FI | SV | EN
Hae Sulje

Näin valmistaudut teoriakokeeseen

Näin valmistaudut teoriakokeeseen

Teoriakokeen tarkoituksena on varmistaa, että ajokorttia suorittavalla on riittävät tiedot ja osaaminen, jotta hän voisi toimia vastuullisena kuljettajana.

Teoriakokeeseen valmistautuminen

Teoriakokeessa selvitetään liikennesääntöjen tuntemusta ja valmiuksia havaita liikenteen riskejä ja vaaratilanteita. Voit valmistautua teoriakokeeseen autokoulusi tai opetuslupaopettajasi ohjeiden mukaan sekä perehtymällä kuljettajantutkinnon osaamisvaatimuksiin.

Netistä löytyy paljon oppimateriaaleja ja erilaisia harjoituskursseja ja -ohjelmia, joilla voit harjoitella teoriakokeeseen. Harjoitusmateriaaleissa olevat tehtävät eivät kuitenkaan ole samoja virallisen teoriakokeen tehtävien kanssa, joten lue ja harjoittele siten, että ymmärrät teoriakokeessa vaadittavat asiat. 

Teoriakokeeseen pääsyn edellytykset

Voit osallistua teoriakokeeseen aikaisintaan kuukautta ennen vaaditun ikävaatimuksen täyttymistä. Ikäpoikkeusluvalla opiskeleva saa osallistua B-luokan teoriakokeeseen aikaisintaan 17-vuotiaana. T-luokan teoriakokeeseen voi osallistua aikaisintaan 15-vuotiaana.

Teoriakoe suoritetaan aina ennen ajokoetta.

Ajanvaraus teoriakokeeseen

Varaa aika teoriakokeeseen Ajovarman palvelupisteestä tai sovi ajanvarauksesta autokoulusi kanssa.

 

Mitä mukaan teoriakokeeseen?

Ota mukaan teoriakokeeseen:

 • kuvallinen henkilöllisyystodistus
 • teoriaopetuksen osalta täytetty opetus- ja tutkintotodistus ( E100)
 • todistus Ensimmäisen ajokortin suorittajan (EAS) koulutuksesta, mikäli suoritat ensimmäistä ajokorttia
 • virallisen huoltajasi suostumus, jos suorittamasi ajokorttiluokan vähimmäisikä on alle 18 ja olet alaikäinen. Huoltajan tiedot tarkistetaan väestötietojärjestelmästä.
 • ikäpoikkeuslupa tai oppilaitoksesta saatava hyväksymisasiakirja, jos olet alle 17 vuotta ja 11 kuukautta, kun tulet suorittamaan B-luokan ajokorttia.
 • oppilaitoksesta saatava hyväksymisasiakirja, jos olet alle 21-vuotias eikä sinulla ole ammattipätevyyttä (ryhmän 2 luokkiin).

Teoriakokeeseen ei saa viedä mukaan matkapuhelinta, kuulokkeita tai muita viestintävälineitä.

Teoriakokeen suorituspaikka ja -välineet

Teoriakoe suoritetaan aina Traficomin palveluntarjoajan Ajovarman palvelupisteessä. Voit varata ajan suoraan Ajovarman sähköisessä ajanvarauksessa. Teoriakokeen suorittamisesta peritään maksu joko koetta varatessa tai kokeeseen tullessa. Teoriakokeen hinnan voit tarkistaa täältä.

Teoriakokeen kulku

Ennen kokeen alkua tabletilla oleva ohjelma opastaa sinua kokeen tekemisessä. Opastus ei kuulu kokeen suorittamiseen annettuun aikaan.

Kysymyksiin ja kuvatehtäviin on aikaa 30 minuuttia. Teoriakokeen saa suorittaa pidennetyllä vastausajalla (60 minuuttia), kun täyttää tietyt edellytykset (katso tarkemmin kohdasta pidennetty vastausaika). 

Alla olevasta taulukosta näet, miten teoriakokeesi rakentuu. Kysymykset jakautuvat kolmeen eri osioon: luokkakohtaisiin monivalintakysymyksiiin, liikennetilanteita koskeviin kuvakysymyksiin ja riskientunnistamisen kysymyksiin. Joka osiosta on saatava tietty minimipistemäärä. Taulukosta näet kysyttävien kysymysten määrän per osio, suluissa on osiosta vaadittava minimipistemäärä.

Ajo-oikeusluokka Monivalintakysymykset Kuvakysymykset Riskientunnistamisen kysymykset
A1, A2, A 20 (14) 50 (43) 5 (4)
AM/120, AM/121, T, B 15 (11) 50 (43) 5 (4)
BE, C1, C1E, D1, D1E 10 (7) 30 (26) 5 (4)
C, CE, D, DE 20 (14) 30 (26) 5 (4)

 

Tulokset

Kokeen jälkeen tulokset, läpäiseminen tai hylkääminen, ovat heti tabletilta nähtävillä. Myös aihepiirikohtainen palaute tulee näkyviin tabletille välittömästi kokeen jälkeen. Teoriakokeessa ratkaisevaa on oikeiden vastausten lukumäärä.

