FI | SV | EN
Hae Sulje

Kuljettajantutkinto

Kuljettajantutkinto

Tutkinnon tavoite

Kuljettajantutkinnon tarkoituksena on varmistaa, että hallitset kuljettajaopetukseen sisältyvät asiat ja kykenet soveltamaan niitä vaihtelevissa liikennetilanteissa ja -ympäristöissä. Kuljettajantutkinnon suorittamisen jälkeen osaat toimia vastuullisena kuljettajana liikenteessä.

 

Kuljettajantutkintoon pääsyn edellytykset

Kuljettajantutkinto suoritetaan Ajovarman palvelupisteessä.

Kuljettajantutkinto jakautuu teoria- ja ajokokeeseen. Joissain luokissa on lisäksi käsittelykoe, joka voi sisältyä ajokokeeseen tai se suoritetaan omana kokeenaan.

Teoriakoe

Kuljettajantutkinnon teoriakokeen tarkoituksena on varmistaa, että sinulla on riittävät tiedot ja osaaminen, jotta voit toimia vastuullisena kuljettajana liikenteessä. Hyväksytty teoriakoe on voimassa yhden vuoden.

Teoriakokeeseen voit osallistua kuukautta ennen säädetyn ikävaatimuksen täyttymistä, jos kuljettajantutkinnon suorittamiseksi vaaditaan myös käsittelykoe tai ajokoe.

Ajokoe

Kuljettajantutkinnon ajokokeen tavoitteena on varmistua siitä, että ajokorttia suorittava osaa toimia vastuullisena kuljettajana, ottaen huomioon turvallisuuden, sosiaalisuuden ja ekologisuuden. Ajokorttia suorittavan on kyettävä tunnistamaan vaaratekijöitä, arvioimaan riskejä sekä omaa toimintaansa ja sen vaikutuksia liikenneturvallisuudelle.

Ajokokeeseen osallistuaksesi sinulla tulee olla suoritettavaa luokkaa vastaava vähimmäisopetus saatuna, teoriakoe suoritettuna sekä käsittelykoe suoritettuna, jos se vaaditaan kyseisen luokan ajo-oikeuden saamiseksi.

Käsittelykoe

Kuljettajantutkinnon käsittelykokeella varmistetaan, että sinulla on riittävät ajoneuvon käsittelytaidot. Joissakin luokissa käsittelytehtävät suoritetaan liikenteessä ajamisen aikana ja joissakin luokissa ennen liikenteessä ajamista osana ajokoetta. Hyväksytty käsittelykoe on voimassa yhden vuoden.

  • B-luokassa, eli henkilöauton ajokorttia suorittaessasi, käsittelytehtävät tehdään osana liikenteessä ajamista aidossa liikennetilanteessa.
  • AM/120-luokassa, eli mopon ajokorttia suorittaessasi sinun tulee suorittaa käsittelykoe.
  • AM/121-luokassa, eli mopoauton ajokorttia suorittaessasi, käsittelytehtävät tehdään osana liikenteessä ajamista aidossa liikennetilanteessa.
  • Moottoripyörän ajokorttia suorittaessasi ennen ajokoetta on suoritettava erillinen käsittelykoe (katso video aiheesta).
  • C-luokassa eli kuorma-auton ajokorttia suorittaessasi käsittelytehtävät tehdään osana liikenteessä ajamista.
  • D-luokassa eli linja-auton ajokorttia suorittaessasi käsittelytehtävät tehdään osana liikenteessä ajamista.
  • C1E- ja CE-luokissa tutkinto sisältää teoria- ja ajokokeen lisäksi käsittelykokeen, joka on suoritettava ennen ajokoetta.
  • D1E- ja DE-luokissa tutkinto sisältää teoria- ja ajokokeen lisäksi käsittelykokeen, joka on suoritettava ennen ajokoetta.

