FI | SV | EN
Hae Sulje

Poikkeukset B-luokan ikävaatimuksiin

Poikkeukset B-luokan ikävaatimuksiin

1) Traficomin myöntämä ikäpoikkeuslupa

Parhaillaan käsitellään ikäpoikkeuslupahakemuksia, jotka on kirjattu käsittelyjonoon 23.4.2020. Jonossa on hakemuksia noin 3079 kpl (päivitetty 29.6.2020). 

Luvan myöntämisen edellytykset

Korona viruksen takia Suomessa vallitsevat väliaikaiset poikkeusolot, jotka eivät lähtökohtaisesti muuta luvan myöntämisperusteita

Ajokortin voi Traficomin myöntämällä poikkeusluvalla saada jo 17-vuotiaana, jos siihen on erityisiä syitä. Erityisiä syitä ovat esimerkiksi työhön, työharjoitteluun, kouluun tai säännölliseen ja tavoitteelliseen harrastukseen pääsemistä hankaloittavat:

 • pitkät etäisyydet 
 • puuttuvat joukkoliikenneyhteydet
 • vähintään tunnin kestävät yhdensuuntaiset matka-ajat joukkoliikenteellä
 • vähintään viiden kilometrin yhdensuuntaiset kävelymatkat, kun joukkoliikennettä ei ole käytettävissä
 • harvoin kulkevista joukkoliikenneyhteyksistä johtuvat yli 1h 30min kestävät yhdensuuntaiset kokonaismatka-ajat.

Matka-aika on reittioppaan, karttapalvelun tai muun vastaavan yleisesti käytössä olevan palvelun mukainen aika ovelta ovelle. Kokonaismatkaan sisältyy lisäksi joukkoliikenteen vuorojen odotusaika (esim. koulun päättymisen ja ensimmäisen mahdollisen vuoron lähtöajan välinen aika).

Lupa myönnetään kokonaisharkinnan perusteella arvioiden ensisijaisesti nuoren omaa kulkemis- tai ajokorttitarvetta.

 Lisäksi arvioinnissa voidaan ottaa huomioon:

 • ennalta arvaamattomat muutokset perhetilanteessa tilanteessa viimeisen vuoden aikana (esim. vanhemman tai muun ajokortillisen perheenjäsenen sairastuminen tai kuolema)
 • samassa kotitaloudessa asuvan perheen toimentulon turvaamiseen ja välttämättömien asioiden hoitamiseen liittyvät säännölliset kulkemistarpeet.

Ikäpoikkeusluvan hakeminen

Voit hakea ikäpoikkeuslupaa 4 kuukautta ennen kuin täyttää 17. Lupa voidaan myöntää aikaisintaan 3 kuukautta ennen ikävaatimuksen täyttymistä, mutta tutkinnon voit suorittaa vasta täytettyäsi 17.

Ikäpoikkeusluvan hakemisessa on käytettävä Traficomin hakemuslomaketta. Lomakkeen voit täyttää sähköisesti ja lähettää sähköpostin liitteenä tai vaihtoehtoisesti postittaa.

Hakemuslomakkeen liitteenä on oltava poikkeusluvan hakemisen perusteesta riippuen jokin seuraavista liitteistä:

 • oppilaitoksen allekirjoitettu opiskelutodistus/läsnäolotodistus sisältäen tiedon opiskelupaikan sijainnista (toimipiste ja/tai osoite), kun poikkeuslupaa haetaan koulumatkojen kulkemiseen etäisyyden tai puuttuvien joukkoliikenneyhteyksien takia. Suositellaan käyttämään Traficomin lomaketta Oppilaitoksen todistus.
 • oppilaitoksen todistus, jossa otetaan kantaa siihen, että työharjoittelun suorittamiseen tarvitaan ajokorttia, kun poikkeuslupaa haetaan opintoihin kuuluvaa työharjoittelua tai työpaikalla suoritettavia opintoja varten
 • työnantajan allekirjoitettu todistus työpaikasta tai työharjoittelusta taikka työsopimus, kun poikkeuslupaa haetaan työmatkojen kulkemiseen etäisyyden tai puuttuvien joukkoliikenneyhteyksien takia. Huom! Jos työtä tehdään yksityishenkilölle, lähisukulaiselle tai esim. kuolinpesälle, tulee aina toimittaa työsopimus
 • työnantajan todistus liikkumistarpeesta, kun poikkeuslupaa haetaan työssäkäyntiä tai työharjoittelua varten ja ajokorttitarve liittyy työtehtävien suorittamiseen
 • seuran, valmentajan, yhdistyksen, opiston tai muun vastaavan tahon antama allekirjoitettu todistus, josta käy ilmi, miten harrastuksen tavoitteellisuus ilmenee, sekä harrastuksen säännöllisyys, kun poikkeuslupaa haetaan säännölliseen ja tavoitteelliseen harrastukseen kulkemiseksi. Suositellaan käyttämään Traficomin lomaketta Todistus tavoitteellisesta ja säännöllisestä harrastustoiminnasta.
 • lääkärinlausunto, josta ilmenee hakijan tai samassa kotitaloudessa asuvan läheisen terveydentilan aiheuttamat rajoitteet liikkumiseen ja välttämättömien asioiden hoitamiseen, kun poikkeuslupaa haetaan välttämättömien matkojen tekemiseksi johtuen hakijan tai samassa kotitaloudessa asuvan läheisen terveydentilasta. Lääkärinlausunto ei saa olla puolta vuotta vanhempi
 • muu selvitys (esimerkiksi huoltajan vapaamuotoinen selvitys) välttämättömästä kulkemistarpeesta, jos poikkeusta haetaan muusta erityisestä syystä. 

