FI | SV | EN
Hae Sulje

Poikkeukset B-luokan ikävaatimuksiin

Poikkeukset B-luokan ikävaatimuksiin

1) Traficomin myöntämä ikäpoikkeuslupa

Parhaillaan käsitellään ikäpoikkeuslupahakemuksia, jotka on kirjattu käsittelyjonoon 28.10.2020. Jonossa on hakemuksia noin 3113 kpl (päivitetty 11.1.2021). 

Luvan myöntämisen edellytykset

Ajokortin voi Traficomin myöntämällä poikkeusluvalla saada jo 17-vuotiaana, jos siihen on erityisiä syitä. Luvan myöntäminen perustuu Traficomin kokonaisharkintaan alla olevien edellytysten mukaisesti.

Erityisiä syitä ovat esimerkiksi työhön, työharjoitteluun, kouluun tai säännölliseen ja tavoitteelliseen harrastukseen pääsemistä hankaloittavat pitkät etäisyydet tai puuttuvat joukkoliikenneyhteydet, jotka ylittävät kohtuulliseksi määritellyn matkan tai matka-ajan rajat:

 • vähintään tunnin kestävät yhdensuuntaiset matkat joukkoliikenteellä; tai
 • vähintään viiden kilometrin yhdensuuntaiset kävelymatkat, kun joukkoliikennettä ei ole käytettävissä; tai
 • harvoin kulkevista joukkoliikenneyhteyksistä johtuvat vähintään 1h 30min kestävät yhdensuuntaiset matkat

Matkan kesto/pituus on reittioppaan, karttapalvelun tai muun vastaavan yleisesti käytössä olevan palvelun oletusasetusten mukainen yhdensuuntainen reitti ovelta ovelle. Jos matka-aikasi joukkoliikenteellä kestää alle 1 h, mutta joukkoliikenneyhteydet kulkevat vain harvoin, matkaan voidaan laskea mukaan joukkoliikenteen vuorojen odotusaika (esim. koulun päättymisen ja ensimmäisen mahdollisen vuoron lähtöajan välinen aika). Kohtuullisena matka-aikana pidetään tällöin alle 1h 30 min kestävää matkaa per suunta. Lupa myönnetään arvioiden ensisijaisesti nuoren omaa kulkemis- tai ajokorttitarvetta. Lisäksi arvioinnissa voidaan ottaa huomioon säännölliset kulkemistarpeet, jotka aiheutuvat:

 • ennalta arvaamattomasta muutoksesta perhetilanteessa viimeisen vuoden aikana (esim. vanhemman tai muun ajokortillisen perheenjäsenen sairastuminen tai kuolema); tai
 • samassa kotitaloudessa asuvan perheen toimentulon turvaamisesta ja välttämättömien asioiden hoitamisesta.

Ikäpoikkeusluvan hakeminen

Voit hakea ikäpoikkeuslupaa 4 kuukautta ennen kuin täytät 17 vuotta. Lupa voidaan myöntää aikaisintaan 3 kuukautta ennen ikävaatimuksen täyttymistä, mutta tutkinnon voit suorittaa vasta täytettyäsi 17 vuotta.

Ikäpoikkeusluvan hakemisessa on käytettävä Traficomin hakemuslomaketta. Hakemuslomake tulee vakuutuksista johtuen allekirjoittaa. Lomakkeen voi postittaa tai lähettää sähköpostilla. Hakemuksen ja sen liitteet voi skannata tai niistä voi ottaa kuvan sähköpostin liitteeksi.

Hakemuslomakkeen liitteenä on oltava poikkeusluvan hakemisen perusteesta riippuen jokin seuraavista liitteistä:

Koulumatka

 • oppilaitoksen allekirjoitettu opiskelutodistus/läsnäolotodistus. Suositellaan käyttämään Traficomin lomaketta Oppilaitoksen todistus.

