FI | SV | EN
Hae Sulje

Ohjeet ikäpoikkeuslupahakemuksen täyttämiseen

Ohjeet ikäpoikkeuslupa-hakemuksen täyttämiseen

1. Hakijan ja huoltajan tiedot

Varmista, että sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot on kirjoitettu niin, että käsittelijä saa sinuun tarvittaessa yhteyden.

2. Perustelu ikäpoikkeusluvan tarpeesta

Merkitse vain ne kohdat, joiden perusteella haet lupaa. Valitun syyn mukaisen kulkemistarpeen on oltava säännöllistä.

 • Hakemukselle on merkittävä tarkat lähtö- ja päätepisteiden osoitteet, myös paikkakunnat.
 • Merkitse hakemukselle reittioppaan mukainen tarkka matka-aika.
 • Matka-ajoissa ei huomioida esimerkiksi ruuhkan tai sääolosuhteiden vaikutuksia matka-aikoihin.
 • Joukkoliikenteen odotusaika esimerkiksi koulun jälkeen ja kokonaismatka-aika joukkoliikenteellä on merkittävä erikseen.
 • Jos matkaan ei ole käytettävissä lainkaan joukkoliikennettä, merkitse paljonko aikaa kuluu matkaan kävellen.
 • Jos kokonaismatka-aika tai odotusaika ennen koulun alkamista tai koulun päättymisen jälkeen vaihtelee päivittäin, tee erillinen selvitys päiväkohtaisista odotusajoista. Toimita lisäksi viimeisin lukujärjestys hakemuksen liitteenä.
 • Tarkista, että hakemuksen liitteenä on vaadittavat pakolliset todistukset. Liitteiden on oltava allekirjoitettuja ja niistä on käytävä ilmi oppilaitoksen, työharjoittelupaikan, työpaikan tai harrastuspaikan osoite tai toimipisteen nimi.

Huomioi seuraavat asiat, jos hakemuksen perusteena on

Koulu

 • Matka-ajan tai odotusajan tulee olla yli tunti yhteen suuntaan useimpina päivinä viikossa.
 • Matka-aikaa ja odotusaikaa tarkastellaan erikseen, ei yhteenlaskettuna. Näin ollen, jos matka-aika joukkoliikenteellä on esim. 45 minuuttia ja vuoroja kulkee niin, että odotusaika ennen tai jälkeen koulupäivän jää useimpina päivinä alle tuntiin, myöntämisen perusteen ei katsota täyttyvän.
 • Traficom tarkastelee lukujärjestyksen mukaisia matka-aikoja. Mikäli kouluajat poikkeavat lukujärjestyksen mukaisista ajoista, on asiasta oltava oppilaitoksen selvitys.
 • Koulumatkaksi ei katsota vanhempien luona käyntiä, mikäli hakija asuu asuntolassa/asunnossa opiskelupaikkakunnalla. Poikkeuksena ovat hakijat, jotka eivät saa oleskella asuntolassa viikonloppuisin. Tällöin tarkastellaan perjantain ja sunnuntain/maanantain matka- ja odotusaikoja.

Työharjoittelu / työ

 • Jos haet ikäpoikkeuslupaa työn suorittamiseen, työtodistukselta tulee ilmetä ajokortin tarve työssä.
 • Jos haet ikäpoikkeuslupaa työmatkoihin, matka- tai odotusajan tulee olla vähintään tunti yhteen suuntaan kuljettaessa.
 • Jos joukkoliikenteen vuorot vaikuttavat töihin ehtimiseen, pitää työnantajan todistuksella olla maininta työajoista.
 • Jos työn tekeminen tapahtuu vaihtuvissa työkohteissa, eikä työkohteita ole mainittu työnantajan todistuksessa, tee niistä erillinen vapaamuotoinen selvitys.

Tavoitteellinen ja säännöllinen urheilu- tai muu harrastustoiminta

 • Harrastuksen on oltava säännöllistä (vähintään kerran viikossa tapahtuvaa) ja tavoitteellista. Pakollisena liitteenä toimitettavalla todistuksella on otettava kantaa harrastuksen tavoitteellisuuteen.
 • Kilpailu- tai leirimatkoja ei oteta huomioon säännöllisinä harrastusmatkoina.
 • Todistuksella tai erillisellä lisäselvityksellä tulee ilmetä harjoitusajat ja -paikat.
 • Harrastusmatkojen matka- tai odotusaikojen tulee olla vähintään tunti yhteen suuntaan.

Terveydelliset syyt

 • Toimita hakemuksen liitteenä ajantasainen lääkärinlausunto, josta käy ilmi terveydentilasi.
 • Toimita hakemuksen liitteenä vapaamuotoinen selvitys säännöllisestä kulkemistarpeesta, johon terveydentilasi vaikuttaa.

Muut erityiset kulkuyhteyksiin liittyvät syyt, jotka lisäävät ajokorttitarvetta

 • Ikäpoikkeusluvan tarvetta arvioidaan ensisijaisesti hakijan omien kulkemistarpeiden perusteella.
 • Muut erityiset kulkuyhteyksiin liittyvät syyt voivat olla ainoana perusteena ikäpoikkeusluvan myöntämiseen, jos ajokorttitarve liittyy oman tai perheen elinkeinon harjoittamiseen tai äkillinen muutos vanhemman terveydentilassa vaikuttaa perheen toimeentuloon. Tässä tapauksessa vanhemman terveydentilasta on toimitettava ajantasainen lääkärinlausunto.
 • Jos vanhemman terveydentila vaikuttaa yllättäen perheen kokonaistilanteeseen ja säännöllisiin kulkemis- tai kuljettamistarpeisiin, tee hakemuksen liitteeksi vapaamuotoinen selvitys.
 • Jos perheen ajokortillisten määrä syystä tai toisesta muuttuu niin, että se vaikuttaa perheen kokonaistilanteeseen ja säännöllisiin kulkemis- tai kuljettamistarpeisiin, tee hakemuksen liitteeksi vapaamuotoinen selvitys.
 • Muiden perheenjäsenten kuljettamista esimerkiksi harrastuksiin ei pidetä välttämättömänä kulkemistarpeena, jonka perusteella ikäpoikkeuslupa voidaan myöntää.
 • Muiden kuin samassa kotitaloudessa asuvien kuljettamistarpeita ei pidetä riittävänä perusteena ikäpoikkeusluvan myöntämiselle.
 

 

Sivu päivitetty 30.07.2019

Anna palautetta

Alla olevalla lomakkeella voit antaa palautetta ja kehitysehdotuksia liityen ajokortti-info sivustoon sen beta-vaiheen aikana.

Palaute*
Mitä sivua palaute koskee?

Kiitos palautteesta!

Palautteesi on vastaanotettu. 

Takaisin etusivulle