Tabletin ohjelma lähettää palautteen kokeen suorittajan sähköpostiin. Jos sinulla ei ole sähköpostiosoitetta, palvelupisteen henkilökunta voi halutessasi tulostaa sinulle kokeen palautteen.

Hyväksytty teoriakoe on voimassa yhden vuoden ajan.

 

Pidennetty vastausaika

Teoriakokeen saa suorittaa pidennetyllä vastausajalla (60 minuuttia), kun jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

 1. Kokeen suorittajan äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai englanti eikä hän hallitse hyvin mitään näistä kielistä.
 2. Kokeen suorittaja on lukutaidoton.
 3. Kokeen suorittaja on vähintään 75-vuotias ja hänet on hylätty kerran teoriakokeessa.
 4. Kokeen suorittajalla on terveydellinen peruste pidennettyyn koeaikaan:
 • kokeen suorittaja on kuuro;
 • kokeen suorittajalla on lukihäiriö.
 • Kokeen suorittajalla on muu terveydellinen peruste pidennettyyn vastausaikaan. Traficomin suostumuksella palvelupisteen henkilökunta voi hyväksyä muun terveydellisen perusteen.

Hakijan on esitettävä kirjallinen lausunto tai todistus terveydenhuollon ammattihenkilöltä mikäli hän haluaa suorittaa kokeen terveysperusteisesti pidennetyllä vastausajalla.

 

 

Tulkin käyttäminen kokeessa

Jos teoriakoetta suorittavan äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai englanti eikä hän hallitse hyvin mitään näistä kielistä, tai hän on kuuro ja hänen äidinkielensä on viittomakieli, teoriakokeen suorittamisessa voi tarvittaessa käyttää apuna tulkkia.

Tulkin on oltava koulutettu ammattilainen. Koulutus todennetaan koulutustodistuksella.

Niissä pienissä kieliryhmissä, joissa ei ole koulutettuja tulkkeja, tulkkina toimivan on oltava tehtävään sopiva henkilö. Näissä poikkeustilanteissa tulkkina toimivan on haettava hyväksyntä teoriakokeen tulkkaamiseen vapaamuotoisella hakemuksella Liikenne- ja viestintävirastolta.

Tilanteissa, joissa koulutettua tulkkia ei ole saatavilla kohtuullisin kustannuksin voidaan Liikenne- ja viestintävirastolta hakea vapaamuotoisella hakemuksella hyväksyntää teoriakokeen tulkkaamiseen viestintävälineen välityksellä. Hyväksynnän myöntämisen yhteydessä Liikenne- ja viestintävirasto voi myöntää poikkeuksen kieltoon viestintävälineen viemiselle teoriakoetilaan.

Ajokorttia suorittava vastaa tulkin käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista.

Tulkki ei saa nähdä koemateriaalia. Kokeen vastaanottaja lukee teoriakoekysymykset ääneen, ja tulkin on tulkattava kokeen vastaanottajan puhe teoriakokeen suorittajalle. Ajokokeen vastaanottajan on huolehdittava siitä, että tulkilla ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa ajokorttia suorittavan vastauksiin. Jos syntyy perusteltu epäily tulkkauksen väärinkäytöstä, kokeen vastaanottajan on poistettava tulkki koetilaisuudesta. Ajokorttia suorittava saa tehdä kokeen loppuun ilman tulkkia.

Poikkeus tulkin pätevyyteen - hakeminen

Niissä pienissä kieliryhmissä, joissa koulutettua tulkkia ei ole saatavilla, voi tulkiksi aikova tehdä hakemuksen Liikenne- ja viestintävirastolle. Hakemus toimitetaan vapaamuotoisena ja siinä on annettava selvitys seuraaviin asioihin:

 1. Miksi pätevyysvaatimukset täyttävää tulkkia ei ole saatavilla?
 2. Mille kielelle tulkkaus tapahtuu?
 3. Milloin koeaika on varattuna tai milloin koe on suunniteltu suorittaa?
 4. Kuka on kokeen suorittaja, jolle tulkkaus tehdään?
 5. Onko tulkin suhde tulkattavaan sellainen, että tulkki ei ole esteellinen tulkkaukselle?
 6. Miten olet varmistunut siitä, että osaamisesi mahdollistaa tulkkina toimisen kuljettajantutkinnon teoriakokeessa?

Toimita hakemus Liikenne- ja viestintäviraston kirjaamoon sähköpostitse kirjaamo(at)traficom.fi tai kirjeenä osoitteella Liikenne- ja viestintävirasto Traficom Kumpulantie 9, 00520 Helsinki.

Poikkeus pätevyysvaatimuksesta voidaan myöntää yhdelle tulkkauskerralle kerrallaan. Hakemuksen käsittelyyn tulee varata aikaa noin 1 kuukauden verran.

 

 

 

 

 

 

Sivu päivitetty 10.07.2020

Anna palautetta

Alla olevalla lomakkeella voit antaa palautetta ja kehitysehdotuksia liityen ajokortti-info sivustoon sen beta-vaiheen aikana.

Palaute*
Mitä sivua palaute koskee?

Kiitos palautteesta!

Palautteesi on vastaanotettu. 

Takaisin etusivulle