Työharjoitteluun kuljettava matka

 • oppilaitoksen allekirjoitettu todistus, jossa otetaan kantaa siihen, että työharjoittelun suorittamiseen tarvitaan ajokorttia ja yksilöidään työharjoitteluun liittyvät tiedot (ajankohta ja syy ajokortin tarpeelle). Suositellaan käyttämään Traficomin lomaketta Oppilaitoksen todistus tai
 • työnantajan allekirjoitettu todistus työpaikasta tai työharjoittelusta taikka työsopimus, kun poikkeuslupaa haetaan työmatkojen kulkemiseen etäisyyden tai puuttuvien joukkoliikenneyhteyksien takia.

Työpaikalle kuljettava matka

 • työnantajan allekirjoitettu todistus työpaikasta tai
 • työsopimus, Huom! Jos työtä tehdään yksityishenkilölle, tai esim. kuolinpesälle, tulee aina toimittaa työsopimus
 • työnantajan todistus liikkumistarpeesta, kun poikkeuslupaa haetaan työssäkäyntiä tai työharjoittelua varten ja ajokorttitarve liittyy työtehtävien suorittamiseen.

Tavoitteelliseen ja säännölliseen harrastukseen kuljettava matka

 • seuran, valmentajan, yhdistyksen, opiston tai muun vastaavan tahon antama allekirjoitettu todistus, jossa otetaan kantaa harrastuksesi tavoitteellisuuteen ja säännöllisyyteen (vähintään kerran viikossa). Pelkkä maininta tavoitteellisesta ja säännöllisestä harrastuksesta ei riitä, vaan todistukselta tulee käydä ilmi, millä tavoin hakijan harrastus on tavoitteellista. Suositellaan käyttämään Traficomin lomaketta Todistus tavoitteellisesta ja säännöllisestä harrastustoiminnasta.

Terveydelliset syyt

 • lääkärinlausunto omasta terveydentilastasi, kun poikkeuslupaa haetaan välttämättömien matkojen tekemiseksi. Lausunnosta tulee ilmetä terveydentilasi aiheuttamat rajoitteet liikkumiseen ja välttämättömien asioiden hoitamiseen. Jos terveydentilasi vaikuttaa siihen, ettet kykene käyttämään joukkoliikennettä tai kykene kävelemään vähintään 5 km mittaista matkaa, tulee asian ilmetä lääkärinlausunnolta. Lääkärinlausunto ei saa olla puolta vuotta vanhempi.

Muut erityiset syyt

 • vapaamuotoinen selvitys perheen tilanteesta ja sen aiheuttamasta välttämättömästä kulkemistarpeesta, jos poikkeusta haetaan muusta erityisestä syystä eli siksi, että perheen tilanteessa on tapahtunut ennalta arvaamattoman muutos viimeksi kuluneen vuoden aikana taikka jostain erityisestä syystä ajokortti on tarpeellinen perheen välttämättömien asioiden hoitamiseksi, perheen toimeentulon turvaamiseksi tai elinkeinon harjoittamiseksi.
 • liitteenä voi olla myös lääkärinlausunto samassa kotitaloudessa asuvan läheisen terveydentilasta, kun se vaikuttaa perheen tilanteeseen. Silloin terveydentilan aiheuttamat rajoitteet liikkumiseen ja välttämättömien asioiden hoitamiseen tulee ilmetä lääkärinlausunnolta. Lääkärinlausunto ei saa olla puolta vuotta vanhempi.

Asian käsittelyä nopeuttaa mahdollisimman huolellisesti täytetty hakemus ja tarvittavien liitteiden toimittaminen. Varmistathan, että kaikki todistukset ovat allekirjoitettuja. Saat hakemuksen nopeammin jonoon lähettämällä sen liitteineen sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@traficom.fi.

Hakemuksen ja sen liitteet voit skannata tai kuvata sähköpostin liitteeksi kunhan ne ovat riittävän laadukkaita ja luettavissa. Hakemus on kuitenkin allekirjoitettava.

Huom! Kirjaamo ei voi avata liitteitä pilvipalveluista, vaan niiden on oltava sähköpostissa tiedostoliitteinä. Henkilökohtaisten asioiden hoitamisessa sähköpostilla kannattaa käyttää salattua yhteyttä, jolla varmistetaan, etteivät ulkopuoliset pääse tietoihin käsiksi. Lue ohjeet tästä. Postitse hakemus toimitetaan osoitteeseen Liikenne- ja viestintävirasto, PL 320, 00059 TRAFICOM.

