Kuorman tarkastus, pakkaus ja kiinnitys, erilaisiin kuormiin liittyvät ongelmat, tavaroiden lastaaminen ja purkaminen sekä lastauslaitteiden käyttö (ainoastaan C-, CE-, C1-, C1E-luokissa)

Kuljettajan vastuu matkustajaliikenteessä

 • Matkustajien mukavuus ja turvallisuus, lasten kuljettaminen, tarvittavat tarkastukset ennen ajon aloittamista (ainoastaan D-, DE-, D1-, D1E-luokka).

C-, CE-, D- ja DE-luokkia koskevat aihepiirit

Ajoneuvon rakenne ja toiminta

 • Polttomoottorit, öljyt ja nesteet (esim. moottoriöljy, jäähdytysneste, pesuneste), polttoainejärjestelmä, sähköjärjestelmä, sytytysjärjestelmä, voimansiirtolaitteet (kytkin, vaihteisto)

Voitelu ja jäätymisenesto

 • Voiteluun ja jäätymisen estoon liittyvät toimenpiteet

Renkaiden rakenne, asentaminen, oikea käyttö ja hoito

 • Renkaiden turvallisuuteen liittyvät asiat

Jarrut ja nopeudensäätimet

 • Jarrujen ja nopeudensäätimien tyypit, toiminta, tärkeimmät osat, liitännät, käyttö ja päivittäinen huolto sekä lukkiutumattomien jarrujen käyttö

Kytkentäjärjestelmät

 • Kytkentäjärjestelmien tyypit, toiminta, tärkeimmät osat, liitännät, käyttö ja päivittäinen huolto periaatteessa (ainoastaan CE-, DE-luokka);

Menetelmät vikojen syiden löytämiseksi

 • Tyypillisimmät kuorma- ja linja-autoissa sekä perävaunuissa esiintyvät viat

Ajoneuvojen ennaltaehkäisevä huolto ja tavanomaiset korjaukset

 • Ajoneuvon huoltoon ja korjauksiin liittyvät toimenpiteet

Kuljettajan vastuu tavaroista

 • Kuljettajan vastuu tavaroiden vastaanottamisesta, kuljettamisesta ja toimittamisesta sovittujen ehtojen mukaisesti (ainoastaan C-, CE-luokka).

Teoriakokeessa kysyttävät kysymykset tulevat ajokorttidirektiivin liitteen 2 mukaisista aiheista.

 

 

Sivu päivitetty 15.04.2019

Anna palautetta

Alla olevalla lomakkeella voit antaa palautetta ja kehitysehdotuksia liityen ajokortti-info sivustoon sen beta-vaiheen aikana.

Palaute*
Mitä sivua palaute koskee?

Kiitos palautteesta!

Palautteesi on vastaanotettu. 

Takaisin etusivulle