FI | SV | EN
Hae Sulje

Näin valmistaudut teoriakokeeseen

Näin valmistaudut teoriakokeeseen

Teoriakokeen tarkoituksena on varmistaa, että ajokorttia suorittavalla on riittävät tiedot ja osaaminen, jotta hän voisi toimia vastuullisena kuljettajana.

Teoriakokeeseen valmistautuminen

Teoriakokeessa selvitetään liikennesääntöjen tuntemusta ja valmiuksia havaita liikenteen riskejä ja vaaratilanteita. Voit valmistautua teoriakokeeseen autokoulusi tai opetuslupaopettajasi ohjeiden mukaan sekä perehtymällä kuljettajantutkinnon osaamisvaatimuksiin.

Netistä löytyy paljon oppimateriaaleja ja erilaisia harjoituskursseja ja -ohjelmia, joilla voit harjoitella teoriakokeeseen. Harjoitusmateriaaleissa olevat tehtävät eivät kuitenkaan ole samoja virallisen teoriakokeen tehtävien kanssa, joten lue ja harjoittele siten, että ymmärrät teoriakokeessa vaadittavat asiat. 

Teoriakokeeseen pääsyn edellytykset

Voit osallistua teoriakokeeseen aikaisintaan kuukautta ennen vaaditun ikävaatimuksen täyttymistä. Ikäpoikkeusluvalla opiskeleva saa osallistua B-luokan teoriakokeeseen aikaisintaan 17-vuotiaana. T-luokan teoriakokeeseen voi osallistua aikaisintaan 15-vuotiaana.

Teoriakoe suoritetaan aina ennen ajokoetta.

Ajanvaraus teoriakokeeseen

Varaa aika teoriakokeeseen Ajovarman palvelupisteestä tai sovi ajanvarauksesta autokoulusi kanssa.

 

Mitä mukaan teoriakokeeseen?

Ota mukaan teoriakokeeseen:

 • kuvallinen henkilöllisyystodistus
 • teoriaopetuksen osalta täytetty opetus- ja tutkintotodistus (Trafi E100)
 • todistus Ensimmäisen ajokortin suorittajan (EAS) koulutuksesta, mikäli suoritat ensimmäistä ajokorttia
 • virallisen huoltajasi suostumus, jos suorittamasi ajokorttiluokan vähimmäisikä on alle 18 ja olet alaikäinen. Huoltajan tiedot tarkistetaan väestötietojärjestelmästä.
 • ikäpoikkeuslupa tai oppilaitoksesta saatava hyväksymisasiakirja, jos olet alle 17 vuotta ja 11 kuukautta, kun tulet suorittamaan B-luokan ajokorttia.
 • oppilaitoksesta saatava hyväksymisasiakirja, jos olet alle 21-vuotias eikä sinulla ole ammattipätevyyttä (ryhmän 2 luokkiin).

Teoriakokeeseen ei saa viedä mukaan matkapuhelinta, kuulokkeita tai muita viestintävälineitä.

Teoriakokeen suorituspaikka ja -välineet

Teoriakoe suoritetaan aina Traficomin palveluntarjoajan Ajovarman palvelupisteessä. Voit varata ajan suoraan Ajovarman sähköisessä ajanvarauksessa. Teoriakokeen suorittamisesta peritään maksu joko koetta varatessa tai kokeeseen tullessa. Teoriakokeen hinnan voit tarkistaa täältä.

Teoriakokeen kulku

Ennen kokeen alkua tabletilla oleva ohjelma opastaa sinua kokeen tekemisessä. Opastus ei kuulu kokeen suorittamiseen annettuun aikaan.

Kysymyksiin ja kuvatehtäviin on aikaa 30 minuuttia. Teoriakokeen saa suorittaa pidennetyllä vastausajalla (60 minuuttia), kun täyttää tietyt edellytykset (tarkemmin aiheesta sivun oikeassa reunassa).

