FI | SV | EN
Hae Sulje

Poikkeukset B-luokan ikävaatimuksiin

Poikkeukset B-luokan ikävaatimuksiin

1) Traficomin myöntämä ikäpoikkeuslupa

Parhaillaan käsitellään ikäpoikkeuslupahakemuksia, jotka on kirjattu käsittelyjonoon 26.8.2019. Jonossa on hakemuksia noin 2980 kpl (päivitetty 11.10.2019).

Luvan myöntämisen edellytykset

Ajokortin voi Traficomin myöntämällä poikkeusluvalla saada jo 17-vuotiaana, jos siihen on erityisiä syitä. Erityisiä syitä ovat esimerkiksi työhön, työharjoitteluun, kouluun tai säännölliseen ja tavoitteelliseen harrastukseen pääsemistä hankaloittavat:

 •  pitkät etäisyydet kodin ja työ-, työharjoittelu-, opiskelu- tai harrastuspaikan välillä
 • puuttuvat joukkoliikenneyhteydet
 • harvoin kulkevista joukkoliikenneyhteyksistä johtuvat vähintään tunnin kestävät kokonaismatka-ajat per suunta tai yli tunnin kestävät julkisen liikenteen odotusajat useimpina päivinä viikossa.

 Lupa myönnetään kokonaisharkinnan perusteella arvioiden nuoren omaa kulkemis- tai ajokorttitarvetta.

 Lisäksi arvioinnissa voidaan ottaa huomioon:

 • ennalta arvaamattomat muutokset samassa taloudessa asuvan perheen tilanteessa (esim. vanhemman tai muun ajokortillisen perheenjäsenen sairastuminen tai kuolema)
 • samassa taloudessa asuvan perheen toimentulon turvaamiseen ja välttämättömien asioiden hoitamiseen liittyvät säännölliset kulkemis- tai kuljettamistarpeet.

Ikäpoikkeusluvan hakeminen

Ikäpoikkeuslupaa saa hakea aikaisintaan 4 kuukautta ennen kuin täyttää 17. Lupa voidaan myöntää aikaisintaa 3 kuukautta ennen ikävaatimuksen täyttymistä.

Ikäpoikkeusluvan hakemisessa on käytettävä Traficomin hakemuslomaketta. Lomakkeen voi täyttää sähköisesti ja lähettää sähköpostin liitteenä tai vaihtoehtoisesti postittaa.

Hakemuslomakkeen liitteenä on oltava poikkeusluvan hakemisen tarkoituksesta riippuen jokin seuraavista liitteistä:

 • opiskelutodistus, kun poikkeuslupaa haetaan koulumatkojen kulkemiseen etäisyyden tai puuttuvien joukkoliikenneyhteyksien takia sisältäen tiedon opiskelupaikan sijainnista (toimipiste ja/tai osoite)
 • oppilaitoksen todistus liikkumistarpeesta, kun poikkeuslupaa haetaan opintoihin kuuluvaa työharjoittelua tai työpaikalla oppimista varten
 • työnantajan todistus työpaikasta tai työharjoittelusta, kun poikkeuslupaa haetaan työmatkojen kulkemiseen etäisyyden tai puuttuvien joukkoliikenneyhteyksien takia
 • työnantajan todistus liikkumistarpeesta, kun poikkeuslupaa haetaan työssäkäyntiä tai työharjoittelua varten ja ajokorttitarve liittyy työn suorittamiseen
 • seuran, valmentajan, yhdistyksen, opiston tai muun vastaavan tahon antama todistus säännöllisestä ja tavoitteellisesta urheilu- tai muusta harrastustoiminnasta
 • lääkärinlausunto tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön laatima todistus, josta ilmenee hakijan tai hänen läheisensä terveydentilan aiheuttamat rajoitteet liikkumiseen ja välttämättömien asioiden hoitamiseen, kun poikkeuslupaa haetaan välttämättömien matkojen tekemiseksi johtuen hakijan tai hänen läheisensä terveydentilasta
 • muu selvitys (esimerkiksi huoltajan vapaamuotoinen selvitys) välttämättömästä kulkemistarpeesta, jos poikkeusta haetaan muusta kuin edellä mainituista syistä.