 

Myönnetty lupa näkyy Traficomin asiointipalvelussa -
lupapäätös postitetaan kotiin

Näet Traficomin asiointipalvelussa omissa tiedoissasi luvan sitten, kun se on myönnetty. Varsinainen lupapäätös saapuu postitse kotiosoitteeseesi. Voit suorittaa kaiken pakollisen opetuksen jo 16-vuotiaasta alkaen eli ennen ikäpoikkeusluvan myöntämistä. Saatu opetus ei vanhene. Kuljettajantutkinnon voit suorittaa täytettyäsi 17. Kun lupa on myönnetty, voit osallistua B-luokan teoriakokeeseen ja lupapäätöksen saavuttua ajokokeeseen. Lupapäätös on pidettävä mukana ajaessa aina 18-vuotiaaksi saakka, myös ajokoetta suoritettaessa, ja esitettävä tarvittaessa poliisille.

Tutkintoon päästäksesi sinun tulee hakea erikseen ajokorttilupaa. Voit hakea ajokorttiluvan B-luokalle aikaisintaan 16-vuotiaana.

Sekä kielteisestä että myönteisestä päätöksestä peritään maksuasetuksen mukainen maksu (100 €, 1.1.2021 alkaen 110€). Lasku lähetetään asiakkaalle, kun päätös on tehty.

Jos päätös katoaa tai tuhoutuu, voit pyytää kopion päätöksestä Traficomista kirjaamo@traficom.fi.

Ikäpoikkeusluvalla ei saa ajaa Ahvenanmaalla, Ruotsissa eikä Virossa. Ajokortin kelpoisuus 17-vuotiaana ko. alueilla on tarkistettu paikallisilta viranomaisilta. Muiden maiden osalta sinun tulee tarkistaa ajokortin kelpoisuus paikallisilta viranomaisilta.

Ikäpoikkeuslupahakemus 

tulosta ikäpoikkeusluan hakemuslomake täältä.

 

2) Ammatillinen kuljettajakoulutus

Voit saada B- ja BE-luokkien ajokortin jo 17-vuotiaana jos opiskelet ammatillisessa kuljettajakoulutuksessa, johon sisältyy kuorma- tai linja-auton ajo-oikeuden suorittaminen. Kysymyksessä on tällöin Opetushallituksen valvonnassa tapahtuva ammatillinen perustutkintokoulutus, jossa suoritetaan myös ammattipätevyysvaatimusten mukainen perustason ammattipätevyys.

Ennen B-kortin normaalin vähimmäisiän (18 vuotta) saavuttamista 17-vuotiaana saatu ajokortti oikeuttaa vain ammatillisen kuljettajakoulutuksen opiskeluun liittyviin ajoihin. Ajossa on hyvä pitää mukana oppilaitoksen hyväksymistodistus.

Voit hakea ajokorttiluvan B-luokalle aikaisintaan 16-vuotiaana. Jos olet ammatillisessa kuljettajakoulutuksessa, voit tulla B- tai BE-luokan teoriakokeeseen kuukautta ennen kuin täytät 17 vuotta. Tällöin sinun on osoitettava opiskelusi oppilaitoksen antamalla koulutustodistuksella ensimmäiseen teoriakokeeseen tultaessa. Todistuksen lisäksi tarvitset huoltajan suostumuksen. Ajokokeeseen pääset vasta täytettyäsi 17 vuotta.

Jos olet saanut ajokortin 17-vuotiaana ammatillisen kuljettajakoulutuksen perusteella työpaikalla tapahtuvaan koulutukseen liittyviin ajoihin, voit silti hakea myös tavallista ikäpoikkeuslupaa, jos tarvitset ajokorttia myös muista erityisistä syistä.

 

 

 

 

 

Sivu päivitetty 11.01.2021

Anna palautetta

Alla olevalla lomakkeella voit antaa palautetta ja kehitysehdotuksia liityen ajokortti-info sivustoon sen beta-vaiheen aikana.

Palaute*
Mitä sivua palaute koskee?

Kiitos palautteesta!

Palautteesi on vastaanotettu. 

Takaisin etusivulle