Hylätystä teoria- ja ajokokeesta valittaminen

Tutkinnon vastaanottajan tekemästä päätöksestä voi hakea oikaisua Liikenne- ja viestintävirastolta. Oikaisuvaatimuksen käsittely on maksullinen (50 €) ja valtion maksuperustelain mukaan ulosottokelpoinen ilman erillistä päätöstä. Ohje oikaisuvaatimuksen tekemiseen löytyy asiakkaan sähköpostiin lähetettävän palautteen liitteestä.

Teoriakokeen kysymyspankki on varsin rajallinen, jolloin kokeen luotettavuuden ja toimivuuden kannalta erityistä huomiota on kiinnitetty väärinkäytösmahdollisuuksien vähentämiseen eikä koekysymyksiä sen takia luovuteta koetilanteen ulkopuolelle. Kysymysten luovuttaminen vaarantaisi kokeen luotettavuuden ja tarkoituksenmukaisuuden sekä kokeen suorittajien yhdenvertaisuuden jatkossa.

Teoriakokeita suoritetaan vuosittain yhteensä noin 150 000 kappaletta. Yksityiskohtaiseen koepalautteen antamiseen tai koekysymysten läpikäymiseen ei siten valitettavasti ole mahdollisuutta. Tutkintovastausten arviointi tapahtuu tietojärjestelmässä automaattisesti ja puolueettomasti, yksinomaan tutkintovastausten vastausarvon perusteella. Arvosteltavana on koesuoritus, ei sen suorittaja. Jokainen teoriakokeessa käynyt saa sähköpostitse tai paperilla palautteen koetuloksistaan, jossa on kerrottu aihepiirikohtaisesti oikeiden ja väärin vastattujen kysymysten lukumäärä. Kokeen suorittajan ja opettajan kannattaa hyödyntää palaute käymällä se yhdessä huolellisesti läpi ja suunnata opiskelu ja harjoittelu erityisesti niihin aihealueisiin, jotka koetuloksen perusteella ovat heikoimmin hallinnassa.

Kaikki teoriakoekysymykset on laadittu tai käyty läpi Traficomin asiantuntijoiden toimesta. Kunkin kysymyksen on siten täytynyt läpäistä tiukka seula sekä asiasisällön oikeellisuuden että kysymysten yksiselitteisyyden varmistamiseksi. Kysymysten laatua ja toimivuutta seurataan jatkuvasti Traficomissa sekä yleisellä tasolla että yksittäisten koekysymysten osalta. Jos jokin kysymys osoittautuu yleisesti liian vaikeaksi, sitä voidaan muokata tai se voidaan poistaa kysymyspankista. Vastaavasti liian helpoksi osoittautuvat tai sellaiseksi ajan myötä muuttuvat kysymykset voidaan ottaa käyttöön muokattuina tai ne voidaan poistaa käytöstä kokonaan tai määräajaksi.

Lisätietoja ajokortin suorittamisesta voi lukea ajokortti-info.fi –sivulta ja lisätietoja erityisesti teoriakokeesta löytyy täältä.

Muista tekijöistä, kuten asiakaspalvelun laadusta, palautetta voi antaa Ajovarmaan tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo(at)traficom.fi.

Ajanvaraus kuljettajantutkintoon

Kuljettajantutkinnon teoria-, käsittely- ja ajokokeet suoritetaan Traficomin palveluntuottajan Ajovarman palvelupisteessä. Varaa aika tutkintojen suorittamiseen täältä.

Ajovarman kuljettajantutkintojen ajokokeiden vastaanottamisessa on tällä hetkellä ruuhkaa. Ajokoeaikojen saamista voi joutua odottamaan normaalia pidempään. Aikojen saamisessa voi olla paikkakuntakohtaisia eroja.

 
 

 

Sivu päivitetty 21.01.2021

Anna palautetta

Alla olevalla lomakkeella voit antaa palautetta ja kehitysehdotuksia liityen ajokortti-info sivustoon sen beta-vaiheen aikana.

Palaute*
Mitä sivua palaute koskee?

Kiitos palautteesta!

Palautteesi on vastaanotettu. 

Takaisin etusivulle