 

Asian käsittelyä nopeuttaa mahdollisimman huolellisesti täytetty hakemus ja tarvittavien liitteiden toimittaminen. Saat hakemuksen nopeammin jonoon lähettämällä sen sähköisesti kirjaamo@traficom.fi. Hakemuksen ja sen liitteet voit skannata tai kuvata sähköpostin liitteeksi. Tarkistathan, että ne ovat riittävän laadukkaita ja luettavissa. Huomioithan, että kirjaamo ei voi vastaanottaa liitteitä pilvipalveluista, vaan ne on oltava sähköpostissa tiedostoliitteinä. Henkilökohtaisten asioiden hoitamisessa sähköpostilla kannattaa käyttää salattua yhteyttä, jolla varmistetaan, etteivät ulkopuoliset pääse tietoihin käsiksi. Lue ohjeet tästä. Postitse hakemus toimitetaan osoitteeseen Liikenne- ja viestintävirasto, PL 320, 00059 TRAFICOM.

Näet Traficomin asiointipalvelussa omissa tiedoissasi luvan sitten, kun se on myönnetty. Varsinainen lupapäätös saapuu postitse kotiosoitteeseesi. Voit kuitenkin suorittaa kaiken pakollisen opetuksen jo ennen ikäpoikkeusluvan myöntämistä. Kun lupa on myönnetty, voit osallistua B-luokan teoriakokeeseen ja lupapäätöksen saavuttua ajokokeeseen. Kuljettajantutkinnon voit suorittaa täytettyäsi 17. Tutkintoon päästäksesi sinun tulee hakea erikseen ajokorttilupaa. Voit hakea ajokorttiluvan B-luokalle aikaisintaan 16-vuotiaana. Lupapäätös on pidettävä mukana ajaessa aina 18-vuotiaaksi saakka, myös ajokoetta suoritettaessa, ja esitettävä tarvittaessa poliisille.

Sekä kielteisestä että myönteisestä päätöksestä peritään maksuasetuksen mukainen maksu (100 €). Lasku lähetetään asiakkaalle, kun päätös on tehty.

Ikäpoikkeusluvalla ei saa ajaa Ahvenanmaalla, Ruotsissa eikä Virossa. Ajokortin kelpoisuus ko. maissa on tarkistettu paikallisilta viranomaisilta. Muiden maiden osalta sinun tulee tarkistaa ajokortin kelpoisuus paikallisilta viranomaisilta.

 

Ikäpoikkeuslupahakemus

tulosta ikäpoikkeusluan hakemuslomake täältä.

 

2) Ammatillinen kuljettajakoulutus

Voit saada B- ja BE-luokkien ajokortin jo 17-vuotiaana jos opiskelet ammatillisessa kuljettajakoulutuksessa, johon sisältyy kuorma- tai linja-auton ajo-oikeuden suorittaminen. Kysymyksessä on tällöin Opetushallituksen valvonnassa tapahtuva ammatillinen perustutkintokoulutus, jossa suoritetaan myös ammattipätevyysvaatimusten mukainen perustason ammattipätevyys.

Ennen B-kortin normaalin vähimmäisiän (18 vuotta) saavuttamista 17-vuotiaana saatu ajokortti oikeuttaa vain ammatillisen kuljettajakoulutuksen opiskeluun sisältyvään työharjoitteluun tai työpaikalla järjestettävään koulutukseen liittyviin ajoihin, mukaan lukien ajo kotoa työpaikalle ja sieltä takaisin ilman poikkeamia, sekä mahdollistaa työssäoppimisen esimerkiksi pakettiauton kuljettajana. Ajossa on hyvä pitää mukana koulutustodistus ja/tai työssäoppimissopimus.

Voit hakea ajokorttiluvan B-luokalle aikaisintaan 16-vuotiaana. Jos olet ammatillisessa kuljettajakoulutuksessa, voit tulla B- tai BE-luokan teoriakokeeseen kuukautta ennen kuin täytät 17 vuotta. Tällöin sinun on osoitettava opiskelusi oppilaitoksen antamalla koulutustodistuksella ensimmäiseen teoriakokeeseen tultaessa. Todistuksen lisäksi tarvitset huoltajan suostumuksen. Ajokokeeseen pääset vasta täytettyäsi 17 vuotta.

Jos olet saanut ajokortin 17-vuotiaana ammatillisen kuljettajakoulutuksen perusteella työpaikalla tapahtuvaan koulutukseen liittyviin ajoihin, voit silti hakea myös tavallista ikäpoikkeuslupaa, jos tarvitset ajokorttia myös muista erityisistä syistä.

 

 

 

 

 

Sivu päivitetty 18.10.2019

Anna palautetta

Alla olevalla lomakkeella voit antaa palautetta ja kehitysehdotuksia liityen ajokortti-info sivustoon sen beta-vaiheen aikana.

Palaute*
Mitä sivua palaute koskee?

Kiitos palautteesta!

Palautteesi on vastaanotettu. 

Takaisin etusivulle