 

Asian käsittelyä nopeuttaa mahdollisimman huolellisesti täytetty hakemus ja tarvittavien liitteiden toimittaminen. Saat hakemuksen nopeammin jonoon lähettämällä sen sähköisesti kirjaamo@traficom.fi. Hakemuksen ja sen liitteet voit skannata tai kuvata sähköpostin liitteeksi kunhan ne ovat riittävän laadukkaita ja luettavissa. Huom! Kirjaamo ei voi avata liitteitä pilvipalveluista, vaan niiden on oltava sähköpostissa tiedostoliitteinä. Henkilökohtaisten asioiden hoitamisessa sähköpostilla kannattaa käyttää salattua yhteyttä, jolla varmistetaan, etteivät ulkopuoliset pääse tietoihin käsiksi. Lue ohjeet tästä. Postitse hakemus toimitetaan osoitteeseen Liikenne- ja viestintävirasto, PL 320, 00059 TRAFICOM.

Myönnetty lupa näkyy Traficomin asiointipalvelussa -
lupapäätös postitetaan kotiin

Näet Traficomin asiointipalvelussa omissa tiedoissasi luvan sitten, kun se on myönnetty. Varsinainen lupapäätös saapuu postitse kotiosoitteeseesi. Voit suorittaa kaiken pakollisen opetuksen jo 16-vuotiaasta alkaen eli ennen ikäpoikkeusluvan myöntämistä. Saatu opetus ei vanhene. Kuljettajantutkinnon voit suorittaa täytettyäsi 17. Kun lupa on myönnetty, voit osallistua B-luokan teoriakokeeseen ja lupapäätöksen saavuttua ajokokeeseen. Lupapäätös on pidettävä mukana ajaessa aina 18-vuotiaaksi saakka, myös ajokoetta suoritettaessa, ja esitettävä tarvittaessa poliisille.

Tutkintoon päästäksesi sinun tulee hakea erikseen ajokorttilupaa. Voit hakea ajokorttiluvan B-luokalle aikaisintaan 16-vuotiaana.

Sekä kielteisestä että myönteisestä päätöksestä peritään maksuasetuksen mukainen maksu (100 €). Lasku lähetetään asiakkaalle, kun päätös on tehty.

Jos päätös katoaa tai tuhoutuu, voit pyytää kopion päätöksestä Traficomista kirjaamo@traficom.fi.

Ikäpoikkeusluvalla ei saa ajaa Ahvenanmaalla, Ruotsissa eikä Virossa. Ajokortin kelpoisuus 17-vuotiaana ko. maissa on tarkistettu paikallisilta viranomaisilta. Muiden maiden osalta sinun tulee tarkistaa ajokortin kelpoisuus paikallisilta viranomaisilta.

Ikäpoikkeuslupahakemus 

tulosta ikäpoikkeusluan hakemuslomake täältä.

 

2) Ammatillinen kuljettajakoulutus

Voit saada B- ja BE-luokkien ajokortin jo 17-vuotiaana jos opiskelet ammatillisessa kuljettajakoulutuksessa, johon sisältyy kuorma- tai linja-auton ajo-oikeuden suorittaminen. Kysymyksessä on tällöin Opetushallituksen valvonnassa tapahtuva ammatillinen perustutkintokoulutus, jossa suoritetaan myös ammattipätevyysvaatimusten mukainen perustason ammattipätevyys.

Ennen B-kortin normaalin vähimmäisiän (18 vuotta) saavuttamista 17-vuotiaana saatu ajokortti oikeuttaa vain ammatillisen kuljettajakoulutuksen opiskeluun sisältyvään työharjoitteluun tai työpaikalla järjestettävään koulutukseen liittyviin ajoihin, mukaan lukien ajo kotoa työpaikalle ja sieltä takaisin ilman poikkeamia, sekä mahdollistaa työssäoppimisen esimerkiksi pakettiauton kuljettajana. Ajossa on hyvä pitää mukana koulutustodistus ja/tai työssäoppimissopimus.

Voit hakea ajokorttiluvan B-luokalle aikaisintaan 16-vuotiaana. Jos olet ammatillisessa kuljettajakoulutuksessa, voit tulla B- tai BE-luokan teoriakokeeseen kuukautta ennen kuin täytät 17 vuotta. Tällöin sinun on osoitettava opiskelusi oppilaitoksen antamalla koulutustodistuksella ensimmäiseen teoriakokeeseen tultaessa. Todistuksen lisäksi tarvitset huoltajan suostumuksen. Ajokokeeseen pääset vasta täytettyäsi 17 vuotta.

Jos olet saanut ajokortin 17-vuotiaana ammatillisen kuljettajakoulutuksen perusteella työpaikalla tapahtuvaan koulutukseen liittyviin ajoihin, voit silti hakea myös tavallista ikäpoikkeuslupaa, jos tarvitset ajokorttia myös muista erityisistä syistä.

 

 

 

 

 

Sivu päivitetty 29.06.2020

Anna palautetta

Alla olevalla lomakkeella voit antaa palautetta ja kehitysehdotuksia liityen ajokortti-info sivustoon sen beta-vaiheen aikana.

Palaute*
Mitä sivua palaute koskee?

Kiitos palautteesta!

Palautteesi on vastaanotettu. 

Takaisin etusivulle