Alla olevasta taulukosta näet, miten teoriakokeesi rakentuu. Kysymykset jakautuvat kolmeen eri osioon: luokkakohtaisiin monivalintakysymyksiiin, liikennetilanteita koskeviin kuvakysymyksiin ja riskientunnistamisen kysymyksiin. Joka osiosta on saatava tietty minimipistemäärä. Taulukosta näet kysyttävien kysymysten määrän per osio, suluissa on osiosta vaadittava minimipistemäärä.

Ajo-oikeusluokka Monivalintakysymykset Kuvakysymykset Riskientunnistamisen kysymykset
A1, A2, A 20 (14) 50 (43) 5 (4)
AM/120, AM/121, T, B 15 (11) 50 (43) 5 (4)
BE, C1, C1E, D1, D1E 10 (7) 30 (26) 5 (4)
C, CE, D, DE 20 (14) 30 (26) 5 (4)

 

Tulokset

Kokeen jälkeen tulokset, läpäiseminen tai hylkääminen, ovat heti tabletilta nähtävillä. Myös aihepiirikohtainen palaute tulee näkyviin tabletille välittömästi kokeen jälkeen. Teoriakokeessa ratkaisevaa on oikeiden vastausten lukumäärä.

Tabletin ohjelma lähettää palautteen kokeen suorittajan sähköpostiin. Jos sinulla ei ole sähköpostiosoitetta, palvelupisteen henkilökunta voi halutessasi tulostaa sinulle kokeen palautteen.

Hyväksytty teoriakoe on voimassa yhden vuoden ajan.

 

Pidennetty vastausaika

Teoriakokeen saa suorittaa pidennetyllä vastausajalla (60 minuuttia), kun jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

 1. Kokeen suorittajan äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai englanti eikä hän hallitse hyvin mitään näistä kielistä.
 2. Kokeen suorittaja on lukutaidoton.
 3. Kokeen suorittaja on vähintään 75-vuotias ja hänet on hylätty kerran teoriakokeessa.
 4. Kokeen suorittajalla on terveydellinen peruste pidennettyyn koeaikaan:
 • kokeen suorittaja on kuuro;
 • kokeen suorittajalla on lukihäiriö.
 • Kokeen suorittajalla on muu terveydellinen peruste pidennettyyn vastausaikaan. Trafin suostumuksella palvelupisteen henkilökunta voi hyväksyä muun terveydellisen perusteen.

Hakijan on esitettävä kirjallinen lausunto tai todistus terveydenhuollon ammattihenkilöltä mikäli haluaa suorittaa kokeen terveysperusteisesti pidennetyllä vastausajalla.

 

 

Tulkin käyttäminen kokeessa

Jos teoriakokeen suorittajan äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai englanti eikä hän hallitse hyvin mitään näistä kielistä, tai hän on lukutaidoton tai kuuro, teoriakokeen suorittamisessa voi tarvittaessa käyttää apuna tulkkia.

Tulkin on oltava henkilökohtaisesti läsnä koetilaisuudessa.
Kokeen suorittaja vastaa tulkin käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista.

Ajokokeen vastaanottajan on huolehdittava tulkin sijoittumisesta teoriakoetilassa niin, ettei teoriakoemateriaali vaarannu. Tulkki ei saa nähdä koemateriaalia. Kokeen vastaanottaja lukee teoriakoekysymykset ääneen, ja tulkin on tulkattava kokeen vastaanottajan puhe teoriakokeen suorittajalle.

Tulkin mahdollisuudet vaikuttaa kokeen suorittajan vastauksiin on minimoitava. Jos syntyy perusteltu epäily tulkkauksen väärinkäytöstä, kokeen vastaanottajan on poistettava tulkki koetilaisuudesta. Kokeen suorittaja saa tehdä kokeen loppuun ilman tulkkia

 

 

 

 

 

 

Sivu päivitetty 19.09.2019

Anna palautetta

Alla olevalla lomakkeella voit antaa palautetta ja kehitysehdotuksia liityen ajokortti-info sivustoon sen beta-vaiheen aikana.

Palaute*
Mitä sivua palaute koskee?

Kiitos palautteesta!

Palautteesi on vastaanotettu. 

Takaisin etusivulle